Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2009

Ασφάλιση για ακραία φυσικά φαινόμενα ζητούν οι ψαράδες


Ομοσπονδία Αλιευτικών Συλλόγων Ηπείρου
471 00 Ανέζα – Δήμος Αμβρακικού
Τηλ.Φαξ 2681042271

Αρ. Πρ. 34/20.10.09

Προς 1.Υπουργό Γεωργικής Ανάπτυξης κα Κατερίνα Μπατζελή
2.Γενική Δ/νση Αλιείας
3.Δ/νσεις Αλιείας Άρτας & Πρέβεζας

κοιν.: -Δ/νση Γεωργικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου
-Δ/νση Γεωργικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας
-Δ/νση Αλιείας Αιτωλοακαρνανίας
-Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού Κόλπου
-Σ.Α.Ε.
-Ομοσπονδία Αλιευτικών Συλλόγων Δυτ. Ελλάδας
-Μ.Μ.Ε.

Θέμα: Ακραία φυσικά φαινόμενα στον Αμβρακικό σπρώχνουν στην ανεργία τους
Ψαράδες.

Λόγω της διατάραξης της ισορροπίας του οικοσυστήματος του Αμβρακικού Κόλπου και της ύπαρξης ανοξικών μαζών και νιτρικών, είχαμε μεγάλη ανάπτυξη κορελιών (είδος μεδουσών) τα οποία σε μεγάλες ποσότητες το βάρος τους έσχιζε τα δίχτυα των ψαράδων όταν τα ανεβάζανε στα αλιευτικά τους σκάφη.
Επίσης από τις πρώτες μέρες του Σεπτέμβρη 2009 εως και σήμερα είχαμε μεγάλες ποσότητες φυτοπλαγκτόν που κολλάγανε σαν ένα είδος γλίτσας πάνω στα δίχτυα, τα πατώνανε με αποτέλεσμα να ψαρεύουν μόνο λάσπη.
Τα παραπάνω είχαν ως αποτέλεσμα να καταστραφούν τα δίχτυα των μελών μας και να μη μπορούν να πάνε για ψάρεμα, σπρώχνοντάς τους κατ αυτόν τον τρόπο στην ανεργία, με όλες τις οικονομικές επιπτώσεις για τους ίδιους αλλά και για την ευρύτερη περιοχή.
Επειδή ο αλιευτικός κλάδος είναι ο μοναδικός του πρωτογενούς τομέα που είναι ανασφάλιστος για ακραία φυσικά φαινόμενα και καταστροφές αλιευτικών εργαλείων από μεγάλα θηλαστικά, παρακαλούμε όπως ενεργήσετε τα δέοντα για την οικονομική ενίσχυση των ψαράδων του Αμβρακικού Κόλπου, ούτως ώστε να παραμείνουν στο επάγγελμα και να μη μεγαλώσουν οι ουρές ανέργων της περιοχής μας.
Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας
Παύλος Χαραλάμπους Μενέλαος Τσώλης

Δεν υπάρχουν σχόλια: