Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2010

Οι σώφρονες φεύγουν αλλά οι υπόλοιποι επιμένουν "ελληνικά"


Ομοσπονδία Αλιευτικών Συλλόγων Ηπείρου
471 00 – Ανέζα – Δήμος Αμβρακικού – ΑΡΤΑ
Τηλ./Φαξ 2681042271

Αρ. Πρ. 03/10.02.10

Προς
Δ/νση Γεωργικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου
Αβέρωφ 6 – ΤΘ 1290 ΤΚ 45110 Ιωάννινα
Τηλ. 2651027631 Φαξ 2651026480

Κοιν.: - Δ/νση Αλιείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Πρέβεζας
- Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού Κόλπου
- Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Ηπείρου

Θέμα: Μετεγκατάσταση Μονάδας Ιχθυοκαλλιέργειας «ΝΗΚΤΙΩΝ».

Πληροφορηθήκαμε για την μετεγκατάσταση της μονάδας Νηκτίων ΑΕ, (θυγατρική του ΝΗΡΕΑ που βρισκόταν στη θέση Λάκκοι), εκτός Αμβρακικού Κόλπου και την μεταβίβαση των μισών κλωβών σε γειτονική μονάδα χωρίς να έχει καθαριστεί ο βυθός από τα ποντισμένα μπλόκια, όπου ήταν αγκυροβολημένη η μονάδα.
Επειδή η εφαρμογή και ο έλεγχος των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας ανήκει στην υπηρεσία σας, παρακαλούμε όπως φροντίσετε ώστε οι μονάδες που σταματούν την λειτουργία τους να καθαρίζουν και τον βυθό όπως προβλέπεται στις συμβάσεις τους και τους περιβαλλοντικούς όρους κάθε μονάδας.
Επιπροσθέτως θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, ότι η Ομοσπονδία μας ζήτησε από τα αρμόδια υπουργεία την μετεγκατάσταση όλων των μονάδων Ιχθυοκαλλιέργειας από τον Αμβρακικό στο Ιόνιο σαν πρώτο και άμεσο μέτρο για την αποφόρτωση δραστηριοτήτων, για να έχουμε λιγότερα οργανικά φορτία αλλά και για το συμφέρον των Ιχθυοκαλλιεργητών οι οποίοι θα αποφύγουν μελλοντικούς μαζικούς θανάτους ψαριών, λόγω έλλειψης οξυγόνου.
Σας επισυνάπτουμε αντίγραφο της υπ αρ. 40/14.12.09 επιστολή μας προς τα αρμόδια υπουργεία ως και περίληψη της μελέτης του Πανεπιστημίου Πατρών όπου αναδεικνύεται το πρόβλημα σημαντικής έλλειψης οξυγόνου στον Αμβρακικό Κόλπο.
Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας
Παύλος Χαραλάμπους Μενέλαος Τσώλης

Δεν υπάρχουν σχόλια: