Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2009

Χρονιάρες μέρες και να θέλεις ν'αγιάσεις δεν σ'αφήνουν


Παρά τις τυμπανοκρουσίες του Νομάρχη Άρτας και Πρέβεζας για την προστασία του Αμβρακικού, οι επιχειρήσεις της περιοχής εξακολουθούν το «έργο» τους.

Στη βιομηχανία Άραχθος μετά την οικολογική καταστροφή από το θάνατο ψαριών στην τάφρο Τ3 το Πάσχα του 2004 θα περιμέναμε να γίνονται σχολαστικοί έλεγχοι για την εφαρμογή των περιβαλλοντολογικών όρων λειτουργίας της επιχείρησης.

Παρόλ’ αυτά υπάρχει μια άτυπη ασυλία στη παρανομία και μετά ψάχνει ο εισαγγελέας Άρτας να βρεί τους ενόχους, γιατί ο Αμβρακικός έγινε «Νεκρά Θάλασσα».

Το ίδιο, σε μεγάλο σφαγείο στη Γέφυρα Καλογήρου. Πρίν μερικά χρόνια είχε γεμίσει το ανάχωμα της Βόσσας με υπολείμματα σφαγείων. Και όμως το σφαγείο αυτό ρυπαίνει και σήμερα το ποταμό Λούρο όπως διαπιστώθηκε σε έλεγχο από τις υπηρεσίες της Νομαρχίας Πρέβεζας.

Αντί οι κ.κ Νομάρχες στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους να επιβάλλουν την υφιστάμενη νομοθεσία, αφήνουν τις υπηρεσίες να βγάλουν το «φίδι από τη τρύπα».

Η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο καθώς ο κόσμος δεν απευθύνεται πλέον στις αρμόδιες υπηρεσίες για καταγγελίες αλλά στους Ενεργούς Πολίτες Περιοχής Αμβρακικού.


Ακολουθεί η έκθεση Αυτοψίας του Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού


Ταχ. Δ/νση : Κατσιμήτρου 1 & Κομμένου
Ταχ. Κωδ. : 47100 Άρτα
Πληροφορίες : Μπαρέλος Δημήτρης
Τηλ. : 26810 71919
Fax : 26810 23593
email : foreas_amvrakikou@yahoo.gr
web site : www.amvrakikos.eu

Άρτα, 24-12-2009
Αρ.Πρωτ. 2144
ΠΡΟΣ:Ν.Α. Άρτας

Υπόψη Νομάρχη κ.Γεώργιου Παπαβασιλείου

Διεύθυνση Υγιεινής

Υπόψη κα Κοντοδήμα

Διεύθυνση Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

Υπόψη κα Μπότση

ΚΟΙΝ:
ΠΕ.ΧΩ. Ηπείρου

Υπόψη κ. Παπαγιάννη

Υ.Π.Ε.Κ.Α.

Τμήμα Φυσικού Περιβάλλοντος

Υπόψη κ. Οικονόμου

Ομοσπονδία Αλιέων Ηπείρου

Υπόψη Προέδρου κ. ΧαραλάμπουςΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ

Στις 24 Δεκεμβρίου 2009, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:00 π.μ., ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αλιέων Ηπείρου κ. Παύλος Χαραλάμπους ενημέρωσε την υπηρεσία μας για τα ακόλουθα:

 • Σύμφωνα με καταγγελίες μελών της Ομοσπονδίας, τις τελευταίες ημέρες η χυμοποιεία ΑΡΑΧΘΟΣ Α.Ε., αποθέτει παράνομα τα παραπροϊόντα της επεξεργασίας χυμοποίησης (πορτοκαλόφλουδα) εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού, πλησίον της κοίτης του ποταμού Αράχθου.
 • Η ποσότητα πορτοκαλόφλουδας που έχει αποτεθεί ανέρχεται σε δεκάδες τόνους οι οποίοι επιβαρύνουν σημαντικά το περιβάλλον και τον υδροφόρο ορίζοντα, ενώ ενδέχεται να ευθύνεται και για το θάνατο των ψαριών της περιοχής που παρατηρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα.
 • Επειδή η περιοχή περιοδικά κατακλύζεται από νερά, οι σωροί της πορτοκαλόφλουδας μπορούν να παρασυρθούν και το πρόβλημα να διαχυθεί στην ευρύτερη υγροτοπική περιοχή.

Σε συνέχεια των ανωτέρω καταγγελιών πραγματοποιήθηκε αυθημερόν αυτοψία στην περιοχή «Παλιομπούκα» του Δήμου Αράχθου, από τους παρακάτω υπογράφοντες Μπαρέλο Δημήτριο, Κώνστα Σπυρίδων, Πασσά Κωνσταντίνο και Ιωάννου Ευστράτιο, υπαλλήλους του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού. Σκοπός της αυτοψίας ήταν η εξέταση της αναφοράς του Προέδρου της Ομοσπονδίας Αλιέων Ηπείρου κ. Παύλου Χαραλάμπους για την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή και η πιστοποίηση (αν ήταν δυνατόν) της παράνομης απόθεσης πορτοκαλόφλουδας.

Από την αυτοψία διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:

 1. Η εν λόγω περιοχή βρίσκεται νοτίως του οικισμού Νεοχωρίου Άρτας και δυτικά του ποταμού Αράχθου (241703.60, 4323830.96 ΕΓΣΑ 87).
 2. Η περιοχή βρίσκεται εντός της Α’ Ζώνης «Περιοχές Προστασίας της Φύσης» του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού, όπως επίσης και των προστατευόμενων περιοχών NATURA GR 21100004 SPA Αμβρακικός κόλπος, λιμνοθάλασσα Κατάφουρκο και Κορακονήσια και GR 2110001 SCI Αμβρακικός κόλπος, δέλτα Λούρου & Αράχθου και κατά συνέπεια χρήζει ιδιαίτερης περιβαλλοντικής προσοχής.
 3. Έχουν αποτεθεί δεκάδες τόνοι πορτοκαλόφλουδας οι οποίοι ευρισκόμενοι σε κατάσταση αποσύνθεσης προξενούν έντονη δυσοσμία που γίνεται αντιληπτή από αρκετά μεγάλη έκταση, ενώ τα στραγγίσματα των σωρών διαχέονται ανεξέλεγκτα (φωτογραφίες 1,2 και 3).
 4. Κατά τη διάρκεια της αυτοψίας και ώρα 13:30 περίπου, στην περιοχή προσήλθε το υπ’ αριθμ. ΑΤΕ 3448 φορτηγό της βιομηχανίας χυμών ΑΡΑΧΘΟΣ ΑΕ, το οποίο και απόθεσε το φορτίο της πορτοκαλόφλουδας που μετέφερε στους ήδη υπάρχοντες σωρούς (φωτογραφίες 4 και 5).
 5. Σε ερώτησή μας προς τον οδηγό αν είναι νόμιμη η μεταφορά και η απόθεση της πορτοκαλόφλουδας στη συγκεκριμένη περιοχή, μας απάντησε ότι: «έχει πάρει προφορική εντολή από τον κ. Κοστούρο και το μόνο που γνωρίζει είναι ότι τη ρίχνει ως τροφή για τις αγελάδες ελευθέρας βοσκής της περιοχής», χωρίς να μας δείξει ή τουλάχιστον να επικαλεστεί κάποια άδεια διάθεσης.
 6. Επιπρόσθετα όταν ρωτήθηκε αν έχει πραγματοποιήσει και άλλα δρομολόγια μας απάντησε ότι: «αυτό ήταν το τρίτο και τελευταίο για σήμερα».
 7. Οι ποσότητες πορτοκαλόφλουδας που έχουν αποτεθεί και που καθημερινά προστίθεντο σε καμιά περίπτωση δεν δικαιολογούν την αξιοποίησή τους ως τροφή για τις αγελάδες που βόσκουν στην περιοχή, αφού ανέρχονται σε αρκετές δεκάδες τόνους και βρίσκονται σε κατάσταση προχωρημένης αποσύνθεσης.
 8. Σύμφωνα με το Νόμο Πλαίσιο για το Περιβάλλον Ν. 1650/86 και τις τροποποιήσεις του Ν. 3010/2002, σε περίπτωση που από έργο ή δραστηριότητα προκαλείται οποιαδήποτε υποβάθμιση του περιβάλλοντος, αρμόδιες υπηρεσίες για την επίλυση των προβλημάτων ή την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, είναι αυτές που εγκρίνουν την ίδρυση, λειτουργία ή πραγματοποίηση αυτών.

Εξαιτίας των παραπάνω και μη γνωρίζοντας εάν υπάρχει οποιουδήποτε είδους αδείας αλλά και λόγω αναρμοδιότητας για περαιτέρω ενέργειες, διαβιβάζεται η παρούσα έκθεση αυτοψίας στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Άρτας και τις Διευθύνσεις Υγιεινής και Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος.

Οι διενεργήσαντες την αυτοψία

Συντονιστής του Φ.Δ.Υ. Αμβρακικού Ιχθυολόγος του Φ.Δ.Υ. Αμβρακικού

Δημήτρης Μπαρέλος Σπυρίδων Κώνστας

Επόπτης-Φύλακας Επόπτης-Φύλακας

Κωνσταντίνος Πασσάς Στράτος Ιωάννου

Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου 2009

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΛΑ


Ο Πρόεδρος και τα Δ/Σ της Ομοπονδίας Αλιευτικών Συλλόγων Ηπείρου και Ενεργών Πολιτών Περιοχής Αμβρακικού Κόλπου εύχονται σε όλα τα μέλη, φίλους και τους επισκέπτες της σελίδας μας, ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΤΟ 2010 να είναι μια ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ παρ όλες της δυσοίωνες οικονομικές προβλέψεις και ενα καθαρό Αμβρακικό Κόλπο.

Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου 2009

Ο Τριαντάφυλλος ΑΛΜΠΑΝΗΣ νέος πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης υγροτόπων Αμβρακικού Κόλπου


Με απόφαση της υπουργού περιβάλλοντος, ενέργειας και κλιματικής αλλαγής Τίνας Μπιρμπίλη, ορίστηκε ο κος Τρ. Αλμπάνης νέος πρόεδρος του Φορέα Αμβρακικού Κόλπου. Είναι καθηγητής του χημικού τμήματος του πανεπιστημίου Ιωαννίνων και έχει κάνει πολλές θαλάσσιες μετρήσεις μέσα και έξω απο τον Αμβρακικό. Του ευχόμαστε καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο του και να κάνει πράξη αυτά που πρεσβεύει, δηλαδή αν ο Αμβρακικός σταματήσει να ρυπαίνεται τότε σε τρία με πέντε χρόνια θα αυτοκαθαριστεί.

Κυριακή 20 Δεκεμβρίου 2009

Προληπτικούς ελέγχους σε σφαγεία και λοιπές επιχειρήσεις ζητούν απο τους τρεις Νομάρχες περιξ του Αμβρακικού οι Ενεργοί Πολίτες


Ενεργοί Πολίτες Περιοχής Αμβρακικού Κόλπου
47100 Ανέζα – Δήμος Αμβρακικού

Αρ. Πρ. 26/19.12.09

Προς
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πρέβεζας κον Νομάρχη Βασίλη Ιωάννου

Κοιν. : - Κ.Ε. ΠΕ Πρέβεζας
- Δ/νση Δημοσίας Υγείας – Τμήμα Υγείας Πρέβεζας
- Εισαγγελέα Πρέβεζας
- Γραφείο Γενικής Γραμματέας Περιφέρειας Ηπείρου
- Υφυπουργό Περιβάλλοντος κον Θάνο Μωραϊτη
- Επιθεωρητές Περιβάλλοντος

Θέμα : Μη τήρηση περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας του σφαγείου ΧΗΤΑΣ ΑΒΕΕ
στη Γέφυρα Καλογήρου.

Κύριε Νομάρχα καλημέρα σας.
Στις 09.12.09 υπάλληλοι του τμήματος Υγείας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Πρέβεζας, κατόπιν καταγγελίας διαπίστωσαν ρύπανση στον ποταμό Λούρο από τη μη σωστή διάθεση των υγρών αποβλήτων της παραπάνω επιχείρησης.
Παρακαλούμε, όπως στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας, μας ενημερώσετε τι ενέργειες κάνατε για να σταματήσει άμεσα η ρύπανση του ποταμού και του Αμβρακικού γενικότερα από την παραπάνω επιχείρηση και επειδή είναι περίοδος βροχοπτώσεων τι προληπτικά μέτρα έχουν πάρει οι υπηρεσίες της Νομαρχίας για να αποτρέψουν παρόμοιες παράνομες ενέργειες και από τα άλλα σφαγεία της περιοχής στον ποταμό Λούρο και παράλληλα να ερευνηθεί αν τα ζωϊκά απόβλητα των σφαγείων της περιοχής αποστέλλονται για καύση όπως προβλέπεται από την νομοθεσία ή εξακολουθούν να θάβονται στις παρυφές του ποταμού.

Ευχαριστούμε για τις ενέργειές σας και εν όψει των εορτών σας ευχόμαστε
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
Ο Πρόεδρος
Παύλος Χαραλάμπους

Ενεργοί Πολίτες Περιοχής Αμβρακικού Κόλπου
47100 Ανέζα – Δήμος Αμβρακικού

Αρ. Πρ. 27/19.12.09

Προς Νομαρχιακή αυτοδιοίκηση Άρτας κον Νομάρχη Γεώργιο Παπαβασιλείου

Κοιν.: -K.E.ΠΕ Άρτας
-Γραφείο Γενικής Γραμματέας Περιφέρειας Ηπείρου
-Υφυπουργό Περιβάλλοντος κον Θάνο Μωραϊτη
-Επιθεωρητές Περιβάλλοντος

Θέμα: Προληπτικούς ελέγχους τήρησης περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας των
Σφαγείων του νομού Άρτας.

Κύριε Νομάρχα καλημέρα σας.
Παρακαλούμε όπως δώσετε εντολή να εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι τήρησης των περιβαλλοντικών όρων των σφαγείων του νομού, καθώς μέλη μας καταγγέλλουν ότι απόβλητα σφαγείων ρίχνονται ακατέργαστα σε αυλάκια τις νυκτερινές ώρες και να ερευνηθεί αν τα ζωϊκά απόβλητα αποστέλλονται προς καύση όπως προβλέπεται από την νομοθεσία ή θάβονται σε αγροκτήματα.
Επειδή κάθε χρόνο την περίοδο των βροχοπτώσεων και σε περιόδους εορτών ασυνείδητοι επιχειρηματίες δεν λειτουργούν τους βιολογικούς με αποτέλεσμα να ρυπαίνονται τα αυλάκια και οι τάφροι και ο Αμβρακικός γενικότερα, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας, παρακαλούμε για άμεσες ενέργειες.
Εν όψει των εορτών σας ευχόμαστε
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
Ο Πρόεδρος
Παύλος ΧαραλάμπουςΕνεργοί Πολίτες Περιοχής Αμβρακικού Κόλπου
47100 Ανέζα – Δήμος Αμβρακικού

Αρ. Πρ. 28/20.12.09

Προς Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας κον Νομάρχη Ευθύμιο Σιώκο

Κοιν.: -Κ.Ε.ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας
-Γραφείο Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
-Υφυπουργό Περιβάλλοντος κον Θάνο Μωραϊτη
-Επιθεωρητές Περιβάλλοντος

Θέμα: Προληπτικούς ελέγχους τήρησης περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας
Μονάδων που τα απόβλητά τους καταλήγουν στον Αμβρακικό Κόλπο.

Κύριε Νομάρχα καλημέρα σας.
Λόγω των συχνών βροχοπτώσεων των τελευταίων ημερών και σε περιόδους εορτών μερικοί ασυνείδητοι επιχειρηματίες δεν λειτουργούν τους βιολογικούς καθαρισμούς και ρίχνουν τα απόβλητά τους ακατέργαστα στα αυλάκια, τα οποία καταλήγουν στον Αμβρακικό Κόλπο.
Για τους παραπάνω λόγους και στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας, παρακαλούμε όπως δώσετε εντολή στις υπηρεσίες της Νομαρχία σας, να εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι αποτελεσματικής λειτουργίας των βιολογικών καθαρισμών των μονάδων, τα απόβλητα των οποίων καταλήγουν έμμεσα ή άμεσα στον Αμβρακικό Κόλπο.

Ευχαριστούμε για τις ενέργειές σας και εν όψει των εορτών σας ευχόμαστε
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ.
Ο Πρόεδρος
Παύλος Χαραλάμπους

Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2009

Άμεσα μέτρα για τον Αμβρακικό ζητά η Ομοσπονδία Αλιέων Ηπείρου


Ομοσπονδία Αλιευτικών Συλλόγων Ηπείρου
471 00 Ανέζα – Δήμος Αμβρακικού, ΑΡΤΑ
Τηλ./Φαξ 2681042271
Ηλ. Δ/νση :amvrakikos@gmail.com

Αρ. Πρ. 40/14.12.09

Προς 1.Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κα Κατερίνα Μπατζελή
2.Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κα Τίνα Μπιρμπίλη
3.Υφυπουργό Περιβάλλοντος κον Θάνο Μωραϊτη

Κοιν.: - Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- Γενική Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου
- Σ.Α.Ε.
- Ομοσπονδία Αλιευτικών Συλλόγων Δυτ. Ελλάδας
- Μ.Μ.Ε
- Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού Κόλπου

Θέμα:Άμεσα μέτρα για την προστασία του οικοσυστήματος του Αμβρακικού Κόλπου

Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι Υπουργοί,

Σας ευχόμαστε Χρόνια Πολλά, Καλές Γιορτές και καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο που έχετε αναλάβει.
Έχετε κατά καιρούς ακούσει για τα προβλήματα του Αμβρακικού Κόλπου και έχουν γίνει πολλές μελέτες και έρευνες τόσο από Πανεπιστημιακά Ιδρύματα όσο και από ιδιωτικά γραφεία μελετών. Καμία όμως από αυτές δεν ανταποκρίνεται στην σημερινή υφιστάμενη κατάσταση στον Κόλπο, όσο η μελέτη που έγινε από την Ομοσπονδία μας «Αλιευτική δραστηριότητα στον Αμβρακικό Κόλπο: υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές», συνοπτικό αντίγραφο της οποίας σας επισυνάπτουμε, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών και υπο την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Δ/νση Θαλάσσιας Αλιείας.
Μέσα από αυτή την μελέτη αναδεικνύονται τα κυριότερα προβλήματα του Αμβρακικού Κόλπου που είναι η έλλειψη οξυγόνου και ο ευτροφισμός του απο το πολύ φυτοπλαγκτόν, τα οποία προέρχονται από τα πολλά οργανικά φορτία που συσσωρεύονται καθημερινά, και τα οποία ο Κόλπος αδυνατεί να τα αποσυνθέσει.
Οι ψαράδες του Αμβρακικού ένιωθαν και νιώθουν καθημερινά στο «πετσί» τους, όλες αυτές τις επιπτώσεις της περιβαλλοντικής υποβάθμισης του Κόλπου, καθώς το 2009 ήταν μιά από τις χειρότερες αλιευτικές χρονιές, λόγω της έλλειψης σχεδόν όλων των ιχθυοαποθεμάτων, τα πλήθη των κορελιών (είδη τσούχτρων) καθ όλη τη θερινή περίοδο και της γλίτσας απο τον ευτροφισμό του φυτοπλαγκτού κατα την φθινοπωρινή περίοδο, σπρώχνοντάς τους κατ αυτόν τον τρόπο στην ανεργία και την οικονομική τους εξαθλίωση.
Για τους παραπάνω λόγους επείγει να ληφθούν άμεσα μέτρα για την αποφόρτωση του Αμβρακικού από τις πολλές δραστηριότητες που του φορτώσαμε όπως:
1ον. Άμεση μετεγκατάσταση όλων των θαλάσσιων εντατικών ιχθυοκαλλιεργειών εκτός Αμβρακικού Κόλπου στα υπάρχοντα πάρκα του Ιονίου Πελάγους και εντός Π.Ο.Α.Υ., τόσο για το συμφέρον του Αμβρακικού γιατί θα έχουμε λιγότερα οργανικά φορτία όσο και των ιχθυοκαλλιεργητών για να αποφύγουν μελλοντικούς μαζικούς θανάτους.
2ον. Αύξηση των εκροών από τα φράγματα της ΔΕΗ στον Άραχθο και Λούρο και διάνοιξη των προσχώσεων που έγιναν στο στενό του Ακτίου, άνοιγμα των γεφυριών του λιμανιού της Πρέβεζας που έχουν εδώ και χρόνια μπαζωθεί και απομάκρυνση των τόνων τσινεντοπλόκ που είναι ποντισμένα στην ανατολική πλευρά του λιμανιού και τα οποία προοριζόταν για την επέκτασή του και η οποία σταμάτησε μετά από παρέμβαση περιβαλλοντικών οργανώσεων.
3ον. Ένταξη της ευρύτερης λεκάνης απορροής του Αμβρακικού σε εντατικό πρόγραμμα απονιτροποίησης.
4ον. Αυστηρούς τακτικούς και έκτακτους ελέγχους εφαρμογής περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας όλων των μονάδων που τα απόβλητά τους καταλήγουν άμεσα ή έμμεσα στον Αμβρακικό Κόλπο και εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας.

Αρχές Φλεβάρη του 2010 σκοπεύουμε να παρουσιάσουμε την μελέτη που κάναμε σε μια ειδική ημερίδα και θα χαρούμε πολύ να παραστείτε αυτοπροσώπως, όπου θα συμμετέχουν οι Γενικοί Γραμματείς των περιφερειών Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας και μαζί με τους τρείς Νομάρχες να δρομολογηθούν τα παραπάνω μέτρα και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται για την αειφορεία και πράσινη ανάπτυξη τόσο του φυσικού πλούτου του Αμβρακικού όσο και των λοιπών δραστηριοτήτων που εξαρτώνται από αυτόν.
Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας
Παύλος Χαραλάμπους Μενέλαος Τσώλης
Συνημμένα : συνοπτικό αντίγραφο της μελέτης.

Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2009

Συνάντηση εκπροσώπων παράκτιων ψαράδων και μηχανοτρατών

Ομοσπονδία αλιευτικών Συλλόγων Ηπείρου
47100 Ανέζα – Δήμος Αμβρακικού, ΑΡΤΑ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με πρωτοβουλία του Λιμενάρχη Πρέβεζας έγινε την Δευτέρα 14.12.09 και ώρα 20.00 συνάντηση των παράκτιων ψαράδων Λυγιάς, Πρέβεζας και Καστροσυκιάς με εκπροσώπους των μηχανοτρατών του Ιονίου Πελάγους, για να βρεθεί μια λύση για να μη χάνουν τα δίχτυα τους από τις μηχανότρατες που εργάζονται στην περιοχή.
Οι παράκτιοι ψαράδες δήλωσαν ότι παρότι έχουν πάντα ρεφλέκτορ πάνω στα δίχτυα τους και μπορούν να εντοπιστούν εύκολα από τα ραντάρ των μηχανοτρατών, όλοι σχεδόν έχουν χάσει κατά καιρούς δίχτυα από τις μηχανότρατες και νιώθουν καθημερινά την καταπίεση από τις μηχανότρατες όταν πάνε να ρίξουν τα δίχτυα τους, καθώς πολλές φορές τους ζητούν να μη ρίξουν τα δίχτυα τους σε συγκεκριμένο μέρος γιατί μπορεί να τα χάσουν, ή από εκεί θα περάσουν αυτοί την επομένη και να φροντίσουν να τα μαζέψουν.
Έτσι με κίνδυνο να χάσουν τα δίχτυα τους, πολλοί παράκτιοι δεν ασκούν ελεύθερα το επάγγελμά τους και δεν κάνουν επώνυμες καταγγελίες στο λιμεναρχείο, γιατί την άλλη μέρα δεν θα βρούν τα δίχτυα τους. Δήλωσαν ότι όλοι είναι τρομοκρατημένοι από αυτή την συμπεριφορά των μηχανοτρατών και ζήτησαν από τον Λιμενάρχη επαρκή αστυνόμευση για να προστατευθούν οι περιουσίες τους και να μπορούν να πάνε απρόσκοπτα στη δουλειά τους, για να μην αναγκαστούν να πάρουν τον νόμο στα χέρια τους.
Οι εκπρόσωποι των μηχανοτρατών δήλωσαν ότι όπως σε κάθε κλάδο υπάρχουν και συνάδελφοί τους που δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους, ότι οι παράκτιοι χρησιμοποιούν περισσότερα δίχτυα από τα επιτρεπόμενα και πρέπει να έχουν πάνω στις σημαδούρες ρεφλέκτορ και φωτάκια για να φαίνονται την νύχτα και να μη τους τα καταστρέφουν. Ανέφεραν επίσης ότι δεν είναι προς το συμφέρον τους να πέσουν πάνω σε δίχτυα, επειδή χάνουν εργάσιμο χρόνο.
Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αλιευτικών Συλλόγων Ηπείρου ζήτησε από τον κον Λιμενάρχη να εφαρμόσει την υφιστάμενη νομοθεσία και τον Ε.Κ. 1967/20006 και να φροντίσει για την επαρκή αστυνόμευση της περιοχής ώστε να αποφευχθούν παράνομες ενέργειες από τις μηχανότρατες εις βάρος των παράκτιων αλιέων της περιοχής του Ιονίου.
Ο Λιμενάρχης Πρέβεζας ζήτησε από τα δύο μέρη να υπάρχει συνεννόηση μέσω VHS ώστε να αποφεύγονται παρόμοια περιστατικά στο μέλλον και διαβεβαίωσε τους ψαράδες ότι μετά την επισκευή των σκαφών του λιμεναρχείου θα φροντίσει για την επαρκή αστυνόμευση της περιοχής.
Ο πρόεδρος
Παύλος Χαραλάμπους

Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2009

Να ποινικοποιηθούν οι παραβάσεις των Μηχανοτρατών ζητούν οι Παράκτιοι Αλιείς


Ομοσπονδία Αλιευτικών Συλλόγων Ηπείρου
47100 Ανέζα – Δήμος Αμβρακικού
Τηλ./Φαξ 2681042271

Αρ. πρ. 39/10.12.09

Προς καν Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μπατζελή Κατερίνα

Κοιν.: -Σ.Α.Ε
-Μ.Μ.Ε

Θέμα: Ποινικοποίηση παραβάσεων συρόμενων εργαλείων, για να σταματήσει η
τρομοκρατία εις βάρος των παράκτιων αλιέων.

Αξιότιμη κα Υπουργέ,

Σας συγχαίρουμε για την πρόθεσή σας να ποινικοποιήσετε τις παραβάσεις των συρόμενων εργαλείων και των γρι-γρί στο Μαλιακό Κόλπο.
Η τρομοκρατία των μηχανοτρατάδων εις βάρος των παράκτιων αλιέων που χρησιμοποιούν στατικά εργαλεία και η καταστροφή των εργαλείων αυτών από τις μηχανότρατες, είναι καθημερινό φαινόμενο στο Ιόνιο Πέλαγος και τον Αμβρακικό Κόλπο, και πηγάζει τόσο από την έλλειψη αυστηρού νομοθετικού πλαισίου, καθώς τα επιβαλλόμενα από τις Λιμενικές Αρχές διοικητικά πρόστιμα, εκδικάζονται από το Συμβούλιο Αλιείας μετά την πάροδο 10ετίας ως επι το πλείστον, και σχεδόν τα περισσότερα μειώνονται δραστικά κατά την εκδίκαση, με αποτέλεσμα οι παραβάσεις να γίνονται κατ εξακολούθηση, όσο και από την ελλιπή αστυνόμευση.
Σας επισυνάπτω αντίγραφο της υπ αρ. 38/09.12.09 επιστολής μας, για να διαπιστώσετε πόσο τραγική είναι σήμερα η κατάσταση στο Ιόνιο Πέλαγος, και σας προτρέπουμε να νομοθετήσετε για την ποινικοποίηση των παραβάσεων των αλιευτικών εργαλείων και των γρι-γρι, ώστε να λειτουργεί αποτρεπτικά στις κατ επανάληψη παραβάσεις και τρομοκρατία των μελών μας, αλλά και για την προστασία των παράκτιων θαλάσσιων οικοσυστημάτων.
Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας

Παύλος Χαραλάμπους Μενέλαος Τσώλης

Συνημμένα υπ αρ. 38/09.12.09, 16/27.03.04, 50/15.10.04, 55/08.12.04, 74/19.09.05 και 75/23.09.05 επιστολές μας