Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2009

Οι ψαράδες δεν δέχονται "ντε-φάκτο" εφαρμογή των διαχειριστικών σχεδίων


Ομοσπονδία Αλιευτικών Συλλόγων Ηπείρου
471 00 Ανέζα – Δήμος Αμβρακικού
Τηλ./Φαξ 2681042271

Αρ. Πρ. 33/20.10.09

Προς
Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Εθνικού Πάρκου Αμβρακικού Κόλπου
Κατσιμήτρου 1 & Κομμένου
471 00 ΑΡΤΑ

κοιν.: -Υπουργό Περιβάλλοντος κα Τίνα Μπιρμπίλη
-Δ/νσεις Αλιείας Άρτας, Αιτωλοακαρνανίας, Πρέβεζας
-Ομοσπονδία Αλιευτικών Συλλόγων Δυτ. Ελλάδας
-Σ.Α.Ε
-Μ.Μ.Ε.

Θέμα: Διαχειριστικά σχέδια Α & Β ζώνης Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων
Αμβρακικού Κόλπου.

Επειδή στο παρελθόν τα παραπάνω διαχειριστικά σχέδια δεν παρελήφθησαν από την επιτροπή παραλαβής λόγω προχειρότητας και πολλών παραλήψεων, παρά ταύτα το τότε ελλιπές Δ/Σ τα παρουσίασε στις 24.10.08 στην Άρτα, με την δημόσια δέσμευση του τότε Αντιπροέδρου του Φορέα, ότι θα γίνουν οι απαιτούμενες τροποποιήσεις που πρότειναν οι Φορείς της περιοχής.
Tο νέο Δ/Σ του Φορέα δεν μας έχει ενημερώσει ποια σχέδια εφαρμόζει στις παραπάνω ζώνες και αν έχουν γίνει οι απαιτούμενες τροποποιήσεις. Για το λόγο αυτό σας ενημερώνουμε ότι η Ομοσπονδία μας δεν πρόκειται να δεχθεί την «ντε-φάκτο» εφαρμογή τους, χωρίς να ενσωματωθούν οι επισημάνσεις μας που ανταποκρίνονται στην σημερινή υφιστάμενη πραγματικότητα στον Αμβρακικό Κόλπο και η οποία καταγράφεται στη μελέτη-έρευνα που έκανε η Ομοσπονδία μας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών.
Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας
Παύλος Χαραλάμπους Μενέλαος Τσώλης

Δεν υπάρχουν σχόλια: