Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2009

Χρονιάρες μέρες και να θέλεις ν'αγιάσεις δεν σ'αφήνουν


Παρά τις τυμπανοκρουσίες του Νομάρχη Άρτας και Πρέβεζας για την προστασία του Αμβρακικού, οι επιχειρήσεις της περιοχής εξακολουθούν το «έργο» τους.

Στη βιομηχανία Άραχθος μετά την οικολογική καταστροφή από το θάνατο ψαριών στην τάφρο Τ3 το Πάσχα του 2004 θα περιμέναμε να γίνονται σχολαστικοί έλεγχοι για την εφαρμογή των περιβαλλοντολογικών όρων λειτουργίας της επιχείρησης.

Παρόλ’ αυτά υπάρχει μια άτυπη ασυλία στη παρανομία και μετά ψάχνει ο εισαγγελέας Άρτας να βρεί τους ενόχους, γιατί ο Αμβρακικός έγινε «Νεκρά Θάλασσα».

Το ίδιο, σε μεγάλο σφαγείο στη Γέφυρα Καλογήρου. Πρίν μερικά χρόνια είχε γεμίσει το ανάχωμα της Βόσσας με υπολείμματα σφαγείων. Και όμως το σφαγείο αυτό ρυπαίνει και σήμερα το ποταμό Λούρο όπως διαπιστώθηκε σε έλεγχο από τις υπηρεσίες της Νομαρχίας Πρέβεζας.

Αντί οι κ.κ Νομάρχες στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους να επιβάλλουν την υφιστάμενη νομοθεσία, αφήνουν τις υπηρεσίες να βγάλουν το «φίδι από τη τρύπα».

Η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο καθώς ο κόσμος δεν απευθύνεται πλέον στις αρμόδιες υπηρεσίες για καταγγελίες αλλά στους Ενεργούς Πολίτες Περιοχής Αμβρακικού.


Ακολουθεί η έκθεση Αυτοψίας του Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού


Ταχ. Δ/νση : Κατσιμήτρου 1 & Κομμένου
Ταχ. Κωδ. : 47100 Άρτα
Πληροφορίες : Μπαρέλος Δημήτρης
Τηλ. : 26810 71919
Fax : 26810 23593
email : foreas_amvrakikou@yahoo.gr
web site : www.amvrakikos.eu

Άρτα, 24-12-2009
Αρ.Πρωτ. 2144
ΠΡΟΣ:Ν.Α. Άρτας

Υπόψη Νομάρχη κ.Γεώργιου Παπαβασιλείου

Διεύθυνση Υγιεινής

Υπόψη κα Κοντοδήμα

Διεύθυνση Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

Υπόψη κα Μπότση

ΚΟΙΝ:
ΠΕ.ΧΩ. Ηπείρου

Υπόψη κ. Παπαγιάννη

Υ.Π.Ε.Κ.Α.

Τμήμα Φυσικού Περιβάλλοντος

Υπόψη κ. Οικονόμου

Ομοσπονδία Αλιέων Ηπείρου

Υπόψη Προέδρου κ. ΧαραλάμπουςΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ

Στις 24 Δεκεμβρίου 2009, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:00 π.μ., ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αλιέων Ηπείρου κ. Παύλος Χαραλάμπους ενημέρωσε την υπηρεσία μας για τα ακόλουθα:

 • Σύμφωνα με καταγγελίες μελών της Ομοσπονδίας, τις τελευταίες ημέρες η χυμοποιεία ΑΡΑΧΘΟΣ Α.Ε., αποθέτει παράνομα τα παραπροϊόντα της επεξεργασίας χυμοποίησης (πορτοκαλόφλουδα) εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού, πλησίον της κοίτης του ποταμού Αράχθου.
 • Η ποσότητα πορτοκαλόφλουδας που έχει αποτεθεί ανέρχεται σε δεκάδες τόνους οι οποίοι επιβαρύνουν σημαντικά το περιβάλλον και τον υδροφόρο ορίζοντα, ενώ ενδέχεται να ευθύνεται και για το θάνατο των ψαριών της περιοχής που παρατηρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα.
 • Επειδή η περιοχή περιοδικά κατακλύζεται από νερά, οι σωροί της πορτοκαλόφλουδας μπορούν να παρασυρθούν και το πρόβλημα να διαχυθεί στην ευρύτερη υγροτοπική περιοχή.

Σε συνέχεια των ανωτέρω καταγγελιών πραγματοποιήθηκε αυθημερόν αυτοψία στην περιοχή «Παλιομπούκα» του Δήμου Αράχθου, από τους παρακάτω υπογράφοντες Μπαρέλο Δημήτριο, Κώνστα Σπυρίδων, Πασσά Κωνσταντίνο και Ιωάννου Ευστράτιο, υπαλλήλους του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού. Σκοπός της αυτοψίας ήταν η εξέταση της αναφοράς του Προέδρου της Ομοσπονδίας Αλιέων Ηπείρου κ. Παύλου Χαραλάμπους για την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή και η πιστοποίηση (αν ήταν δυνατόν) της παράνομης απόθεσης πορτοκαλόφλουδας.

Από την αυτοψία διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:

 1. Η εν λόγω περιοχή βρίσκεται νοτίως του οικισμού Νεοχωρίου Άρτας και δυτικά του ποταμού Αράχθου (241703.60, 4323830.96 ΕΓΣΑ 87).
 2. Η περιοχή βρίσκεται εντός της Α’ Ζώνης «Περιοχές Προστασίας της Φύσης» του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού, όπως επίσης και των προστατευόμενων περιοχών NATURA GR 21100004 SPA Αμβρακικός κόλπος, λιμνοθάλασσα Κατάφουρκο και Κορακονήσια και GR 2110001 SCI Αμβρακικός κόλπος, δέλτα Λούρου & Αράχθου και κατά συνέπεια χρήζει ιδιαίτερης περιβαλλοντικής προσοχής.
 3. Έχουν αποτεθεί δεκάδες τόνοι πορτοκαλόφλουδας οι οποίοι ευρισκόμενοι σε κατάσταση αποσύνθεσης προξενούν έντονη δυσοσμία που γίνεται αντιληπτή από αρκετά μεγάλη έκταση, ενώ τα στραγγίσματα των σωρών διαχέονται ανεξέλεγκτα (φωτογραφίες 1,2 και 3).
 4. Κατά τη διάρκεια της αυτοψίας και ώρα 13:30 περίπου, στην περιοχή προσήλθε το υπ’ αριθμ. ΑΤΕ 3448 φορτηγό της βιομηχανίας χυμών ΑΡΑΧΘΟΣ ΑΕ, το οποίο και απόθεσε το φορτίο της πορτοκαλόφλουδας που μετέφερε στους ήδη υπάρχοντες σωρούς (φωτογραφίες 4 και 5).
 5. Σε ερώτησή μας προς τον οδηγό αν είναι νόμιμη η μεταφορά και η απόθεση της πορτοκαλόφλουδας στη συγκεκριμένη περιοχή, μας απάντησε ότι: «έχει πάρει προφορική εντολή από τον κ. Κοστούρο και το μόνο που γνωρίζει είναι ότι τη ρίχνει ως τροφή για τις αγελάδες ελευθέρας βοσκής της περιοχής», χωρίς να μας δείξει ή τουλάχιστον να επικαλεστεί κάποια άδεια διάθεσης.
 6. Επιπρόσθετα όταν ρωτήθηκε αν έχει πραγματοποιήσει και άλλα δρομολόγια μας απάντησε ότι: «αυτό ήταν το τρίτο και τελευταίο για σήμερα».
 7. Οι ποσότητες πορτοκαλόφλουδας που έχουν αποτεθεί και που καθημερινά προστίθεντο σε καμιά περίπτωση δεν δικαιολογούν την αξιοποίησή τους ως τροφή για τις αγελάδες που βόσκουν στην περιοχή, αφού ανέρχονται σε αρκετές δεκάδες τόνους και βρίσκονται σε κατάσταση προχωρημένης αποσύνθεσης.
 8. Σύμφωνα με το Νόμο Πλαίσιο για το Περιβάλλον Ν. 1650/86 και τις τροποποιήσεις του Ν. 3010/2002, σε περίπτωση που από έργο ή δραστηριότητα προκαλείται οποιαδήποτε υποβάθμιση του περιβάλλοντος, αρμόδιες υπηρεσίες για την επίλυση των προβλημάτων ή την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, είναι αυτές που εγκρίνουν την ίδρυση, λειτουργία ή πραγματοποίηση αυτών.

Εξαιτίας των παραπάνω και μη γνωρίζοντας εάν υπάρχει οποιουδήποτε είδους αδείας αλλά και λόγω αναρμοδιότητας για περαιτέρω ενέργειες, διαβιβάζεται η παρούσα έκθεση αυτοψίας στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Άρτας και τις Διευθύνσεις Υγιεινής και Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος.

Οι διενεργήσαντες την αυτοψία

Συντονιστής του Φ.Δ.Υ. Αμβρακικού Ιχθυολόγος του Φ.Δ.Υ. Αμβρακικού

Δημήτρης Μπαρέλος Σπυρίδων Κώνστας

Επόπτης-Φύλακας Επόπτης-Φύλακας

Κωνσταντίνος Πασσάς Στράτος Ιωάννου

Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου 2009

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΛΑ


Ο Πρόεδρος και τα Δ/Σ της Ομοπονδίας Αλιευτικών Συλλόγων Ηπείρου και Ενεργών Πολιτών Περιοχής Αμβρακικού Κόλπου εύχονται σε όλα τα μέλη, φίλους και τους επισκέπτες της σελίδας μας, ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΤΟ 2010 να είναι μια ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ παρ όλες της δυσοίωνες οικονομικές προβλέψεις και ενα καθαρό Αμβρακικό Κόλπο.

Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου 2009

Ο Τριαντάφυλλος ΑΛΜΠΑΝΗΣ νέος πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης υγροτόπων Αμβρακικού Κόλπου


Με απόφαση της υπουργού περιβάλλοντος, ενέργειας και κλιματικής αλλαγής Τίνας Μπιρμπίλη, ορίστηκε ο κος Τρ. Αλμπάνης νέος πρόεδρος του Φορέα Αμβρακικού Κόλπου. Είναι καθηγητής του χημικού τμήματος του πανεπιστημίου Ιωαννίνων και έχει κάνει πολλές θαλάσσιες μετρήσεις μέσα και έξω απο τον Αμβρακικό. Του ευχόμαστε καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο του και να κάνει πράξη αυτά που πρεσβεύει, δηλαδή αν ο Αμβρακικός σταματήσει να ρυπαίνεται τότε σε τρία με πέντε χρόνια θα αυτοκαθαριστεί.

Κυριακή 20 Δεκεμβρίου 2009

Προληπτικούς ελέγχους σε σφαγεία και λοιπές επιχειρήσεις ζητούν απο τους τρεις Νομάρχες περιξ του Αμβρακικού οι Ενεργοί Πολίτες


Ενεργοί Πολίτες Περιοχής Αμβρακικού Κόλπου
47100 Ανέζα – Δήμος Αμβρακικού

Αρ. Πρ. 26/19.12.09

Προς
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πρέβεζας κον Νομάρχη Βασίλη Ιωάννου

Κοιν. : - Κ.Ε. ΠΕ Πρέβεζας
- Δ/νση Δημοσίας Υγείας – Τμήμα Υγείας Πρέβεζας
- Εισαγγελέα Πρέβεζας
- Γραφείο Γενικής Γραμματέας Περιφέρειας Ηπείρου
- Υφυπουργό Περιβάλλοντος κον Θάνο Μωραϊτη
- Επιθεωρητές Περιβάλλοντος

Θέμα : Μη τήρηση περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας του σφαγείου ΧΗΤΑΣ ΑΒΕΕ
στη Γέφυρα Καλογήρου.

Κύριε Νομάρχα καλημέρα σας.
Στις 09.12.09 υπάλληλοι του τμήματος Υγείας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Πρέβεζας, κατόπιν καταγγελίας διαπίστωσαν ρύπανση στον ποταμό Λούρο από τη μη σωστή διάθεση των υγρών αποβλήτων της παραπάνω επιχείρησης.
Παρακαλούμε, όπως στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας, μας ενημερώσετε τι ενέργειες κάνατε για να σταματήσει άμεσα η ρύπανση του ποταμού και του Αμβρακικού γενικότερα από την παραπάνω επιχείρηση και επειδή είναι περίοδος βροχοπτώσεων τι προληπτικά μέτρα έχουν πάρει οι υπηρεσίες της Νομαρχίας για να αποτρέψουν παρόμοιες παράνομες ενέργειες και από τα άλλα σφαγεία της περιοχής στον ποταμό Λούρο και παράλληλα να ερευνηθεί αν τα ζωϊκά απόβλητα των σφαγείων της περιοχής αποστέλλονται για καύση όπως προβλέπεται από την νομοθεσία ή εξακολουθούν να θάβονται στις παρυφές του ποταμού.

Ευχαριστούμε για τις ενέργειές σας και εν όψει των εορτών σας ευχόμαστε
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
Ο Πρόεδρος
Παύλος Χαραλάμπους

Ενεργοί Πολίτες Περιοχής Αμβρακικού Κόλπου
47100 Ανέζα – Δήμος Αμβρακικού

Αρ. Πρ. 27/19.12.09

Προς Νομαρχιακή αυτοδιοίκηση Άρτας κον Νομάρχη Γεώργιο Παπαβασιλείου

Κοιν.: -K.E.ΠΕ Άρτας
-Γραφείο Γενικής Γραμματέας Περιφέρειας Ηπείρου
-Υφυπουργό Περιβάλλοντος κον Θάνο Μωραϊτη
-Επιθεωρητές Περιβάλλοντος

Θέμα: Προληπτικούς ελέγχους τήρησης περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας των
Σφαγείων του νομού Άρτας.

Κύριε Νομάρχα καλημέρα σας.
Παρακαλούμε όπως δώσετε εντολή να εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι τήρησης των περιβαλλοντικών όρων των σφαγείων του νομού, καθώς μέλη μας καταγγέλλουν ότι απόβλητα σφαγείων ρίχνονται ακατέργαστα σε αυλάκια τις νυκτερινές ώρες και να ερευνηθεί αν τα ζωϊκά απόβλητα αποστέλλονται προς καύση όπως προβλέπεται από την νομοθεσία ή θάβονται σε αγροκτήματα.
Επειδή κάθε χρόνο την περίοδο των βροχοπτώσεων και σε περιόδους εορτών ασυνείδητοι επιχειρηματίες δεν λειτουργούν τους βιολογικούς με αποτέλεσμα να ρυπαίνονται τα αυλάκια και οι τάφροι και ο Αμβρακικός γενικότερα, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας, παρακαλούμε για άμεσες ενέργειες.
Εν όψει των εορτών σας ευχόμαστε
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
Ο Πρόεδρος
Παύλος ΧαραλάμπουςΕνεργοί Πολίτες Περιοχής Αμβρακικού Κόλπου
47100 Ανέζα – Δήμος Αμβρακικού

Αρ. Πρ. 28/20.12.09

Προς Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας κον Νομάρχη Ευθύμιο Σιώκο

Κοιν.: -Κ.Ε.ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας
-Γραφείο Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
-Υφυπουργό Περιβάλλοντος κον Θάνο Μωραϊτη
-Επιθεωρητές Περιβάλλοντος

Θέμα: Προληπτικούς ελέγχους τήρησης περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας
Μονάδων που τα απόβλητά τους καταλήγουν στον Αμβρακικό Κόλπο.

Κύριε Νομάρχα καλημέρα σας.
Λόγω των συχνών βροχοπτώσεων των τελευταίων ημερών και σε περιόδους εορτών μερικοί ασυνείδητοι επιχειρηματίες δεν λειτουργούν τους βιολογικούς καθαρισμούς και ρίχνουν τα απόβλητά τους ακατέργαστα στα αυλάκια, τα οποία καταλήγουν στον Αμβρακικό Κόλπο.
Για τους παραπάνω λόγους και στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας, παρακαλούμε όπως δώσετε εντολή στις υπηρεσίες της Νομαρχία σας, να εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι αποτελεσματικής λειτουργίας των βιολογικών καθαρισμών των μονάδων, τα απόβλητα των οποίων καταλήγουν έμμεσα ή άμεσα στον Αμβρακικό Κόλπο.

Ευχαριστούμε για τις ενέργειές σας και εν όψει των εορτών σας ευχόμαστε
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ.
Ο Πρόεδρος
Παύλος Χαραλάμπους

Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2009

Άμεσα μέτρα για τον Αμβρακικό ζητά η Ομοσπονδία Αλιέων Ηπείρου


Ομοσπονδία Αλιευτικών Συλλόγων Ηπείρου
471 00 Ανέζα – Δήμος Αμβρακικού, ΑΡΤΑ
Τηλ./Φαξ 2681042271
Ηλ. Δ/νση :amvrakikos@gmail.com

Αρ. Πρ. 40/14.12.09

Προς 1.Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κα Κατερίνα Μπατζελή
2.Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κα Τίνα Μπιρμπίλη
3.Υφυπουργό Περιβάλλοντος κον Θάνο Μωραϊτη

Κοιν.: - Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- Γενική Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου
- Σ.Α.Ε.
- Ομοσπονδία Αλιευτικών Συλλόγων Δυτ. Ελλάδας
- Μ.Μ.Ε
- Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού Κόλπου

Θέμα:Άμεσα μέτρα για την προστασία του οικοσυστήματος του Αμβρακικού Κόλπου

Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι Υπουργοί,

Σας ευχόμαστε Χρόνια Πολλά, Καλές Γιορτές και καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο που έχετε αναλάβει.
Έχετε κατά καιρούς ακούσει για τα προβλήματα του Αμβρακικού Κόλπου και έχουν γίνει πολλές μελέτες και έρευνες τόσο από Πανεπιστημιακά Ιδρύματα όσο και από ιδιωτικά γραφεία μελετών. Καμία όμως από αυτές δεν ανταποκρίνεται στην σημερινή υφιστάμενη κατάσταση στον Κόλπο, όσο η μελέτη που έγινε από την Ομοσπονδία μας «Αλιευτική δραστηριότητα στον Αμβρακικό Κόλπο: υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές», συνοπτικό αντίγραφο της οποίας σας επισυνάπτουμε, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών και υπο την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Δ/νση Θαλάσσιας Αλιείας.
Μέσα από αυτή την μελέτη αναδεικνύονται τα κυριότερα προβλήματα του Αμβρακικού Κόλπου που είναι η έλλειψη οξυγόνου και ο ευτροφισμός του απο το πολύ φυτοπλαγκτόν, τα οποία προέρχονται από τα πολλά οργανικά φορτία που συσσωρεύονται καθημερινά, και τα οποία ο Κόλπος αδυνατεί να τα αποσυνθέσει.
Οι ψαράδες του Αμβρακικού ένιωθαν και νιώθουν καθημερινά στο «πετσί» τους, όλες αυτές τις επιπτώσεις της περιβαλλοντικής υποβάθμισης του Κόλπου, καθώς το 2009 ήταν μιά από τις χειρότερες αλιευτικές χρονιές, λόγω της έλλειψης σχεδόν όλων των ιχθυοαποθεμάτων, τα πλήθη των κορελιών (είδη τσούχτρων) καθ όλη τη θερινή περίοδο και της γλίτσας απο τον ευτροφισμό του φυτοπλαγκτού κατα την φθινοπωρινή περίοδο, σπρώχνοντάς τους κατ αυτόν τον τρόπο στην ανεργία και την οικονομική τους εξαθλίωση.
Για τους παραπάνω λόγους επείγει να ληφθούν άμεσα μέτρα για την αποφόρτωση του Αμβρακικού από τις πολλές δραστηριότητες που του φορτώσαμε όπως:
1ον. Άμεση μετεγκατάσταση όλων των θαλάσσιων εντατικών ιχθυοκαλλιεργειών εκτός Αμβρακικού Κόλπου στα υπάρχοντα πάρκα του Ιονίου Πελάγους και εντός Π.Ο.Α.Υ., τόσο για το συμφέρον του Αμβρακικού γιατί θα έχουμε λιγότερα οργανικά φορτία όσο και των ιχθυοκαλλιεργητών για να αποφύγουν μελλοντικούς μαζικούς θανάτους.
2ον. Αύξηση των εκροών από τα φράγματα της ΔΕΗ στον Άραχθο και Λούρο και διάνοιξη των προσχώσεων που έγιναν στο στενό του Ακτίου, άνοιγμα των γεφυριών του λιμανιού της Πρέβεζας που έχουν εδώ και χρόνια μπαζωθεί και απομάκρυνση των τόνων τσινεντοπλόκ που είναι ποντισμένα στην ανατολική πλευρά του λιμανιού και τα οποία προοριζόταν για την επέκτασή του και η οποία σταμάτησε μετά από παρέμβαση περιβαλλοντικών οργανώσεων.
3ον. Ένταξη της ευρύτερης λεκάνης απορροής του Αμβρακικού σε εντατικό πρόγραμμα απονιτροποίησης.
4ον. Αυστηρούς τακτικούς και έκτακτους ελέγχους εφαρμογής περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας όλων των μονάδων που τα απόβλητά τους καταλήγουν άμεσα ή έμμεσα στον Αμβρακικό Κόλπο και εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας.

Αρχές Φλεβάρη του 2010 σκοπεύουμε να παρουσιάσουμε την μελέτη που κάναμε σε μια ειδική ημερίδα και θα χαρούμε πολύ να παραστείτε αυτοπροσώπως, όπου θα συμμετέχουν οι Γενικοί Γραμματείς των περιφερειών Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας και μαζί με τους τρείς Νομάρχες να δρομολογηθούν τα παραπάνω μέτρα και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται για την αειφορεία και πράσινη ανάπτυξη τόσο του φυσικού πλούτου του Αμβρακικού όσο και των λοιπών δραστηριοτήτων που εξαρτώνται από αυτόν.
Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας
Παύλος Χαραλάμπους Μενέλαος Τσώλης
Συνημμένα : συνοπτικό αντίγραφο της μελέτης.

Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2009

Συνάντηση εκπροσώπων παράκτιων ψαράδων και μηχανοτρατών

Ομοσπονδία αλιευτικών Συλλόγων Ηπείρου
47100 Ανέζα – Δήμος Αμβρακικού, ΑΡΤΑ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με πρωτοβουλία του Λιμενάρχη Πρέβεζας έγινε την Δευτέρα 14.12.09 και ώρα 20.00 συνάντηση των παράκτιων ψαράδων Λυγιάς, Πρέβεζας και Καστροσυκιάς με εκπροσώπους των μηχανοτρατών του Ιονίου Πελάγους, για να βρεθεί μια λύση για να μη χάνουν τα δίχτυα τους από τις μηχανότρατες που εργάζονται στην περιοχή.
Οι παράκτιοι ψαράδες δήλωσαν ότι παρότι έχουν πάντα ρεφλέκτορ πάνω στα δίχτυα τους και μπορούν να εντοπιστούν εύκολα από τα ραντάρ των μηχανοτρατών, όλοι σχεδόν έχουν χάσει κατά καιρούς δίχτυα από τις μηχανότρατες και νιώθουν καθημερινά την καταπίεση από τις μηχανότρατες όταν πάνε να ρίξουν τα δίχτυα τους, καθώς πολλές φορές τους ζητούν να μη ρίξουν τα δίχτυα τους σε συγκεκριμένο μέρος γιατί μπορεί να τα χάσουν, ή από εκεί θα περάσουν αυτοί την επομένη και να φροντίσουν να τα μαζέψουν.
Έτσι με κίνδυνο να χάσουν τα δίχτυα τους, πολλοί παράκτιοι δεν ασκούν ελεύθερα το επάγγελμά τους και δεν κάνουν επώνυμες καταγγελίες στο λιμεναρχείο, γιατί την άλλη μέρα δεν θα βρούν τα δίχτυα τους. Δήλωσαν ότι όλοι είναι τρομοκρατημένοι από αυτή την συμπεριφορά των μηχανοτρατών και ζήτησαν από τον Λιμενάρχη επαρκή αστυνόμευση για να προστατευθούν οι περιουσίες τους και να μπορούν να πάνε απρόσκοπτα στη δουλειά τους, για να μην αναγκαστούν να πάρουν τον νόμο στα χέρια τους.
Οι εκπρόσωποι των μηχανοτρατών δήλωσαν ότι όπως σε κάθε κλάδο υπάρχουν και συνάδελφοί τους που δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους, ότι οι παράκτιοι χρησιμοποιούν περισσότερα δίχτυα από τα επιτρεπόμενα και πρέπει να έχουν πάνω στις σημαδούρες ρεφλέκτορ και φωτάκια για να φαίνονται την νύχτα και να μη τους τα καταστρέφουν. Ανέφεραν επίσης ότι δεν είναι προς το συμφέρον τους να πέσουν πάνω σε δίχτυα, επειδή χάνουν εργάσιμο χρόνο.
Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αλιευτικών Συλλόγων Ηπείρου ζήτησε από τον κον Λιμενάρχη να εφαρμόσει την υφιστάμενη νομοθεσία και τον Ε.Κ. 1967/20006 και να φροντίσει για την επαρκή αστυνόμευση της περιοχής ώστε να αποφευχθούν παράνομες ενέργειες από τις μηχανότρατες εις βάρος των παράκτιων αλιέων της περιοχής του Ιονίου.
Ο Λιμενάρχης Πρέβεζας ζήτησε από τα δύο μέρη να υπάρχει συνεννόηση μέσω VHS ώστε να αποφεύγονται παρόμοια περιστατικά στο μέλλον και διαβεβαίωσε τους ψαράδες ότι μετά την επισκευή των σκαφών του λιμεναρχείου θα φροντίσει για την επαρκή αστυνόμευση της περιοχής.
Ο πρόεδρος
Παύλος Χαραλάμπους

Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2009

Να ποινικοποιηθούν οι παραβάσεις των Μηχανοτρατών ζητούν οι Παράκτιοι Αλιείς


Ομοσπονδία Αλιευτικών Συλλόγων Ηπείρου
47100 Ανέζα – Δήμος Αμβρακικού
Τηλ./Φαξ 2681042271

Αρ. πρ. 39/10.12.09

Προς καν Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μπατζελή Κατερίνα

Κοιν.: -Σ.Α.Ε
-Μ.Μ.Ε

Θέμα: Ποινικοποίηση παραβάσεων συρόμενων εργαλείων, για να σταματήσει η
τρομοκρατία εις βάρος των παράκτιων αλιέων.

Αξιότιμη κα Υπουργέ,

Σας συγχαίρουμε για την πρόθεσή σας να ποινικοποιήσετε τις παραβάσεις των συρόμενων εργαλείων και των γρι-γρί στο Μαλιακό Κόλπο.
Η τρομοκρατία των μηχανοτρατάδων εις βάρος των παράκτιων αλιέων που χρησιμοποιούν στατικά εργαλεία και η καταστροφή των εργαλείων αυτών από τις μηχανότρατες, είναι καθημερινό φαινόμενο στο Ιόνιο Πέλαγος και τον Αμβρακικό Κόλπο, και πηγάζει τόσο από την έλλειψη αυστηρού νομοθετικού πλαισίου, καθώς τα επιβαλλόμενα από τις Λιμενικές Αρχές διοικητικά πρόστιμα, εκδικάζονται από το Συμβούλιο Αλιείας μετά την πάροδο 10ετίας ως επι το πλείστον, και σχεδόν τα περισσότερα μειώνονται δραστικά κατά την εκδίκαση, με αποτέλεσμα οι παραβάσεις να γίνονται κατ εξακολούθηση, όσο και από την ελλιπή αστυνόμευση.
Σας επισυνάπτω αντίγραφο της υπ αρ. 38/09.12.09 επιστολής μας, για να διαπιστώσετε πόσο τραγική είναι σήμερα η κατάσταση στο Ιόνιο Πέλαγος, και σας προτρέπουμε να νομοθετήσετε για την ποινικοποίηση των παραβάσεων των αλιευτικών εργαλείων και των γρι-γρι, ώστε να λειτουργεί αποτρεπτικά στις κατ επανάληψη παραβάσεις και τρομοκρατία των μελών μας, αλλά και για την προστασία των παράκτιων θαλάσσιων οικοσυστημάτων.
Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας

Παύλος Χαραλάμπους Μενέλαος Τσώλης

Συνημμένα υπ αρ. 38/09.12.09, 16/27.03.04, 50/15.10.04, 55/08.12.04, 74/19.09.05 και 75/23.09.05 επιστολές μας

Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2009

Πάρτε μέτρα Τώρα

ΟΠΟΥ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΚΑΙ Η ΜΟΙΡΑ ΤΟΥ

Μετά τα πλήθη των κορελιών (τσουχτρών) και της γλίτσας από το φυτοπλαγκτόν, όλος ο Αμβρακικός απέκτησε ένα καφετί χρώμα καθώς το φυτοπλακτόν ψόφησε και άρχισε να αποσυντίθεται. Επίσης μετά τις έντονες βροχές της προηγούμενης βδομάδας, ρέουν από τις τάφρους και τα ποτάμια προς τον Αμβρακικό πολλά γλυκά νερά, πολλά από τα οποία έχουν μεγάλο φορτίο νιτρικών.

Από τη μια πλευρά έχουμε το φυτοπλαγκτόν που ψόφησε και φορτώνει τον Αμβρακικό με οργανικά φορτία και από την άλλη τα νιτρικά φορτία από τις τάφρους και τα ποτάμια επιβαρύνουν επίσης το οικοσύστημά του, η ολη κατάσταση μπορεί να περιγραφεί με τη φράση «μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα». Πάρτε μέτρα τώρα, γιατί αύριο θα είναι αργά.

Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2009

Την μετεγκατάσταση των ιχθυοκαλλιεργειών σε ανοιχτή θάλασσα ζητούν ως πρώτο μέτρο αποσυμφόρησης του Αμβρακικού οι Ενεργοί Πολίτες


Ενεργοί Πολίτες Περιοχής Αμβρακικού Κόλπου
47100 Ανέζα – Δήμος Αμβρακικού, ΑΡΤΑ
Τηλ.Φαξ 2681042271

Αρ. Πρ. /07.11.09

Προς 1.Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κα Κατερίνα Μπατζελή
2.Υπουργό Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής κα Τίνα Μπιρμπίλη
3.Υφυπουργό Περιβάλλοντος κον Θάνο Μωραϊτη

κοιν.: - Γενική Δ/νση Αλιείας – Δ/νση Υδατοκαλλιεργειών
- Δ/νση Γεωργικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου
- Δ/νση Γεωργικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας
- Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας
- Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Ηπείρου
- Δ/νσεις Αλιείας Αιτωλοακαρνανίας, Άρτας και Πρέβεζας
- Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού Κόλπου
- Μ.Μ.Ε.

Θέμα: Αποσυμφόρηση δραστηριοτήτων από τον Αμβρακικό Κόλπο με την μετεγκατάσταση των θαλάσσιων υδατοκαλλιεργειών σε ανοιχτή θάλασσα.

Βάσει των τελευταίων ερευνών και μετρήσεων τόσο του Πανεπιστημίου Πατρών όσο και της Δ/νσης Αλιείας Αιτωλοακαρνανίας, ο Αμβρακικός Κόλπος έχει καταληφθεί από ανοξικές και υποξικές μάζες που καταλαμβάνουν περίπου το 80% του Κόλπου εξ αιτίας των πολλών οργανικών φορτίων που δέχεται καθημερινά. Έτσι φέτος είχαμε ακραία φυσικά φαινόμενα λόγω της υπερφόρτωσης και διατάραξης της ισορροπίας του οικοσυστήματος, όπως πλήθη κορελιών (είδος μεδουσών) καθ όλη τη διάρκεια του Καλοκαιριού και από τις αρχές Σεπτεμβρίου εως και σήμερα υπάρχει ένα είδος γλίτσας που κολλούσε στα σώματα των κολυμβητών και στα δίχτυα των ψαράδων, η οποία προέρχεται από το πολύ φυτοπλαγκτόν που υπάρχει στον Κόλπο. Το φαινόμενο αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά σε τόση μεγάλη έκταση και χρονική διάρκεια που είναι καμπανάκι κινδύνου για το τι μπορεί να επακολουθήσει.
Επειδή μετά το μαζικό θάνατο 900 τόνων ψαριών στις υδατοκαλλιέργειες περιοχής Μενιδίου Αιτωλοακαρνανίας τον Φεβρουάριο του 2008 και τους θανάτους ψαριών σε άλλες υδατοκαλλιέργειες του Αμβρακικού που ευνόητους λόγους αποσιωπούνται, ως επίσης και το περίεργο φαινόμενο να βγαίνουν ψάρια στα ρηχά για να αναπνεύσουν λίγο οξυγόνο ( όπως συνέβει την Τρίτη 13.10.09 στη περιοχή Μαζώματος Πρεβέζης) η προηγούμενη κυβέρνηση δεν πήρε κανένα μέτρο, παρακαλούμε κ.κ. Υπουργοί όπως λάβετε άμεσα μέτρα για την αποσυμφόρηση δραστηριοτήτων από τον Κόλπο με την μετεγκατάσταση όλων των θαλάσσιων υδατοκαλλιεργειών σε ανοιχτή θάλασσα και εντός Π.Ο.Α.Υ. τόσο για το συμφέρον των ιδίων των μονάδων ώστε να αποφευχθούν μαζικοί θάνατοι στο άμεσο μέλλον, όσο και του Αμβρακικού που θα μειωθούν τα οργανικά του φορτία και θα έχει περισσότερο οξυγόνο αλλά και των αλιέων της περιοχής που βρίσκονται σε απελπιστική κατάσταση.
Επίσης πρέπει να αφεθούν ανοιχτά όλα τα φράγματα της ΔΕΗ στον Άραχθο και Λούρο για μια τουλάχιστον πενταετία για να ξεμπουκάρει ο Αμβρακικός και ανανεωθούν τα νερά του, να ενταχθεί όλη η ευρύτερη περιοχή της λεκάνης απορροής του Αμβρακικού σε εντατικό πρόγραμμα απονιτροποίησης, να γίνονται ουσιαστικοί έλεγχοι αποτελεσματικής λειτουργίας των βιολογικών καθαρισμών όλων των μονάδων που βρίσκονται στην ευρύτερη λεκάνη απορροής και ιδιαίτερα των ποτάμιων και χερσαίων υδατοκαλλιεργειών οι περισσότερες των οποίων δεν λειτουργούν τους βιολογικούς τους (απουσία ελέγχων) και να γίνει αναπροσαρμογή των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας των που να ανταποκρίνονται στην υφιστάμενη κατάσταση του οικοσυστήματος.
Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας
Παύλος Χαραλάμπους Γεώργιος Χασκής


Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2009

Συνάντηση παράκτιων αλιέων με την υπουργό Κατερίνα Μπατζελή

Πρώτη ανταλλαγή απόψεων Συνδικαλιστών Παράκτιας Αλιείας και Υπουργού Αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων Κατερίνας Μπατζελή

Την Τρίτη 27.10.09 αντιπροσωπεία συνδικαλιστών της παράκτιας αλιείας είχε συνάντηση με την υπουργό Κατερίνα Μπατζελή για πρώτη ανταλλαγή απόψεων για τα κρίσιμα προβλήματα της παράκτιας αλιείας.
Η κα υπουργός ζήτησε πίστωση χρόνου ενός μηνός καθώς δεν γνώριζε καλά τα προβλήματα του κλάδου. Οι παράκτιοι αλιείς θέσανε μια σειρά από άμεσες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες προτεραιότητες και έδωσαν στην υπουργό εγγράφως και τεκμηριωμένα όλα τα προβλήματα και τις αντίστοιχες προτάσεις οι περισσότερες από τις οποίες συνάδουν με τις κατευθύνσεις της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ για την πράσινη ανάπτυξη, για να βγεί η παράκτια αλιεία από τα αδιέξοδα που της δημιούργησαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις.
Η κα υπουργός δεσμεύτηκε να αποσύρει άμεσα την παράνομη υπουργική απόφαση του πρώην υπουργού κ. Κοντού (164198/03.03.08) και να πάνε οι μηχανότρατες στο 1,5 μίλι. Επίσης υποσχέθηκε στην ομάδα αναδιάρθρωσης του χρεοκοπημένου ΕΛΓΑ ότι θα συμμετέχει και εκπρόσωπος της παράκτιας αλιείας για να συζητηθεί πως θα ενταχθεί και η αλιεία σε καθεστώς αποζημιώσεων από ακραία φυσικά φαινόμενα και καταστροφές αλιευτικών εργαλείων από μεγάλα θηλαστικά.
Όσον αφορά την απόφαση του προσφάτου συμβουλίου υπουργών γεωργίας στο Λουξεμβούργο ανέφερε ότι το VMS (δορυφορικό σύστημα παρακολούθησης) θα είναι υποχρεωτικό για όλα τα κράτη μέλη για σκάφη άνω των 12 μέτρων και το AIS (αυτόματο σύστημα εντοπισμού) και VDS (σύστημα βιντεοσκόπησης και φωτογράφησης) θα είναι προαιρετικό και τα κράτη μέλη θα αποφασίζουν αν θέλουν να το εφαρμόσουν ή όχι. Το VMS έχει κόστος 8.000 με 10.000 ευρώ και θα πληρωθεί από την ΕΕ, ενώ το κόστος συντήρησης και συνδρομή σύνδεσης θα επιβαρύνει τους κατόχους των αλιευτικών σκαφών και η οποία κυμαίνεται γύρω στα 100 ευρώ το μήνα, και υποσχέθηκε να συζητήσουμε τα τεχνικά των παραπάνω συστημάτων για να γίνει πιο ουσιαστική η παρακολούθηση και προστασία των ιχθυοαποθεμάτων.
Παρότι οι συνδικαλιστές περίμεναν με πολύωρη και πιο ουσιαστική συνάντηση, η κα Υπουργός τόνισε ότι είχε μόνο 20 λεπτά στη διάθεσή της, καθώς μετά είχε εκδήλωση με προσωπικό της ΠΑΣΕΓΕΣ, χώρο και από τον οποίο προέρχεται.
Αναμένουμε άμεσες κινήσεις καλής θέλησης από την κα Υπουργό για θέματα θεσμικά που δεν κοστίζουν στο κράτος και είμαστε διατεθειμένοι να τη βοηθήσουμε να αλλάξει το σημερινό «κατεστημένο» που ευθύνεται για τα προβλήματα του κλάδου μας.

Παύλος Χαραλάμπους – Πρόεδρος Αλιευτικών Συλλόγων Ηπείρου

Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2009

Ασφάλιση για ακραία φυσικά φαινόμενα ζητούν οι ψαράδες


Ομοσπονδία Αλιευτικών Συλλόγων Ηπείρου
471 00 Ανέζα – Δήμος Αμβρακικού
Τηλ.Φαξ 2681042271

Αρ. Πρ. 34/20.10.09

Προς 1.Υπουργό Γεωργικής Ανάπτυξης κα Κατερίνα Μπατζελή
2.Γενική Δ/νση Αλιείας
3.Δ/νσεις Αλιείας Άρτας & Πρέβεζας

κοιν.: -Δ/νση Γεωργικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου
-Δ/νση Γεωργικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας
-Δ/νση Αλιείας Αιτωλοακαρνανίας
-Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού Κόλπου
-Σ.Α.Ε.
-Ομοσπονδία Αλιευτικών Συλλόγων Δυτ. Ελλάδας
-Μ.Μ.Ε.

Θέμα: Ακραία φυσικά φαινόμενα στον Αμβρακικό σπρώχνουν στην ανεργία τους
Ψαράδες.

Λόγω της διατάραξης της ισορροπίας του οικοσυστήματος του Αμβρακικού Κόλπου και της ύπαρξης ανοξικών μαζών και νιτρικών, είχαμε μεγάλη ανάπτυξη κορελιών (είδος μεδουσών) τα οποία σε μεγάλες ποσότητες το βάρος τους έσχιζε τα δίχτυα των ψαράδων όταν τα ανεβάζανε στα αλιευτικά τους σκάφη.
Επίσης από τις πρώτες μέρες του Σεπτέμβρη 2009 εως και σήμερα είχαμε μεγάλες ποσότητες φυτοπλαγκτόν που κολλάγανε σαν ένα είδος γλίτσας πάνω στα δίχτυα, τα πατώνανε με αποτέλεσμα να ψαρεύουν μόνο λάσπη.
Τα παραπάνω είχαν ως αποτέλεσμα να καταστραφούν τα δίχτυα των μελών μας και να μη μπορούν να πάνε για ψάρεμα, σπρώχνοντάς τους κατ αυτόν τον τρόπο στην ανεργία, με όλες τις οικονομικές επιπτώσεις για τους ίδιους αλλά και για την ευρύτερη περιοχή.
Επειδή ο αλιευτικός κλάδος είναι ο μοναδικός του πρωτογενούς τομέα που είναι ανασφάλιστος για ακραία φυσικά φαινόμενα και καταστροφές αλιευτικών εργαλείων από μεγάλα θηλαστικά, παρακαλούμε όπως ενεργήσετε τα δέοντα για την οικονομική ενίσχυση των ψαράδων του Αμβρακικού Κόλπου, ούτως ώστε να παραμείνουν στο επάγγελμα και να μη μεγαλώσουν οι ουρές ανέργων της περιοχής μας.
Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας
Παύλος Χαραλάμπους Μενέλαος Τσώλης

Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2009

Οι ψαράδες δεν δέχονται "ντε-φάκτο" εφαρμογή των διαχειριστικών σχεδίων


Ομοσπονδία Αλιευτικών Συλλόγων Ηπείρου
471 00 Ανέζα – Δήμος Αμβρακικού
Τηλ./Φαξ 2681042271

Αρ. Πρ. 33/20.10.09

Προς
Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Εθνικού Πάρκου Αμβρακικού Κόλπου
Κατσιμήτρου 1 & Κομμένου
471 00 ΑΡΤΑ

κοιν.: -Υπουργό Περιβάλλοντος κα Τίνα Μπιρμπίλη
-Δ/νσεις Αλιείας Άρτας, Αιτωλοακαρνανίας, Πρέβεζας
-Ομοσπονδία Αλιευτικών Συλλόγων Δυτ. Ελλάδας
-Σ.Α.Ε
-Μ.Μ.Ε.

Θέμα: Διαχειριστικά σχέδια Α & Β ζώνης Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων
Αμβρακικού Κόλπου.

Επειδή στο παρελθόν τα παραπάνω διαχειριστικά σχέδια δεν παρελήφθησαν από την επιτροπή παραλαβής λόγω προχειρότητας και πολλών παραλήψεων, παρά ταύτα το τότε ελλιπές Δ/Σ τα παρουσίασε στις 24.10.08 στην Άρτα, με την δημόσια δέσμευση του τότε Αντιπροέδρου του Φορέα, ότι θα γίνουν οι απαιτούμενες τροποποιήσεις που πρότειναν οι Φορείς της περιοχής.
Tο νέο Δ/Σ του Φορέα δεν μας έχει ενημερώσει ποια σχέδια εφαρμόζει στις παραπάνω ζώνες και αν έχουν γίνει οι απαιτούμενες τροποποιήσεις. Για το λόγο αυτό σας ενημερώνουμε ότι η Ομοσπονδία μας δεν πρόκειται να δεχθεί την «ντε-φάκτο» εφαρμογή τους, χωρίς να ενσωματωθούν οι επισημάνσεις μας που ανταποκρίνονται στην σημερινή υφιστάμενη πραγματικότητα στον Αμβρακικό Κόλπο και η οποία καταγράφεται στη μελέτη-έρευνα που έκανε η Ομοσπονδία μας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών.
Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας
Παύλος Χαραλάμπους Μενέλαος Τσώλης

Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2009

Τα διαχειριστικά σχέδια για τον Αμβρακικό δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα
Ποιό Διαχειριστικό Σχέδιο εφαρμόζει ο Φορέας Αμβρακικού Κόλπου;

Την Τετάρτη 21.10.09 καλεί ο Φορέας τις υπηρεσίες των τριών νομών, τους αλιείς και υδατοκαλλιεργητές για να συζητήσουν για την αειφόρο διαχείριση αλιείας-υδατοκαλλιεργειών στον Αμβρακικό Κόλπο.
Προσέρχονται λοιπόν οι παραπάνω ενδιαφερόμενοι χωρίς να ξέρουν ποιο σχέδιο εφαρμόζει ο Φορέας. Εκείνο που με τις ανακρίβειες που μας παρουσίασε στις 24.10.08 στην Άρτα ή κάποιο άλλο; Γιατί τόση μυστικοπάθεια; Ενσωματώθηκαν στο σχέδιο αυτό οι υποσχεθήσες τροποποιήσεις και επισημάνσεις των Φορέων της περιοχής ή όχι; Πως θα ζητήσει την συναίνεση των κατοίκων της περιοχής χωρίς να λαμβάνει υπ όψιν τις επισημάνσεις των;
Κατά τα άλλα η σκληρή πραγματικότητα αφορά μόνο τους αλιείς οι οποίοι εξακολουθούν να ψαρεύουν λάσπη πάνω από ένα μήνα τώρα, να χάνουν τις περιουσίες τους στην προσπάθειά τους να βγάλουν ένα μεροκάματο (βυθίστηκαν δύο αλιευτικά το βράδυ της 12.10.09) και τα ψάρια να βγαίνουν «στη στεριά» για να αναπνεύσουν λίγο οξυγόνο, όπως συνέβη το βράδυ της Τρίτης 13.10.09 μετά την τραμουντάνα της προηγούμενης μέρας.
Τις επισημάνσεις επί των διαχειριστικών σχεδίων της Ομοσπονδίας Αλιέων Ηπείρου και Ενεργών Πολιτών θα τις βρείτε σε παλαιότερη ανάρτηση του Οκτωβρίου 2008.

Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2009

ΛΑΘΟΣ ΟΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ


Στραβός είναι ο γιαλός ή ο Φορέας Διαχείρισης Αμβρακικού στραβά αρμενίζει;

Κατ αρχήν βρίσκεται σε λάθος διεύθυνση, καθώς από το Π.Δ. καθορίζεται ως έδρα το κτίριο περιβαλλοντικής πληροφόρησης Σαλαώρας που βρίσκεται σε ακτή του Δήμου Αμβρακικού. Ένα κτίριο που κατασκευάστηκε με κοινοτικές και εθνικές επιχορηγήσεις και κόστισε πολλά χρήματα , βρίσκεται χρόνια τώρα εγκατελημένο, με τα εξώφυλλα να σαπίζουν από την έλλειψη συντήρησης και τους αρουραίους και τα σπουργίτια να είναι οι μόνιμοι κάτοικοί του και κανείς να μην ενδιαφέρεται.
Ο Φορέας όφειλε να εγκατασταθεί στο κτίριο Σαλαώρας και παράλληλα να διεκδικεί τη νόμιμη παραχώρησή του από την ΔΕΠΟΣ στην οποία το κτίριο αυτό ούτε καν ανήκει και όχι να ξοδεύει χρήματα σε ενοίκια μέσα στη πόλη της Άρτας.
Εφ όσον κανείς δεν ενδιαφέρεται, όφειλε τουλάχιστον ο Δήμαρχος Αμβρακικού να τοποθετήσει δύο από τα επι πλέον άτομα που περιφέρονται στα γραφεία του Δήμου από τα προγράμματα Stages, να ενημερώνουν τους διερχόμενους επισκέπτες και τα σχολεία για τη χλωρίδα και πανίδα της περιοχής και να διεκδικεί χρήματα για την συντήρησή του, όπως γίνεται και στην Κόπραινα. Δίπλα από το κτίριο στο λιμάνι της Σαλαώρας έχει εγκατασταθεί χρόνια τώρα ένα ιδιόκτητο κάμπιγκ – τροχόσπιτο και πάνω από το λιμάνι ένα σωρό παράνομες εγκαταστάσεις στο λόφο της Σαλαώρας.
Είκοσι μήνες μετά το μαζικό θάνατο 900 τόνων ψαριών στις ιχθυοκαλλιέργειες της περιοχής Μενιδίου και ο Φορέας εξακολουθεί να σφυρίζει αδιάφορα. Πριν μερικές μέρες ο Κόλπος γέμισε φυτοπλαγκτόν με τους ψαράδες να βρίσκονται σε απελπισία και ο Φορέας πάλι απών.
Παραβλέπει τα ουσιαστικά προβλήματα του Αμβρακικού που είναι η έλλειψη οξυγόνου από τα πολλά οργανικά φορτία και η ανακύκλωση των νερών και προσπαθεί να περιορίσει την λαθροθηρεία και την λαθροαλιεία, που είναι δουλειά άλλων υπηρεσιών.
Ανέθεσε την σύνταξη μελέτης των διαχειριστικών σχεδίων Α και Β ζώνης σε εταιρεία που 4μήνες πριν τον μαζικό θάνατο διακήρυττε ότι ο Αμβρακικός δεν έχει πρόβλημα οξυγόνου και η φέρουσα ικανότητα του Κόλπου είναι απεριόριστη, χωρίς ούτε καν να αναγνωρίσει το λάθος της και να ζητήσει συγγνώμη. Το κωμοτραγικό της υπόθεσης είναι ότι ο Φορέας παρέλαβε τα σχέδια αυτά πριν ένα χρόνο χωρίς να παραληφθούν από την επιτροπή παραλαβής επειδή τα θεωρούσε απαράδεκτα. Μέσα στα σχέδια αυτά προβλέπεται η ανάπτυξη χερσαίων υδατοκαλλιεργειών σε 50.000 στρέμματα στα αλίπεδα του νομού Άρτας. Ο μελετητής αυτός παρέβλεψε τελείως τα αποτελέσματα της μελέτης της Ομοσπονδίας Αλιευτικών Συλλόγων Ηπείρου που έγινε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών, παρ όλα αυτά - ούτε γάτος ούτε ζημιά – ο Φορέας σφυρίζει αδιάφορα.
Αντί ο Φορέας να προχωρήσει σε ενέργειες που να συμβάλλουν στην αποσυμφόρηση δραστηριοτήτων στην ευρύτερη λεκάνη απορροής του Κόλπου ουτως ώστε να μειωθούν τα οργανικά φορτία και να ενταχθεί η περιοχή σε εντατικό πρόγραμμα απονιτροποίησης, επιδιώκει μέσω των διαχειριστικών σχεδίων να τα πολλαπλασιάσει.
Μέλος του Δ/Σ του Φορέα έχει αγανακτήσει με την νοοτροπία που κουβαλούν μερικά άλλα μέλη στις συνεδριάσεις. Έγιναν μέλη Δ/Σ για να εργαστούν για την επίτευξη του σκοπού του και όχι για να μεταφέρουν τα κακώς κείμενα των υπηρεσιών τους.
Χρειάζεται λοιπόν αλλαγή νοοτροπίας, αλλαγή προταιριοτήτων για να πάει μπροστά το έργο του Φορέα, διαφορετικά θα αποτύχει.
Παύλος Χαραλάμπους –Πρόεδρος Ομοσπονδίας Αλιευτικών Συλλόγων Ηπείρου και Ενεργών Πολιτών Περιοχής Αμβρακικού

Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2009

Ενα ακόμη πλήγμα για τους ψαράδες του ΑμβρακικούΟι ψαράδες του Αμβρακικού απελπισμένοι από το πολύ φυτοπλαγκτόν

Λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και των νιτρικών έχει γεμίσει ο Αμβρακικός φυτοπλαγκτόν με αποτέλεσμα να προσκολλάται πάνω στα δίχτυα των ψαράδων, να τα βυθίζει και να γεμίζουν λάσπη. Έτσι τα δίχτυα δεν ψαρεύουν και οι ψαράδες δεν ξέρουν τι να κάνουν. Δεν είναι η πρώτη φορά που παρατηρείται αυτό το φυσικό φαινόμενο. Συνήθως παρουσιάζεται αρχές Μαϊου, όταν έχουμε αλλαγές των θερμοκρασιών του νερού και το φθινόπωρο. Οι ψαράδες το λένε γλίτσα και θεωρούν ότι μπορεί να είναι απόρροια των πολλών κορελιών (είδος μεδουσών) που είχε φέτος ο Αμβρακικός. Για μια ακόμη φορά οι ψαράδες είναι τα θύματα της περιβαλλοντικής υποβάθμισης του Αμβρακικού με αποτέλεσμα να απομακρύνονται σιγά –σιγά από την θάλασσα και τον Φορέα διαχείρισης και λοιπούς αρμόδιους να σφυρίζουν αδιάφορα.
Προεκλογική περίοδος και κανείς από αυτούς που ζητάμε την ψήφο μας δεν ασχολείται με τον Αμβρακικό αλλά και δεν ζητούνε ενημέρωση για να έχουν κάτι να προτείνουν.
Η αλιεία είναι ο μοναδικός ίσως κλάδος του πρωτογενούς τομέα που δεν είναι ασφαλισμένος για ακραία φυσικά φαινόμενα. Είναι όντως κρίμα το μεγαλύτερο φυσικό εργοστάσιο της περιοχής μας που παλαιότερα απασχολούσε περί τα 3.000 άτομα, να μαραζώνει κατ αυτόν τον τρόπο.

Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2009

Οι θέσεις της ΣΑΕ για τη μεταρρύθμιση της ΚΑλΠ

Μεσολόγγι 03/09/09
Ανακοίνωση

Στην Θεσσαλονίκη, από 30/08/09 έως 01/09/09, οργανώθηκε από το ΥΠΑΑΤ συνέδριο με θέμα «Ε.Π Αλιείας 2007-2013 – Πράσινη Βίβλος για τη μεταρρύθμιση της ΚΑλΠ»
Εκ μέρους της Σ.Α.Ε συμμετείχαν ο πρόεδρος της Σ.Α.Ε Κοτσόργιος Δημήτριος ,ο γραμματέας Θεόδωρος Παγώνης, καθώς επίσης και αντιπροσωπεία του Δ.Σ της ομοσπονδίας αλιευτικών συλλόγων Κεντρικής Μακεδονίας.
Κατά την εισήγηση των υπηρεσιών του ΥΠΑΑ&Τ δεν παρουσιάστηκε καμία πρόταση για συζήτηση σχετικά με τις προτάσεις και τα ερωτήματα που θέτει ως προς τα κράτη-μέλη και τους συλλογικούς φορείς η Επιτροπή, πράγμα το οποίο εντοπίστηκε από τον πρόεδρο της Σ.Α.Ε και ετέθει σοβαρό ζήτημα λέγοντας ότι το ΥΠΠΑ&Τ στερείτε θέσεων για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα. Η υπηρεσία αρκέσθει απλώς να αναγνώσει απλώς το κείμενο της Επιτροπής.
Η απουσία θέσεων βέβαια έχει να κάνει με την έλλειψη εθνικής αλιευτικής στρατηγικής που υπάρχει στη χώρα μας.
Ο πρόεδρος της Σ.Α.Ε στην εισήγηση του με θέμα την επίδραση της ΚΑλΠ στην αλιεία της Μεσογείου αναφέρθηκε στα εξής:
Ότι δεν αρκούν τα χρήματα οι Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί, οι κοινοτικές οδηγίες και τα συνέδρια για να σωθεί η αλιεία αλλά χρειάζεται απαραιτήτως η ύπαρξη πολιτικής βούλησης, η οποία σήμερα δεν υπάρχει.
Εν συνεχεία ανέφερε ότι πριν φτάσουμε στα σημεία που αφορούν τις 5 ελλείψεις της ΚΑλΠ θα πρέπει να σταθούμε στην μέχρι σήμερα ΚΑλΠ εξετάζοντας τη στάση της χώρας μας στην χάραξη της, στην εφαρμογή της και τον έλεγχό της εφαρμογής της.
Όσον αφορά τη μέχρι σήμερα χάραξη της ΚΑλΠ τόνισε ότι ήταν ένα προϊόν πολιτικής συμφωνίας που δεν λάμβανε καθόλου υπόψη του την κοινωνική και περιβαλλοντική διάσταση αλλά μόνο τα λίγα και μεγάλα οικονομικά συμφέροντα στον τομέα της αλιείας τα οποία ενέχονται για τη σημερινή κακή κατάσταση των οικοσυστημάτων, των ιχθυοπληθυσμών και του αλιευτικού κλάδου.
Υπενθύμισε ότι ήταν καταστροφικός για τη χώρα μας ο τρόπος με τον οποίο έγινε η απογραφή της ιπποδύναμης και της χωρητικότητας του αλιευτικού στόλου γιατί η χώρα μας αποποιήθηκε σημαντικών δικαιωμάτων της λόγω της ανικανότητας των υπηρεσιών και της έλλειψης πολιτικής σε αντίθεση με άλλες χώρες οι οποίες έπραξαν τον ακριβώς αντίθετο από εμάς. Το ίδιο ακριβώς η χώρα μας έκανε και για τις ποσοστώσεις του τόνου με αποτέλεσμα να χάσουμε σημαντικό κομμάτι της δυναμικής μας σε αντίθεση με τους Ισπανούς, τους Γάλλους και τους Μαλτέζους.
Εν συνεχεία αναφέρθηκε στο ότι η χώρα μας έδωσε ένα πακτωλό χρημάτων για επιστημονικές έρευνες προκειμένω με «σχέδια διαχείρισης» να τεκμηριώσει τη συνέχιση της δραστηριότητας των επιβαρυντικών αλιευτικών πρακτικών.
Κατήγγειλε τις υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ ότι κατά παράβαση των ευρωπαϊκών κανονισμών 1281/2006, 26/2004 και 1005/2008 επιτρέπουν να εργάζονται παράνομα τα βοηθητικά σκάφη των συγκροτημάτων γρι γρι χωρίς η χωρητικότητα του και η ιπποδύναμη τους να είναι δηλωμένα στο ΚΑΜ χρησιμοποιώντας μάλιστα την ίδια άδεια για δύο σκάφη κατά παράβαση κάθε έννοιας νομιμότητας.
Για το ΔΣΚΣ δήλωσε ότι βρίσκεται υπό κατάρρευση με σοβαρές δυσλειτουργίες λόγω μεθοδευμένης έλλειψης συντήρησης και αναφερόμενος στην άρνηση του ΥΕΝ να χορηγεί τα στοιχεία των σκαφών που ασκούν παράνομη αλιευτική δραστηριότητα σε ενδιαφερόμενους την χαρακτήρισε ως ωμή συγκάλυψη παράνομων δραστηριοτήτων.
Στάθηκε στα διαχειριστικά σχέδια καταγγέλλοντας τις υπηρεσίες ότι από έλλειψη σοβαρής πολιτικής χρησιμοποίησαν αθέμιτα μέσα για να τεκμηριώσουν τις προτάσεις τους δίνοντας ψεύτικά στοιχεία στην κοινότητα και με έγγραφα του ΟΓΑ, του ΥΠΕΧΩΔΕ, του ΥΠΑΑΤ και του ΥΕΝ απέδειξε την παραπολιτική που επί της ουσίας ασκούν τα δύο αυτά υπουργεία και τα ψεύδη που μεταφέρονταν στην Ε.Ε.
Κατήγγειλε την έξω από κάθε έννοια νομιμότητας ενέργεια του ΥΠΑΑΤ και του ΥΕΝ να χορηγήσουν ψεύτικο κωδικό στο αλιευτικό εργαλείο βιντζότρατας τον «SB» ο οποίος στον Ε.Κ 1281/2006 και 26/2004 ανταποκρίνεται στην πεζότρατα που έχει καταργηθεί στη χώρα μας.
Αναφέρθηκε στην αλιεία και εμπορία υπομεγεθών που κατά κόρον διενεργείται. Επίσης κατήγγειλε ότι η χώρα μας δεν έχει προβεί σε καμία ενέργεια και δεν έχει πάρει κανένα μέτρο που να έχει σχέση με τη βιολογική ποικιλότητα και για το θαλάσσιο περιβάλλον που απορρέουν από τη Σύμβαση της Βαρκελώνης, από τη Σύμβαση 93/626/ΕΟΚ, από την οδηγία 2008/56/ΕΟΚ και μια σειρά άλλων συμβάσεων Ευρωπαϊκών και διεθνών των οποίων είναι μέλος.
Κατήγγειλε το ΥΠΑΑΤ και το ΥΕΝ ότι δεν εφαρμόζουν τον Ε.Κ 1967/2006 και ούτε καν έχουν προβεί σε καταγραφή των προστατευόμενων ενδιαιτημάτων ώστε να μπορούν να εφαρμοστούν οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί που έχουν περιορισμούς για αυτά τα εργαλεία σε αυτές τις περιοχές.
Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι οι ψαράδες της Ομοσπονδίας Στερεάς Ελλάδας & Εύβοιας προχώρησαν από μόνοι τους με το ΕΛΚΕΘΕ στην χαρτογράφηση μιας θαλάσσιας περιοχής από Ιτέα μέχρι Ναύπακτο πληρώνοντας τα έξοδα οι ίδιοι και ενώ έχουν ενημερώσει σχετικά το Υπουργείο και έχουν απαιτήσει την εφαρμογή του Κανονισμού οι υπηρεσίες του ΥΠΑΑ&Τ αρνούνται να τον εφαρμόσουν.

Όσον αφορά τα 5 σημεία που προσδιορίζει η Επιτροπή για την αναμόρφωση της ΚΑλΠ, ο πρόεδρος της Σ.Α.Ε αναφέρε τα εξής:
· Αντιμετώπιση της πλεονάζουσας αλιευτικής ικανότητας του στόλου
Η ΚΑλΠ στηρίζεται στην προσέγγιση της αλιευτικής ικανότητας του στόλου με βάση την χωρητικότητα και την ιπποδύναμη, όμως αυτό είναι μια λάθος προσέγγιση διότι η αλιευτική ικανότητα ενός σκάφους δεν έχει καμία σχέση με το μέγεθός του ή την ιπποδύναμη του κινητήρα του αλλά με την καθαυτή δυναμική των αλιευτικών εργαλείων που χρησιμοποιεί συμπεραίνοντας ότι όλη η κοινή αλιευτική πολιτική στηρίζεται σε ένα σαθρό υπόστρωμα εξαιτίας αυτής της λαθεμένης προσέγγισης.
Για τα μεταβιβάσιμα δικαιώματα ανέφερε ο πρόεδρος ότι είναι μια πολύ επικίνδυνη κατεύθυνση γιατί με αυτόν τον τρόπο θα εμβολίσουν την κοινωνική βάση της αλιείας και θα συγκεντρώσουν αυξημένες αλιευτικές δυνατότητες σε λίγους.
· Εστίαση πολιτικών στόχων
Είπε ότι οι Ευρωπαϊκοί κανονισμοί και οι οδηγίες με τις παρεκκλίσεις, τους πολιτικούς συμβιβασμούς και τις παρεμβάσεις οδηγούν σε αποπροσανατολισμό από τον βασικό στόχο της ΚΑλΠ που πρέπει να είναι η διατήρηση και η διαχείριση των υπηρεσιών που παρέχουν τα θαλάσσια οικοσυστήματα προς τον άνθρωπο, η διατήρηση του αλιευτικού κλάδου καθώς επίσης η διαρθρωτική πολιτική που πρέπει να είναι κοινωνικά δίκαιη και φιλικά προσκείμενη στο φυσικό περιβάλλον και τον έλεγχο της εφαρμογής της.
Τόνισε ότι ΚΑλΠ πρέπει να είναι προϊόν συμμετοχικής διαδικασίας για να γίνει αποδεκτή και εύκολα ελέγξιμη.
· Λήψη αποφάσεων
Αναφέρθηκε ότι πρέπει να υπάρχει ουσιαστική εμπλοκή και συμμετοχή των άμεσα ενδιαφερομένων.
Αναφερόμενος στο ΠΓΣΜ και την ΣΕΑΥ είπε ότι ο ρόλος δεν είναι τόσο καθαρός διότι σε αυτές δεν συμμετέχει η συντριπτική πλειοψηφία του κλάδου αλλά συμμετέχουν αυτοί που για λόγους εξυπηρέτησης μεγάλων οικονομικών συμφερόντων στην αλιεία προσπαθούν να τα ελέγχουν.
· Ενθάρρυνση του κλάδου για να αναλάβει περισσότερες ευθύνες για την εφαρμογή
Ζήτησε τη στήριξη των συλλογικών οργανώσεων των αλιέων για ουσιαστική συμμετοχή και ενεργή εμπλοκή στη χάραξη την εφαρμογή και τον ‘έλεγχο
Τόνισε τη δημιουργία ευρωπαϊκών δομών με τη συμμετοχή των θεσμικών εθνικών οργανώσεων με αιρετές διοικήσεις και όχι διορισμένες με πολιτικές συντεχνιακές συμφωνίες.
· Ανάπτυξη μιας κουλτούρας συμμόρφωσης
Τόνισε ότι θα πρέπει η χώρα μας θα πρέπει να ζητήσει τον προσδιορισμό της παράκτιας αλιείας με βάση τα χαρακτηριστικά των εργαλείων και όχι τα μεγέθη των σκαφών.

Ο πρόεδρος της Σ.Α.Ε κατήγγειλε την έξω από κάθε έννοιας νομιμότητας παρέμβαση της Δ/νσης Συνεργατισμού το ΥΠΑΑ&Τ και ιδιαίτερα του κ. Σωφρονά και όσων κρύβονται πίσω από αυτόν οι οποίοι επιχειρούν να δημιουργήσουν κρατικό συνδικαλισμό στην αλιεία για να ελέγχουν τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των ψαράδων.
Ο υπουργός αρνήθηκε να απαντήσει σε αυτό το κομμάτι δίνοντας την εντύπωση ότι το υπουργείο γνωρίζει και πιθανόν συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία και την προσπάθεια που γίνεται για κρατικό έλεγχο των συνδικαλιστικών οργανώσεων των ψαράδων.

Οι ψαράδες θα καταδικάσουν την πολιτική αυτή που τα τελευταία χρόνια τους καταδίκασε στην εξαθλίωση και στο μαρασμό εξυπηρετώντας υμετέρους καταστρέφοντας το περιβάλλον και τη συντριπτική πλειοψηφία του αλιευτικού κλάδου.

Για το Δ.Σ
Ο πρόεδρος
Κοτσόργιος Δημήτριος
Ακολουθεί Δελτίο Τύπου της ΣΑΕ
Μεσολόγγι 03/09/09
Δελτίο Τύπου

Στην Θεσσαλονίκη, από 30/08/09 έως 01/09/09, οργανώθηκε από το ΥΠΑΑΤ συνέδριο με θέμα «Ε.Π Αλιείας 2007-2013 – Πράσινη Βίβλος για τη μεταρρύθμιση της ΚΑλΠ».
Εκ μέρους της Σ.Α.Ε συμμετείχαν ο πρόεδρος της Σ.Α.Ε Κοτσόργιος Δημήτριος ,ο γραμματέας Θεόδωρος Παγώνης, καθώς επίσης και αντιπροσωπεία του Δ.Σ της ομοσπονδίας αλιευτικών συλλόγων Κεντρικής Μακεδονίας.
Σε σχέση με το συνέδριο η Συνομοσπονδία κάνει τις εξής παρατηρήσεις:
· Η εισήγηση των υπηρεσιών του ΥΠΑΑ&Τ δεν εμπεριείχε καμία πρόταση σχετικά με τα ερωτήματα τις επιτροπής.
Η έλλειψη θέσεων οφείλεται στην έλλειψη πολιτικής από το Υπουργείο και σαν συνέπεια της έλλειψης πολιτικής έχουμε την απουσία εθνικής αλιευτικής στρατηγικής. Ο πρόεδρος της Σ.Α.Ε ανέφερε ότι απαραίτητη προϋπόθεση για να σωθεί η αλιεία είναι η ύπαρξη πολιτικής βούλησης ικανής να προβεί σε ρίξεις με τις δομές εκείνες που στηρίζουν τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα εις βάρους του περιβάλλοντος και της συντριπτικής πλειοψηφίας του κλάδου
· Καταδίκασε την πολιτική άρνησης της εφαρμογής νομιμότητας από το ΥΠΑΑ&Τ και το Υ.Ε.Ν.
· Κατήγγειλε όλα τα συναρμόδια Υπουργεία που δεν έχουν κάνει τίποτα για την διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας στο θαλάσσιο περιβάλλον παρά τις δεσμεύσεις της χώρας μας από τη σύμβαση της Βαρκελώνης, την σύμβαση 93/626/ΕΟΚ και την οδηγία 56/2008/ΕΟΚ.
Όσον αφορά τα 5 σημεία της ΚΑλΠ ο πρόεδρος τοποθετήθηκε ως εξής:
Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποδοχή της ΚΑλΠ είναι η ουσιαστική εμπλοκή στη διαδικασία της χάραξης της καθώς επίσης και η ύπαρξη διαφάνειας στην επιστημονική γνώση και στις δομές που ελέγχουν την εφαρμογή της.
Επίσης τονίστηκε το σαθρό υπόβαθρο πάνω στο οποίο στηρίζεται η ΚΑλΠ εξαιτίας της λαθεμένης προσέγγισης της αλιευτικής ικανότητας του στόλου με βάση τη χωρητικότητα και την ιπποδύναμη.
Διαφώνησε με τα μεταβιβάσιμα αλιευτικά δικαιώματα γιατί με αυτόν τον τρόπο θα εμβολιστεί η κοινωνική βάση της αλιείας και θα συγκεντρωθούν αυξημένες αλιευτικές δυνατότητες σε λίγους.
Ως προς τους πολιτικούς στόχους της ΚΑλΠ ανέφερε ότι δεν μπορέσουν να είναι άλλοι εκτός από πολιτικούς στόχους κοινωνικά δίκαιους και φιλικά προσκείμενους στο φυσικό περιβάλλον.
Ζήτησε την ουσιαστική συμμετοχή των φορέων στη χάραξη της πολιτικής και τη δημιουργία ευρωπαϊκών δομών με την συμμετοχή θεσμικών οργανώσεων με αιρετές διοικήσεις και όχι διορισμένου με πολιτικές συντεχνιακές συμφωνίες.
Τέλος κάλεσε τους ψαράδες να καταδικάσουν την πολιτική εκείνη που τόσα χρόνια τους καταδίκασε στο μαρασμό και την εξαθλίωση εξυπηρετώντας υμετέρους.

Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2009

Συνεχείς μετρήσεις στον Αμβρακικό Κόλπο


Η Ομοσπονδία Αλιευτικών Συλλόγων Ηπείρου σε συνεργασία με φοιτητές του βιολογικού τμήματος του πανεπιστημίου Πατρών συνεχίζουν τις επιστημονικές μετρήσεις στον Αμβρακικό Κόλπο, για αν έχουν περισσότερα στοιχεία σχετικά με τις κινήσεις των ιχθυοπληθυσμών και πως επηρεάζονται αυτές από την αύξηση της θερμοκρασίας και την έλλειψη φωτός στο βυθό του Κόλπου. Για το λόγο αυτόν έχουν τοποθετηθεί ηλεκτρονικοί σημαντήρες πάνω στα δίχτυα των ψαράδων, τα δεδομένα των οποίων αποστέλλονται σε υπολογιστή για να κάνει τις αναλύσεις και οι ψαράδες ταυτόχρονα αναγράφουν σε έντυπα το μέρος που ψαρεύουν το είδος των διχτυών που χρησιμοποιούν τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν ως και τά είδη και ποσότητες των ψαριών που αλιεύουν. Έτσι τα επιστημονικά συμπεράσματα είναι έγκαιρα και αντιπροσωπεύουν την πραγματική κατάσταση που επικρατεί στον Αμβρακικό και μπορούν να χρησιμοποιθούν για την ακριβή καταγραφεί της υφιστάμενης κατάστασης και την λήψη περαιτέρω μέτρων. Πρωτοπόροι και πάλι οι ψαράδες, προσπαθούν να αντικαταστήσουν κατα ενα μέρος την πολιτεία, μιας και μετα την πάροδο 19 μηνών απο τον μαζικό θάνατο ψαριών στη περιοχή Μενιδίου Αιτωλοακαρνανίας δεν έχει παρθεί κανένα μέτρο, για να μην παρουσιασθεί παρόμοια οικολογική καταστροφή στο μέλλον.

Σάββατο 15 Αυγούστου 2009

Η χάρη της Παναγιάς δεν φώτισε τους ιθύνοντες


Παραμονή της Παναγιάς και πλήθος πιστών απ όλα τα χωριά του βορειοδυτικού Αμβρακικού έσπευσαν να ανάψουν ενα κερί και να ζητήσουν τη Χάρη της, στη Παναγιά της Ροδιάς μιας από βυζαντινών χρόνων εκκλησία, που βρίσκεται στη καρδιά του υδροβιότοπου του Αμβρακικού. Δυστυχώς η χάρη της Παναγιάς δεν φώτισε τους ιθύνοντες να μαζέψουν τα μπάζα που βρίσκονται στον αιγιαλό της λιμνοθάλασσας του Αγίου Γεωργίου και να ανοίξουν ενα δίαυλο επικοινωνίας των νερών στο μέρος της λιμνοθάλασσας της Ροδιάς που έχει αποξηρανθεί παρ όλες τις καταγγελίες που έχουν γίνει προς όλες τις κατευθύνσεις. Κατά τα άλλα φταίνε οι κυνηγοί για την υποβάθμιση του υδραβιότοπου. Τι λέει για όλα αυτά ο νέος πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού;

Τρίτη 11 Αυγούστου 2009

Μηνύματα αισιοδοξίας

ΓΛΕΝΤΙ ΚΑΙ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΙΟΡΤΗ ΣΑΡΔΕΛΑΣ 2009 – ΑΝΕΖΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ

Οι σύλλογοι ψαράδων και οι φορείς της Ανέζας σας καλωσορίζουν στη Γιορτή Σαρδέλας 2009.
Έτσι και φέτος όπως κάθε χρόνο γιορτάζουμε ένα θεσμό 32 χρόνων, για να τιμήσουμε το φτηνό αυτό ψάρι, τη σαρδελίτσα μας, που έχει θρέψει πολλές γενεές και του οποίου η θρεπτική αξία και ποιότητα με τα Ω3, είναι αδιαμφισβήτητη. Ποιος από μας τους παλαιότερους δεν θυμάται τον μπάρμπα-χρήστο και τον μπάρμπα-γιάννη που έφερναν την σαρδέλα με τα άλογα και μέσα σε καλάθια στο χωριό, και όλες οι νοικοκυρές τους περίμεναν πως και πώς να περάσουν, για να μαγειρέψουν το φρέσκο αυτό ψαράκι. Ένα αγαθό του Αμβρακικού που κινδυνεύει να εξαφανιστεί όπως και τα άλλα ψάρια εξ αιτίας των ανοξικών μαζών, της έλλειψης οξυγόνου στον πυθμένα, όπως ανέδειξε η μελέτη της Ομοσπονδίας Αλιέων Ηπείρου πέρισυ το καλοκαίρι και ένα χρόνο μετά διαπιστώνεται ότι το πρόβλημα επιδεινώνεται ραγδαία και η έλλειψη οξυγόνου αρχίζει από τα 10 μέτρα βάθος και τη συντεταγμένη πολιτεία να αδυνατεί να κάνει τα αυτονόητα.
Μια παλαιά ινδιάνικη παροιμία λέει:
Μόνο όταν κοπεί και το τελευταίο δένδρο
Μόνο όταν μολυνθεί και το τελευταίο ποτάμι
Μόνο όταν πιαστεί και το τελευταίο ψάρι
Μόνο τότε θα αντιληφθείς ότι τα χρήματα δεν τρώγονται.
Ο Αμβρακικός είναι αποδέκτης πολλών οργανικών φορτίων από ανθρώπινες δραστηριότητες και των τριών νομών που τον περιβάλλουν, αλλά και του νομού Ιωαννίνων που μέσω των πηγών του Λούρου και των παραποτάμων του Αράχθου καταλήγουν και αυτά στον Αμβρακικό.
Σαν να μην έφθαναν αυτά η προκρούστια συμπεριφορά της άρχουσας τάξης της Πρέβεζας με όλες αυτές τις δραστηριότητες στο στόμιο και τα φράγματα της ΔΕΗ στον Άραχθο και Λούρο ασφυκτιούν τον Αμβρακικό και δυσχεραίνουν την ανανέωση των νερών του.
Το δικαίωμα στη ζωή και το δικαίωμα στην ευτυχία ανήκει σε όλους, όχι μόνο στους ανθρώπους αλλά και στα άλλα έμβια όντα. Η σημερινή εικόνα του Αμβρακικού καθορίζεται από την ανθρωποκεντρική αντίληψη και σοβινιστική συμπεριφορά του ανθρώπου προς το φυσικό περιβάλλον. Πρέπει όμως να αναγνωρίσουμε ότι και οι μη ανθρώπινοι έμβιοι οργανισμοί έχουν ένα είδος ηθικής αξίας ανεξάρτητης από τη χρησιμότητά τους για τον άνθρωπο. Με λίγα λόγια να αναγνωρίσουμε πως το ότι χάνονται θαλάσσιοι οργανισμοί στον Αμβρακικό και το ότι φθίνει συνολικά το οικοσύστημά του, είναι ίσως πιο σοβαρό από το αν θα κάνουμε μπάνιο ή θα φάμε τα ψάρια του.
Μπορούμε όλοι να απλώσουμε ένα δίχτυ ασφάλειας και προστασίας. Δεν πρέπει να καταστραφούν οι παραδοσιακοί δεσμοί που υπάρχουν ανάμεσα στη θάλασσα και τους ανθρώπους της, τους ψαράδες, τους επαγγελματίες, τους επισκέπτες, τους τουρίστες. Οι ψαράδες είναι αυτοί που αισθάνονται περισσότερο την υποβάθμιση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και γίνονται το ALARM για την επίσημη Πολιτεία. Αν φύγουν οι ψαράδες από την θάλασσα του Αμβρακικού τότε σύντομα φτάνει το τέλος και όλων των άλλων δραστηριοτήτων της περιοχής μας.
Οι Ενεργοί Πολίτες και τα συλλογικά όργανα των ψαράδων χρειάζονται ενδυνάμωση και στήριξη. Οι Νέοι συμπολίτες μας δεν πρέπει να παραμένουν άλλο απαθείς. Οι περιβαλλοντικές αξίες πρέπει να κοινωνικοποιηθούν και να γίνουν κτήμα περισσότερων συμπολιτών μας. Όπως και οι έννοιες της αξιοπρέπειας, της αλληλεγγύης, του σεβασμού, του δικαιώματος για ένα καθαρό περιβάλλον. Η απάθεια και η μιζέρια δεν πρέπει να μας αφορά.
Δεν πρέπει να υπάρχουν στα μυαλά μας νικητές και νικημένοι, περισσότερο ή λιγότερο αξιόπιστοι, περισσότερο ή λιγότερο ευαίσθητοι. Να τα ξεπεράσουμε αυτά , να τα θεωρήσουμε μικρές αδυναμίες και να αγωνιζόμαστε για μια αξιοπρεπή διαβίωση όλων των μελών της κοινωνίας, με όρους αλληλεγγύης, χωρίς να υπονομεύουμε το μέλλον των παιδιών μας και την αειφορία του φυσικού πλούτου του Αμβρακικού μας.
Τα δημόσια φυσικά αγαθά ανήκουν σε όλους και η Πολιτεία οφείλει να τα εξασφαλίσει με όρους συμβολαίου. Ο Φορέας Διαχείρισης Αμβρακικού Κόλπου πρέπει να παράγει ουσιαστικό έργο για την προστασία του Αμβρακικού, και να μη γίνει ένα ακόμη όργανο διεκπεραίωσης. Και όλοι εσείς που βρίσκεστε εδώ σήμερα και εμείς οι Ψαράδες, οι Ενεργοί Πολίτες Περιοχής Αμβρακικού, μπορούμε να κάνουμε πολλά με σχέδιο και συντονισμένη δράση.
Στην είσοδο του γηπέδου υπάρχει ένα κιόσκι των Ενεργών Πολιτών Περιοχής Αμβρακικού, όπου μπορείτε να ενημερωθείτε για τις δραστηριότητες και τα προβλήματα προστασίας του Αμβρακικού Κόλπου και να αγοράσετε και μπλουζάκια ή να γίνετε μέλη του συλλόγου ενισχύοντας κατ αυτόν τον τρόπο, τον αγώνα μας για τη σωτηρία του Αμβρακικού μας.
Εδώ σήμερα ήρθαμε να συνδυάσουμε το τερπνόν – διασκέδαση μετά του οφελίμου που είναι η προστασία του Αμβρακικού Κόλπου.
Καλή σας διασκέδαση.

Παύλος Χαραλάμπους

Δευτέρα 3 Αυγούστου 2009

Γλέντι με μηνύματα προστασίας του Αμβρακικού

ΓΙΟΡΤΗ ΣΑΡΔΕΛΑΣ 2009 - ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Οι Σύλλογοι Ψαράδων, οι φορείς της Ανέζας και ο Δήμος Αμβρακικού συνδιοργανώνουν και φέτος τη γνωστή σε όλους ΓΙΟΡΤΗ ΣΑΡΔΕΛΑΣ , το Σάββατο 8 Αυγούστου 2009 στο στάδιο της Ανέζας, ένας γιορτινός θεσμός που επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο εδώ και 30 χρόνια, για να τιμήσει το φτηνό αυτό ψάρι που έχει θρέψει πολλές γενιές και του οποίου η θρεπτική αξία και ποιότητα είναι αδιαμφισβήτητη.

Η Σαρδέλα θα προσφέρεται ψητή στα κάρβουνα, και θα συνοδεύεται από λευκό ξηρό κρασί.

Οι ψαράδες με αυτή τη γιορτή θέλουν επίσης να περάσουν το μήνυμα το πόσο σημαντικός είναι ο Αμβρακικός για όλους τους κατοίκους της περιοχής προτρέποντάς τους να τον προστατέψουν.

Το κοινό θα απολαύσει τα τραγούδια της εξαίρετης ΝΑΝΤΙΑΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ με την ορχήστρα της με δημοτικά, νησιώτικα, λαϊκά και ρεμπέτικα τραγούδια με πολύ ζωντάνια, κέφι και χορό.

Το Σάββατο 8 Αυγούστου 2009 σας προσκαλούμε όλους να γλεντήσετε μαζί μας και να αγωνιστούμε για ένα καθαρό Αμβρακικό Κόλπο και την αειφορία του φυσικού του πλούτου.

Σύλλογοι και Φορείς ΑΝΕΖΑΣ

Σάββατο 1 Αυγούστου 2009

Τα "Νταλιάνια" εξολοθρεύουν τις "μπάφες"


ΟΧΙ στην λειτουργία του παραδοσιακού αλιευτικού εργαλείου "Νταλιάνι" στη θέση Πούντα του Ακτίου λέει η Ομοσπονδία Αλιέων Ηπείρου, επειδή το εργαλείο αυτό ψαρεύει κατα κόρο τις αυγομένενς μάνες κεφαλοειδών, (μπάφες κατα την ωρολογία των ψαράδων), ενα είδος που ήταν παλιαότερα εν αφθονία στον Αμβρακικό και σήμερα είναι είδος υπο εξαφάνιση, και για αυτό όχι μόνο δεν πρέπει να ψαρεύεται αλλά να θεωρηθεί ως προστατευόμενο, ουτως ώστε να ανανεωθούν ξανά τα αποθέματα του είδους αυτού στον Αμβρακικό Κόλπο.

Ομοσπονδία Αλιευτικών Συλλόγων Ηπείρου

471 00 Ανέζα – Δήμος Αμβρακικού

Τηλ./Φαξ 2681042271

Αρ. πρ. 32/30.07.09

Προς Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Δ/νση Γεωργικής Ανάπτυξης – Γραφείο Αλιείας

Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 33

ΤΚ 26441 ΠΑΤΡΑ

Κοιν.: Ομοσπονδία Αλιευτικών Συλλόγων Δυτ. Ελλάδας

Φορέας Διαχείρισης Αμβρακικού Κόλπου

Σ.Α.Ε.

Μ.Μ.Ε.

Θέμα : Λειτουργία αλιευτικού εργαλείου τύπου «Νταλιάνι» στην περιοχή Ακτίου

Αιτωλοακαρνανίας.

Σε απάντηση της υπ. αρ. 2850/22.07.09 επιστολή σας για τις απόψεις μας επί του παραπάνω θέματος το οποίο συζητήθηκε στο Δ/Σ της Ομοσπονδίας μας την 29.07.09, σας πληροφορούμε ότι είμαστε κάθετα αντίθετοι στη λειτουργία του αλιευτικού εργαλείου τύπου «Νταλιάνι» στην περιοχή του Ακτίου, καθώς η λειτουργία του θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στα ήδη μειωμένα ιχθυοαποθέματα του Αμβρακικού Κόλπου.

Οι Ψαράδες του Αμβρακικού Κόλπου βρίσκονται σε άθλια οικονομική κατάσταση εξ αιτίας της μεγάλης μείωσης των ιχθυοαποθεμάτων και της περιβαλλοντικής υποβάθμισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος, και η λειτουργία του παραπάνω εργαλείου θα χειροτερέψει την υπάρχουσα κατάσταση, καθώς θα αλιεύει «μπάφες», αυγομένες μάνες κεφαλοειδών, με όλες τις αρνητικές επιπτώσεις για τα ιχθυοαποθέματα.

Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας

Παύλος Χαραλάμπους Μενέλαος Τσώλης

Πέμπτη 30 Ιουλίου 2009

Οι προτάσεις της Ομοσπονδίας Αλιέων Ηπείρου για το λιμενικό καταφύγιοτου Παντοκράτορα

Ομοσπονδία Αλιευτικών Συλλόγων Ηπείρου
471 00 Ανέζα – Δήμος Αμβρακικού
Τηλ.Φαξ 2681042271

Αρ. Πρ. 31/30.07.09

Προς Νομαρχιακή Αυτ/ση Πρέβεζας – Γραφείο κου Νομάρχη

Κοιν.: - Γραφείο Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου
- Δ/νση Περιβάλλοντος Περ.Ηπείρου –Τμήμα Περ/κού&Χωρ/κού Σχεδιασμού
- Σύλλογο Ελευθέρων Αλιέων Πρέβεζας
- Περιβαλλοντική Εταιρεία Πρέβεζας
- Επιτροπή Πρωτοβουλίας Πολιτών Πρέβεζας
- Επιτροπή Περιβάλλοντος Ε.Ε.
- Ομοσπονδία Αλιευτικών Συλλόγων Δυτ. Ελλάδας
- Μ.Μ.Ε.

Θέμα : Προτάσεις της Ομοσπονδίας μας, για το Λιμενικό-αλιευτικό καταφύγιο
στον Παντοκράτορα Πρέβεζας.

Σε απάντηση της υπ. αρ. 149/21.07.09 επιστολή σας και λόγω της σοβαρής περιβαλλοντικής κατάστασης του θαλάσσιου χώρου του Αμβρακικού Κόλπου, η Ομοσπονδία μας συγκάλεσε εκτάκτως Δ/Σ στις 29/07/09 για να συζητήσει το παραπάνω θέμα και μετά την ενημέρωση που είχαμε από τον Επιστημονικό μας Σύμβουλο, καταλήξαμε στα παρακάτω :

Ο Αμβρακικός Κόλπος, ήτοι το θαλάσσιο περιβάλλον του, βρίσκεται σε οριακό σημείο, με τις ανοξικές μάζες να ξεκινούν από τα 10 μέτρα βάθος εξ αιτίας της προβληματικής ανακύκλωσης και των πολλών οργανικών φορτίων που δέχεται καθημερινά, έχει δε ως αποτέλεσμα την δραματική μείωση των ιχθυοπληθυσμών και μια επιπλέον δραστηριότητα κοντά στο στόμιο, θα επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την υπάρχουσα κατάσταση. Η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του παραπάνω έργου, την οποία με σχολαστικότητα μελετήσαμε, δεν αναφέρει τις επιπτώσεις στην ιχθυοπανίδα της περιοχής και είναι αντιγραφή μελετών που γίνονται για όλες τις θαλάσσιες περιοχές της Ελλάδας, καθώς προγενέστερες μελέτες αποδεικνύουν ότι εκτός από το γαύρο και τη σαρδέλα, όλα τα άλλα ψάρια γεννούν εκτός Αμβρακικού στο Ιόνιο Πέλαγος και οι βραχώδεις θαλάσσιες περιοχές του Παντοκράτορα προσφέρονται για τις φωλιές των ψαριών αυτών.

Για τους παραπάνω λόγους προτείνουμε την κατασκευή ενός μικρού αποκλειστικά αλιευτικού (και όχι λιμενικού) καταφυγίου από φυσικά υλικά με πλωτές προβλήτες χωρίς να γίνει εκβραχισμός στο θαλάσσιο περιβάλλον και καταστραφούν οι φωλιές των ψαριών.
Για να μη χαθούν κονδύλια και εξοικονομηθούν χρήματα μπορούν να ανασυρθούν από τη θάλασσα τα τεράστια μπλόκια που βρίσκονται στην είσοδο του εμπορικού λιμανιού της Πρέβεζας και εμποδίζουν τα θαλάσσια ρεύματα και τα οποία προορίζονταν για την επέκτασή του και χρησιμοποιηθούν ως κυματοθραύστες στο αλιευτικό καταφύγιο του Παντοκράτορα, να ανοιχθούν οι βουλωμένες γέφυρες του κεντρικού λιμανιού και τώρα μαρίνας Πρέβεζας και να δοθούν οικονομικά κίνητρα μετεγκατάστασης εκτός Αμβρακικού στους ιχθυοκαλλιεργητές που βρίσκονται στο στενό από Βαθύ εως τον όρμο Λασκάρας.

Κατ αυτόν τον τρόπο εξυπηρετούνται οι ψαράδες και οι κάτοικοι της περιοχής του Παντοκράτορα και γίνεται αποσυμφόρηση δραστηριοτήτων στο στόμιο του Αμβρακικού Κόλπου.
Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας
Παύλος Χαραλάμπους Μενέλαος Τσώλης