Δευτέρα 16 Μαρτίου 2009

«Αστικά λύματα στον ποταμό Λούρο»


Ομοσπονδία Αλιευτικών Συλλόγων Ηπείρου
ΤΚ 47100 Ανέζα - Δήμος Αμβρακικού
ΤΗΛ/ΦΑΞ:2681042271

Α.Π.: 10/4-03-09

ΠΡΟΣ: Φορέα διαχείρισης υγροτόπων Αμβρακικού
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1) Νομάρχη Πρέβεζας
2) Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Ηπείρου

ΘΕΜΑ: «Αστικά λύματα στον ποταμό Λούρο»

Πολλά μέλη μας, αναφέρουνε ότι έχει τεθεί σε λειτουργία το αποχετευτικό δίκτυο του Δήμου Λούρου (Λούρος - Ωροπού) χωρίς να λειτουργεί βιολογικός καθαρισμός.
Παρακαλούμε να ελέγξετε αν αληθεύουν οι καταγγελίες των μελών μας και σε περίπτωση που είναι αληθής να σταματήσει η λειτουργία του αποχετευτικού δικτύου έως ότου τεθεί σε λειτουργία ο βιολογικός καθαρισμός.

Ο Πρόεδρος
Χαραλάμπους Παύλος

Δεν υπάρχουν σχόλια: