Πέμπτη 30 Ιουλίου 2009

Οι προτάσεις της Ομοσπονδίας Αλιέων Ηπείρου για το λιμενικό καταφύγιοτου Παντοκράτορα

Ομοσπονδία Αλιευτικών Συλλόγων Ηπείρου
471 00 Ανέζα – Δήμος Αμβρακικού
Τηλ.Φαξ 2681042271

Αρ. Πρ. 31/30.07.09

Προς Νομαρχιακή Αυτ/ση Πρέβεζας – Γραφείο κου Νομάρχη

Κοιν.: - Γραφείο Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου
- Δ/νση Περιβάλλοντος Περ.Ηπείρου –Τμήμα Περ/κού&Χωρ/κού Σχεδιασμού
- Σύλλογο Ελευθέρων Αλιέων Πρέβεζας
- Περιβαλλοντική Εταιρεία Πρέβεζας
- Επιτροπή Πρωτοβουλίας Πολιτών Πρέβεζας
- Επιτροπή Περιβάλλοντος Ε.Ε.
- Ομοσπονδία Αλιευτικών Συλλόγων Δυτ. Ελλάδας
- Μ.Μ.Ε.

Θέμα : Προτάσεις της Ομοσπονδίας μας, για το Λιμενικό-αλιευτικό καταφύγιο
στον Παντοκράτορα Πρέβεζας.

Σε απάντηση της υπ. αρ. 149/21.07.09 επιστολή σας και λόγω της σοβαρής περιβαλλοντικής κατάστασης του θαλάσσιου χώρου του Αμβρακικού Κόλπου, η Ομοσπονδία μας συγκάλεσε εκτάκτως Δ/Σ στις 29/07/09 για να συζητήσει το παραπάνω θέμα και μετά την ενημέρωση που είχαμε από τον Επιστημονικό μας Σύμβουλο, καταλήξαμε στα παρακάτω :

Ο Αμβρακικός Κόλπος, ήτοι το θαλάσσιο περιβάλλον του, βρίσκεται σε οριακό σημείο, με τις ανοξικές μάζες να ξεκινούν από τα 10 μέτρα βάθος εξ αιτίας της προβληματικής ανακύκλωσης και των πολλών οργανικών φορτίων που δέχεται καθημερινά, έχει δε ως αποτέλεσμα την δραματική μείωση των ιχθυοπληθυσμών και μια επιπλέον δραστηριότητα κοντά στο στόμιο, θα επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την υπάρχουσα κατάσταση. Η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του παραπάνω έργου, την οποία με σχολαστικότητα μελετήσαμε, δεν αναφέρει τις επιπτώσεις στην ιχθυοπανίδα της περιοχής και είναι αντιγραφή μελετών που γίνονται για όλες τις θαλάσσιες περιοχές της Ελλάδας, καθώς προγενέστερες μελέτες αποδεικνύουν ότι εκτός από το γαύρο και τη σαρδέλα, όλα τα άλλα ψάρια γεννούν εκτός Αμβρακικού στο Ιόνιο Πέλαγος και οι βραχώδεις θαλάσσιες περιοχές του Παντοκράτορα προσφέρονται για τις φωλιές των ψαριών αυτών.

Για τους παραπάνω λόγους προτείνουμε την κατασκευή ενός μικρού αποκλειστικά αλιευτικού (και όχι λιμενικού) καταφυγίου από φυσικά υλικά με πλωτές προβλήτες χωρίς να γίνει εκβραχισμός στο θαλάσσιο περιβάλλον και καταστραφούν οι φωλιές των ψαριών.
Για να μη χαθούν κονδύλια και εξοικονομηθούν χρήματα μπορούν να ανασυρθούν από τη θάλασσα τα τεράστια μπλόκια που βρίσκονται στην είσοδο του εμπορικού λιμανιού της Πρέβεζας και εμποδίζουν τα θαλάσσια ρεύματα και τα οποία προορίζονταν για την επέκτασή του και χρησιμοποιηθούν ως κυματοθραύστες στο αλιευτικό καταφύγιο του Παντοκράτορα, να ανοιχθούν οι βουλωμένες γέφυρες του κεντρικού λιμανιού και τώρα μαρίνας Πρέβεζας και να δοθούν οικονομικά κίνητρα μετεγκατάστασης εκτός Αμβρακικού στους ιχθυοκαλλιεργητές που βρίσκονται στο στενό από Βαθύ εως τον όρμο Λασκάρας.

Κατ αυτόν τον τρόπο εξυπηρετούνται οι ψαράδες και οι κάτοικοι της περιοχής του Παντοκράτορα και γίνεται αποσυμφόρηση δραστηριοτήτων στο στόμιο του Αμβρακικού Κόλπου.
Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας
Παύλος Χαραλάμπους Μενέλαος Τσώλης

Η Π.Ε.Π. λέει ΟΧΙ για το λιμενικό καταφύγιο στον Παντοκράτορα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
(Π.Ε.Π.) Πρέβεζα 30 Ιουλίου 2009
Ανακοίνωση
Η Περιβαλλοντική Εταιρία Πρέβεζας μετά από σύσκεψη που αφορούσε στο θέμα της κατασκευής και λειτουργίας «Λιμενικού-αλιευτικού καταφυγίου στον Παντοκράτορα Πρέβεζας» κατέληξε στα ακόλουθα :
1. Μετά από σχετική ενημέρωση της ΠΕΠ από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πρέβεζας και με βάση τα στοιχεία του φακέλου του έργου έχει να παρατηρήσει τα ακόλουθα :
- Υπάρχουν σοβαροί λόγοι ανησυχίας και αντίθεσης στο έργο γιατί η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου δεν έχει λάβει υπόψη της κρίσιμα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε ωκεανογραφικές μελέτες της περιοχής και αφορούν στην αναπαραγωγή και μετακίνηση των ιχθυοπληθυσμών, στην κίνηση των ρευμάτων, στο θαλάσσιο οικοσύστημα της περιοχής κ.α. Επισημαίνεται ότι η ευρύτερη περιοχή του έργου συμπεριλαμβάνεται στους τόπους αναπαραγωγής συγκεκριμένων ειδών ψαριών, που τροφοδοτούν τα ιχθυοαποθέματα του Αμβρακικού.
- Δεν πείθει το επιχείρημα ως προς την σκοπιμότητα του έργου, ότι δηλαδή θα εξυπηρετηθούν οι αλιείς σε ακτίνα 70 χιλιομέτρων. Αντίθετα ο συνδυασμός της θέσης και του υπερβολικού όγκου του έργου, είναι αποχρώσες ενδείξεις για μελλοντική του λειτουργία ως μαρίνα τουριστικών σκαφών (οι οποίες τελικά παραχωρούνται σε ιδιώτες).
- Έργο τέτοιου μεγέθους δεν προβλέπεται για την περιοχή από το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, ούτε και από το Γ.Π.Σ. Δήμου Πρέβεζας. Το δε Πεδίο Βολής προτείνεται (Γ.Π.Σ.) ως χώρος πρασίνου.
- Η κατασκευή ενός ακόμη λιμενικού έργου στην ευρύτερη περιοχή του στομίου του Αμβρακικού κρίνουμε ότι θα επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την όλη κατάσταση, λειτουργώντας αθροιστικά με τις πολλές και σημαντικές παρεμβάσεις στην ευρύτερη περιοχή του στομίου του κόλπου. Επισημαίνεται έντονα ότι ο κόλπος σήμερα βρίσκεται σε οριακό σημείο επιβίωσης. Οι αιτίες για την κατάσταση αυτή θα πρέπει να αναζητηθούν στον υπερβολικά μεγάλο αριθμό των εγκατεστημένων ιχθυοκαλλιεργειών, στα ανεξέλεγκτα ρυπαντικά φορτία (γεωργικά, κτηνοτροφικά, αστικά κλπ. λύματα) που καταλήγουν στο σύστημα του κόλπου, στο στένεμα του διαύλου επικοινωνίας του με το Ιόνιο λόγω σειράς έργων (λιμάνι Πρέβεζας, μαρίνες, βραχίονες Κυανής Ακτής, υποθαλάσσια σήραγγα, κλπ), στην αλλοίωση της τροφοδοσίας του με γλυκά νερά λόγω φραγμάτων κ.α.
2. Με βάση τα παραπάνω η ΠΕΠ συμπαρατάσσεται με την πρωτοβουλία πολιτών Πρέβεζας κατά της κατασκευής και λειτουργίας του συγκεκριμένου καταφυγίου, εκφράζοντας την αντίθεση της σχετικά με την χωροθέτηση, σκοπιμότητα και τον όγκο του.
Καλούμε την Ν.Α. Πρέβεζας, η οποία προωθεί το έργο προς ένταξη στο ΕΣΠΑ, αντί τέτοιων έργων, να προωθήσει, σε συνεργασία και με όλους τους αρμόδιους φορείς, συγκεκριμένα έργα και μέτρα, που στόχο θα έχουν την αναστροφή της πορείας θανάτου του Αμβρακικού κόλπου. Ενός οικοσυστήματος που κανείς δεν αμφισβητεί τη ζωτική του σημασία για την ευρύτερη περιοχή.
Η αλλαγή πορείας και η απεμπλοκή από παρωχημένα και αντιπεριβαλλοντικά μοντέλα ανάπτυξης είναι σήμερα, περισσότερο από ποτέ, επιτακτική.
Για την Π.Ε.Π.
Η Διαχειριστική Επιτροπή

Πέμπτη 23 Ιουλίου 2009

ο Προκρούστης στη Πρέβεζα ;


Όπως ο Προκρούστης, έτσι και η εκάστοτε άρχουσα Τάξη της Πρέβεζας που εξουσιάζει το στενό του Ακτίου "κόβει και ράβει" όπως τη συμφέρει. Ετσι το νέο λιμάνι της Πρέβεζας που τώρα ιδιωτικοποιήθηκε και έγινε μαρίνα, το εμπορικό λιμάνι, η παράνομη μαρίνα, οι ιχθυοκαλλιέργειες, το αλιευτικό καταφύγιο έγιναν άναρχα και σε τέτοια σημεία για να προσφέρουν ανάπτυξη και χρήματα στους Πρεβεζιάνους, με "μπακαλίστικη" νοοτροπία, χωρίς μακροπρόθεσμους στόχους και προοπτικές αειφόρου ανάπτυξης, χωρίς να αναλογίζονταιτιςεπιπτώσεις στο θαλασσιο περιβάλλον και στα ενδότερα του Αμβρακικού Κόλπου.
Βάζοντας πάντα μπροστά τους ψαράδες για να πετύχουν εγκρίσεις και χρηματοδοτήσεις των έργων, μετά η άρχουσα Τάξη σπρώχνει τους ψαράδες στην "άκρη" και σκέπτεται το κέρδος, την ιδιωτικοποίηση του φυσικού πλούτου και την τουριστική ανάπτυξη. Ο Τουρισμός όμως είναι μεταβλητός παράγων και όταν υποβαθμισθεί η περιοχή, θα στραφεί σε κάποια άλλη περιοχή, οι επιπτώσεις στο περιβάλλον θα είναι μόνιμες και μη αναστρέψιμες.
Ο νομός Πρέβεζας έχει πολλά λιμάνια/αλιευτικά καταφύγια, μαρίνες και ένα ακόμη άλλο στον Παντοκράτορα δεν θα σταματήσει την προκρούστια νοοτροπία. Γιατί μετά σκέπτονται την επέκταση του εμπορικού λιμένα ή την κατασκευή νέου στο Σκαφάκι εντός του Αμβρακικού, γι αυτό άφησαν και την περιοχή εκτός ζωνών του Εθνικού Πάρκου του Αμβρακικού, για να κάνουν ότι θέλουν. Η Πρέβεζα δεν χρειάζεται εμπορικό λιμάνι για να εκφορτώνονται ιχθυοτροφές και ζωοτροφές, όταν σε μικρή απόσταση υπάρχουν δύο μεγάλα υπερσύγχρονα λιμάνια της Ηγουμενίτσας και του Αστακού. Να σταματήσει λοιπόν αυτή η άναρχη και με κάθε κόστος ανάπτυξη και να γίνουν επενδύσεις στην προστασία του περιβάλλοντος του Αμβρακικού, στην πράσινη ανάπτυξη, να γίνουν επενδύσεις για να ανοίξει το στόμιο, οι γέφυρες του κεντρικού λιμανιού της Πρέβεζας, που χρόνια παραμένουν βουλωμένες, να γίνουν επενδύσεις για να δώσουν μιά ανάσα ζωής στον Αμβρακικό Κόλπο.

ΟΧΙ λοιπόν στο νέο λιμάνι (μαρίνα) στον Παντοκράτορα της Πρέβεζας, όχι στην προκρούστια νοοτροπία.
ΝΑΙ σε προκάτ αλιευτικό καταφύγιο για την εξυπηρέτηση των ψαράδων και κατοίκων της περιοχής.


Παύλος Χαραλάμπους - Πρόεδρος Ενεργών Πολιτών Περιοχής Αμβρακικού Κόλπου

ΝΑΙ ΣΕ ΗΠΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΧΙ ΣΤΗ ΔΙΑΦΑΙΝΟΜΕΝΗ ΜΑΡΙΝΑ

Έγγραφο Πρωτοβουλίας Πολιτών Πρέβεζας για το έργο «Λιμενικό-Αλιευτικό Καταφύγιο Παντοκράτορα Πρέβεζας»

Η Πρωτοβουλία πολιτών Πρέβεζας αναλύοντας με επιχειρήματα όλο το θέμα σχετικά με το έργο “Λιμενικό-Αλιευτικό Καταφύγιο Παντοκράτορα Πρέβεζας”, που ενέκρινε το Νομαρχιακό Συμβούλιο στο Θεσπρωτικό στις 15-6-2009, καταθέτει τα τελικά της συμπεράσματα και τις προτάσεις της.

Διαπιστώνει ότι η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση δεν έλαβε υπόψη της και τη γνώμη των τοπικών φορέων, Συλλόγων, Δημοτικού Συμβούλιου και πολιτών και ενεργούσε ερήμην τους τα τελευταία πεντέμισι χρόνια για να ολοκληρωθεί η μελέτη του παραπάνω έργου, ώστε να είναι σήμερα στην Περιφέρεια έτοιμο προς χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ.

Πρώτο σκέλος επιχειρημάτων και συμπερασμάτων.

Από τη Μελέτη Σκοπιμότητας και από τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Όρων, τις οποίες ενέκριναν τόσο η Νομαρχία, όσο και η Περιφέρεια στις 20-4-2005 και στις 13-3-2009 με σχετική τροποποίηση που αφορούσε το δρόμο πρόσβασης του έργου, απορρέουν τα ακόλουθα:

 1. Η Νομαρχία Πρέβεζας και η Περιφέρεια βασίστηκαν αποκλειστικά σε μια Μελέτη Περιβαλλοντικών Όρων, η οποία εκπονήθηκε από ιδιωτικό γραφείο της Αθήνας, χωρίς να λάβει υπόψη της τις σημαντικές ωκεανογραφικές μελέτες του Πανεπιστημίου Πατρών, οι οποίες δίνουν σημαντικές πληροφορίες για το θαλάσσιο περιβάλλον της περιοχής.
 2. Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Όρων δεν έλαβε υπόψη τη, βαρύτατης σημασίας, μελέτη του Εθνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών για το θαλάσσιο οικοσύστημα και τη φορά των ρευμάτων στη συγκεκριμένη περιοχή του Παντοκράτορα.
 3. Η παραπάνω μελέτη στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, επιμελώς δεν αναφέρει και δεν λαμβάνει υπόψη της την καταστροφή της ιχθυοπανίδας, τόσο στο πέρασμά της, όσο και στη μόνιμη θαλάσσια κατοικία της στην περιοχή κατασκευής του έργου, εκεί όπου η φύση επί αιώνες μέχρι σήμερα την έχει προστατεύσει.
 4. Η μελέτη παραβλέπει επιμελώς την αναπαραγωγή του γόνου που συντελείται στα βράχια και τις πλάκες της περιοχής του Παντοκράτορα. Η κατασκευή του έργου θα καταστρέψει αυτό ακριβώς το φυσικό καταφύγιο του γόνου, γιατί η μελέτη προβλέπει εκβραχισμούς και εκβαθύνσεις λιμενολεκάνης υδάτινης επιφάνειας 4.700 τ.μ., μέχρι 3 μ. βάθος, όπως επίσης εκσκαφές μεγάλου διαύλου ναυσιπλοΐας μέχρι 4 μ. βάθος. Ακόμα το, ογκώδες για την περιοχή, λιμενικό έργο προβλέπει να τσιμεντάρει το θαλάσσιο χώρο με μπετόν μέχρι και πάνω από 10 μ. βάθος, ώστε να στηρίξει κρηπίδωμα μήκους 122 μ., το οποίο θα προεκτείνεται με τη μορφή τσιμεντένιας προβλήτας άλλα 40 μέτρα. Όσο για τους κυματοθραύστες, αυτοί θα έχουν μήκος 165 μ. και ύψος από τη θαλάσσια επιφάνεια 3,50 μέτρα. Είναι προφανές λοιπόν ότι η κατασκευή ενός τέτοιου έργου θα αφανίσει όλο το γόνο της περιοχής και μάλιστα σημαντικών ειδών, όπως κουτσομούρα, μπαρμπούνι κ.ά. Δυστυχώς, ούτε ο ιδιώτης μελετητής, αλλά ούτε και οι αρμόδιοι (Νομαρχία, Περιφέρεια) είχαν ενδοιασμούς να εγκρίνουν τη μελέτη αυτή, η υλοποίηση της οποίας θα οδηγήσει στον βέβαιο αφανισμό χλωρίδας και πανίδας, προβάλλοντας ως ανάγκη σκοπιμότητας του έργου το “καλό” των ψαράδων της πόλης.
 5. Από την εμπειρία τέτοιων έργων, είναι γνωστό σε όλους το πού πηγαίνουν όλοι οι ρύποι των σκαφών από ορυκτέλαια κλπ και το πόσο μολύνουν και επιβαρύνουν αθροιστικά νερά και περιβάλλον.
 6. Η χωρητικότητα του έργου προβλέπει ογδόντα περίπου αλιευτικά σκάφη, ακόμα και τράτες. Η μελέτη σκοπιμότητας στηρίζεται στο επιχείρημα, ότι πρέπει να γίνει το έργο, γιατί θα εξυπηρετήσει τα αλιευτικά σκάφη σε ακτίνα 70 χιλιομέτρων.

Αυτό είναι ένα ψευδές στοιχείο, γιατί τα σκάφη της Πρέβεζας έχουν πολλά αλιευτικά καταφύγια να ελλιμενιστούν, όπως στο πρόσφατα εγκαινιασμένο καταφύγιο στην πόλη, στο λιμάνι της πόλης, στην περιοχή Βαθύ και Άγιου Θωμά, στο Μύτικα και άλλα αλιευτικά καταφύγια που υπάρχουν σε ακτίνα 70 χλμ.

 1. Η μελέτη σκοπιμότητας προβάλλει επίσης το επιχείρημα της διάσωσης των σκαφών στο σημείο εκείνο της εισόδου προς το δίαυλο.

  Το επιχείρημα αυτό δεν στέκει σε καμία περίπτωση, γιατί σ’ όλη την ιστορία της Πρέβεζας τα μοναδικά σκάφη που βυθίστηκαν στην περιοχή ήταν αυτά της ναυμαχίας του Ακτίου το 31 π.Χ.

 1. Ένα ακόμα στοιχείο κατά της μελέτης σκοπιμότητας είναι το εξής:

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, όλα αυτά τα χρόνια εκπόνησης της μελέτης, δεν δέχτηκε ΠΟΤΕ κανένα έγγραφο από τους Συλλόγους Επαγγελματιών Αλιέων αι Ερασιτεχνών Αλιέων με αίτημα για το συγκεκριμένο έργο. Επίσης η Ν.Α. καθ’ όλο το παραπάνω διάστημα δεν έστειλε κανένα έγγραφο να τους ενημερώσει σχετικά και να ζητά τη σύμφωνη γνώμη και τις προτάσεις τους επ’ αυτού. Όλοι οι αλιείς της πόλης μας, μέχρι και το φετινό Ιούνιο, δεν γνώριζαν και ούτε ποτέ ρωτήθηκαν για το έργο αυτό.

Παρόλα αυτά η μελέτη σκοπιμότητας του έργου χρησιμοποιεί τους αλιείς ως λόγο για την κατασκευή του και δεν αναφέρεται πουθενά στο αίτημα των κατοίκων του Παντοκράτορα που ζητούσαν από χρόνια ένα αγκυροβόλι για τα λιγοστά σκάφη τους σε απάγγειο σημείο της περιοχής τους.

Γιατί λοιπόν η μελέτη σκοπιμότητας καλύπτεται πίσω από το συμφέρον των αλιέων, αφού μέχρι χθες αυτοί δεν είχαν ιδέα για το συγκεκριμένο έργο;

Πού αποσκοπεί η μεταφορά των ψαράδων στη θέση «Παργινόσκαλα» του Παντοκράτορα, όταν σε όλη αυτή την περιοχή τα θεριά της φύσης μαίνονται και χρειάζονται κάστρα απόρθητα για να αναχαιτιστούν;

Γιατί δεν ρωτήθηκαν οι ψαράδες για όλα αυτά που άμεσα τους αφορούν;

Γιατί να δαπανηθούν, τουλάχιστον, τριάμισι εκατομμύρια ευρώ σε περίοδο οικονομικής κρίσης για ένα λιμενικό έργο, ένα αγνοία κατοίκων και Συλλόγων, σε μια περιοχή που τα στοιχεία της φύσης είναι πολύ πιο δυνατά απ’ τους κυματοθραύστες των 3,50 μέτρων;

  Δεύτερο σκέλος επιχειρημάτων και συμπερασμάτων


Από τους χάρτες του Γενικού Πολεοδομικού, το Γενικό Χωροταξικό, τα έγγραφα των αρμοδίων Υπουργείων και Υπηρεσιών και από το οικονομικό πλαίσιο, προκύπτουν τα ακόλουθα:

 1. Το γενικό Χωροταξικό για τη συγκεκριμένη περιοχή δεν προβλέπει πουθενά ένα τέτοιο λιμενικό έργο, ούτε συνάδει με τη μελέτη κατασκευής του, που στηρίζεται στη ρίψη τόνων μπετόν μέσα στη θάλασσα και στην κατασκευή τσιμεντένιου δρόμου πρόσβασης μέσα στον αιγιαλό και την παραλία της περιοχής, για να διέρχονται οχήματα και σκάφη.
 2. Όλο το έργο δε συνάδει επίσης με το Γενικό Πολεοδομικό, που θεωρεί την περιοχή Παντοκράτορα ως περιοχή ελέγχου και περιορισμένης οικιστικής ανάπτυξης και εξάπλωσης και κατατάσσει το χώρο του πεδίου βολής (πρώην Στρατόπεδο Τσακαλώτου), ως περιοχή προστασίας δάσους.

Πώς λοιπόν μια τέτοια περιοχή προορίζεται για λιμενικό έργο αυτού του μεγέθους και πώς δικαιολογείται ο δρόμος οχημάτων, που παραπλανητικά η μελέτη τον βαφτίζει πεζόδρομο των τριών μέτρων.

 1. Η Κτηματική Υπηρεσία Πρέβεζας στις 18-2-2008 έλαβε έγγραφο (υπ’ αριθ. πρωτ.Τ.Υ.686) από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση με θέμα: Διαβίβαση σχεδίου γενικής διάταξης έργων, για το έργο: «Λιμενικό- Αλιευτικό καταφύγιο Παντοκράτορα Πρέβεζας».

Η Κτηματική Υπηρεσία Πρέβεζας προκειμένου να χορηγήσει στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση την απλή χρήση αιγιαλού και θαλάσσιου χώρου (μετά την τροποποίηση της μελέτης σχετικά με το δρόμο), ζητά με έγγραφο της (υπ’ αριθμ.πρωτ. 524) στις 30-5-2008 τις γνωμοδοτήσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του Υπουργείου Πολιτισμού.

Στο έγγραφο της η Κτηματική Υπηρεσία παραλείπει τον όρο «Λιμενικό» και ονομάζει το έργο απλώς «Αλιευτικό Καταφύγιο Παντοκράτορα Πρέβεζας». Έτσι όλα τα συναρμόδια Υπουργεία γνωμοδοτούν θετικά στην παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και θαλάσσιου χώρου για εκτέλεση έργου «Αλιευτικό Καταφύγιο Παντοκράτορα Πρέβεζας».

Ο όρος όμως «Αλιευτικό Καταφύγιο» υποβαθμίζει τον χαρακτήρα και το μέγεθος του έργου. ‘Έτσι εάν γνώριζαν τα παραπάνω Υπουργεία ότι πρόκειται για Λιμενικό-Αλιευτικό Καταφύγιον, πιθανόν να έδιναν αρνητική γνωμοδότηση για το συγκεκριμένο έργο.

 1. Ο Παντοκράτορας αποτελεί μία από τις δύο μοναδικές παραλίες της πόλης. Το έργο έρχεται σε αντίθεση με το αναφαίρετο δικαίωμα των κατοίκων της πόλης και των τουριστών να κολυμπούν και να απολαμβάνουν την παραλία, αφού θα καταστρέφει πάνω από τη μισή έκταση αιγιαλού και παραλίας προκειμένου να ελλιμενίσει πληθώρα σκαφών ανάμεσα στους λουόμενους.
 2. Αισθητικό κριτήριο.

Ο Παντοκράτορας χαρακτηρίζεται απ’ όλους, ως περιοχή ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, με ένα σπάνιο θαλάσσιο πάρκο και οικοσύστημα. Οποιαδήποτε παρέμβαση με τόνους μπετόν θα καταστρέψει όλη αυτή την ομορφιά, που διασώζεται αιώνες τώρα και η ζημιά θα είναι ανεπανόρθωτη.

 1. Οικονομικό Κριτήριο.

Θα δαπανηθούν, τουλάχιστον, τριάμισι εκατομμύρια ευρώ για το έργο. Τα έσοδα από τη λειτουργία του θα αποτελούν ελάχιστο μέρος των τόκων του κεφαλαίου που θα δαπανηθεί για την κατασκευή του. Έτσι ακόμα και οικονομικά το συγκεκριμένο έργο είναι ασύμφορο.

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ-ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η Πρωτοβουλία Πολιτών στηριζόμενη στα παραπάνω επιχειρήματα και στοιχεία, που αναλύθηκαν διεξοδικά, καταθέτει τις τελικές της θέσεις και προτάσεις:

 1. Να μη γίνει κανένα λιμενικό έργο και καμία παρέμβαση στη θέση Παργινόσκαλα του Παντοκράτορα σε όλη την έκταση της συγκεκριμένης θαλάσσιας περιοχής και του αιγιαλού της.
 2. Να κατασκευαστεί από φυσικά υλικά πλωτό αλιευτικό καταφύγιο σε άλλη απάγγεια θέση του οικισμού, που θα εξυπηρετήσει το χρόνιο αίτημα των Παντοκρατοριτών να ελλιμενίσουν τα λίγα σκάφη τους.
 3. Να μη διωχθούν σε καμία περίπτωση οι ψαράδες από το λιμάνι της πόλης μας, και να μην γίνει καμιά ιδιωτικοποίηση της χρήσης της από το Λιμενικό Ταμείο.
 4. Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση να απαιτήσει χρηματοδότηση, ώστε να κάνει έργα αντιστήριξης στην προβλήτα του παλιού λιμένα της πόλης και να ολοκληρώσει τα έργα στο νέο αλιευτικό καταφύγιο, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις προτάσεις των αλιέων.
 5. Η Ν.Α. να προβεί σε άμεσα μέτρα, τα οποία θα αποσκοπούν

α) Στην αποσυμφόρηση του Αμβρακικού από τις πηγές μόλυνσης που δρουν ανεξέλεγκτα,

β) Στη μείωση και εξάλειψη του τοξικού ιζήματος του πυθμένα του,

γ) Στη μη κατασκευή λιμενικών έργων, που δυσχεραίνουν τη ροή των ρευμάτων, που καταστρέφουν την ιχθυοπανίδα και επιπλέον συντελούν στην καταστροφή του περιβάλλοντος στην περιοχή μας.

 1. Να βελτιωθούν άμεσα οι συνθήκες πρόσβασης σε όλη τη θαλάσσια περιοχή του Παντοκράτορα από τις αρμόδιες Αρχές και να οργανωθεί η παραλία με τα απαραίτητα (ψάθινες ομπρέλες, ντους, κάδους απορριμμάτων κλπ) , ώστε να διατηρείται καθαρό το περιβάλλον.

Η Πρωτοβουλία Πολιτών Πρέβεζας, με βάση όλα τα παραπάνω, καλεί τον Γ.Γ. Περιφέρειας Ηπείρου να μην εντάξει το έργο στο ΕΣΠΑ. Επίσης, κοινοποιώντας το παρόν έγγραφο, ΚΑΛΕΙ όλους τους Συλλόγους, τοπικούς φορείς, κινήσεις, επιτροπές Κομμάτων, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, Δήμο και Περιφέρεια να τοποθετηθούν και να πλαισιώσουν τον αγώνα μας, ώστε να αναπτυχθεί ένα μαζικό κίνημα, που θα εμποδίσει και θα αναστρέψει την επερχόμενη καταστροφή του Αμβρακικού και του περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής, στο όνομα μιας αμφισβητούμενης ανάπτυξης.

Είμαστε αποφασισμένοι σε περίπτωση πρότασης της Περιφέρειας για δέσμευση κονδυλίου από το ΕΣΠΑ για το συγκεκριμένο έργο, να αγωνιστούμε και μέσω της δικαστικής οδού, με ευρεία συμμετοχή πολιτών και φορέων.

Για τις τοποθετήσεις σας παρακαλούμε να σας απαντήσετε εγγράφως στη διεύθυνση μας.

Οι υπογραφές των πολιτών είναι στη διάθεσή σας.

Για την Επιτροπή Πρωτοβουλίας Πολιτών

Σαπφώ Αλφαντάκη

Ξανθή Κοντοχρήστου

Όλγα Γενιά

Νίκος Λιβιεράτος

Σάββατο 18 Ιουλίου 2009

Παρανομίες Ιχθυοκαλλιεργητών Αμβρακικού


Να ψάξει για παραβάσεις καθηκόντων ζητούν από τον εισαγγελέα Πρέβεζας οι ψαράδες του Αμβρακικού, για να ξέρουν σε περίπτωση που χαθεί ζωή από ναυτικό ατύχημα, ποιόν να καθήσουν στο "σκαμνί."


Ομοσπονδία Αλιευτικών Συλλόγων Ηπείρου
471 00 Ανέζα – Δήμος Αμβρακικού
Τηλ./Φαξ 2681042271

Αρ.πρ. 29/18.07.09

Προς κον Εισαγγελέα Πρέβεζας

Θέμα :Καταγγελίες μας για παρανομίες Ιχθυοκαλλιεργητών.

Σε συνέχεια της συνάντησης της 17ης.07.09 που είχαμε στο γραφείο σας, σας επισυνάπτουμε τις υπ αρ. 15/17.04.07, 48/03.06.08, 23/23.06.09 και 25/08.07.09 επιστολές μας ως και τις υπ αρ. 450/05.02.09 και 486/28.04.09 επιστολές συλλόγου Ελευθέρων Αλιέων Πρέβεζας που αφορούν έγγραφες καταγγελίες μας για μη τήρηση των περιβαλλοντικών όρων και αδειών λειτουργίας μονάδων Ιχθυοκαλλιέργειας που βρίσκονται στα διοικητικά όρια του νομού Πρέβεζας, απουσία ελέγχων και τυχόν παραβάσεων καθηκόντων υπηρεσιών που έχουν ως αποτέλεσμα :
να κινδυνεύουν ζωές των μελών μας από ναυτικά ατυχήματα
την απώλεια εισοδήματος των μελών μας από παράνομη αλιεία και εμπορία ελευθέρων ψαριών
επιβάρυνση του θαλάσσιου περιβάλλοντος από τη χρήση χημικών για το ξέπλυμα και καθάρισμα των διχτυών με συνέπεια την αύξηση των ανοξικών μαζών του Αμβρακικού Κόλπου
την καταστροφή θαμνώδους και δασώδους έκτασης για την κατασκευή χερσαίων εγκαταστάσεων τους.
Η χωροθέτησή τους κοντά στο στόμιο και στο στενό από Βαθύ ως τη Λασκάρα παρεμποδίζει την διακίνηση του γόνου και των ιχθυοπληθυσμών στα ενδότερα του Αμβρακικού Κόλπου, καθώς τα ψάρια αυτά περιφέρονται στα κλουβιά για να βρουν τροφή, όπου αλιεύονται παράνομα από τους ιχθυοκαλλιεργητές και δεν κάνουν τον φυσιολογικό τους κύκλο εντός του Αμβρακικού για να βρούν τροφή με όλες τις οικονομικές επιπτώσεις για τα μέλη μας και το οικοσύστημα του Αμβρακικού Κόλπου.
Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας
Παύλος Χαραλάμπους Μενέλαος Τσώλης

Συνημμένα : -υπ αρ. 15/17.04.07, 48/03.06.08, 23/23.06.09, 25/08.07.09, 450/05.02.09, 486/28.04.09 καταγγελίες
- υπ.αρ. 51/12.06.08 επιστολή μας «Οι επιπτώσεις των
ιχθυοκαλλιεργειών στη ρύπανση του Αμβρακικού Κόλπου.
- υπ. αρ. 986/26.06.09 επιστολή «Αποτελέσματα μετρήσεων στον Αμβρακικό κόλπο».

Σάββατο 11 Ιουλίου 2009

"Πωλούν φούμαρα με μεταξωτές κορδέλες"

Η παροιμία που λέει "ότι λάμπει δεν είναι χρυσός" ισχύει και για τα ψάρια, για αυτό οι ψαράδες του Ιονίου Πελάγους ζητούν ουσιαστικούς αγορανομικούς ελέγχους από την Πολιτεία. Ακολουθεί δελτίο τύπου των ψαράδων.

Ομοσπονδία Αλιευτικών Συλλόγων Ηπείρου
471 00 Ανέζα – Δήμος Αμβρακικού
Τηλ./Φαξ 2681042271

Αρ. Πρ. 26/11.07.09

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Λόγω έλλειψης ουσιαστικών αγορανομικών ελέγχων στους ιχθυεμπόρους και ιχθυοπωλεία της Ηπείρου, Ιονίων Νήσων και Δυτ. Ελλάδας, οι ιχθυοπώλες δεν τοποθετούν πινακίδα με την προέλευση και ημερομηνία αλιείας των ψαριών που πωλούν, με αποτέλεσμα ο καταναλωτής να μην ενημερώνεται σωστά όπως ορίζει η ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και να αγοράζει εισαγόμενα ή εγχώρια ιχθυοκαλλιεργειών με συντηρητικά ή κατεψυγμένα τα οποία έχουν αποψυχθεί εν αγνοία του. Πολλοί δε έμποροι και ιχθυοπώλες προωθούν στην αγορά τα εισαγόμενα με συντηρητικά ιχθυοκαλλιεργειών ψάρια, καθώς έχουν μεγαλύτερο ποσοστό κέρδους.
Ετσι τα λίγα φρέσκα ψάρια των ψαράδων του Ιονίου Πελάγους δεν προωθούνται στην αγορά και μένουν αδιάθετα, με όλες τις οικονομικές επιπτώσεις για την περιοχή μας.
Καλούμε τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών Ηπείρου, Ιονίων Νήσων και Δυτικής Ελλάδας ως και τις αντίστοιχες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις των παραπάνω Περιφερειών, να εφαρμόσουν την υφιστάμενη νομοθεσία και προστατέψουν το καταναλωτικό κοινό και τους επαγγελματίες ψαράδες.
Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας
Παύλος Χαραλάμπους Μενέλαος Τσώλης

Σάββατο 4 Ιουλίου 2009

Παναμβρακικό Συλλαλητήριο
Συνωστισμός αλιευτικών σκαφών το Σάββατο 4 Ιουλίου για να διαμαρτυρηθούν για την αδιαφορία της Πολιτείας στη λήψη μέτρων για την απορρύπανση και ανανέωση των νερών του Αμβρακικού Κόλπου και την απομάκρυνση των ιχθυοκαλλιεργειών. Απούσες και οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Αρτας και Αιτωλοακαρνανίας, προφανώς γιατί δεν είχαν τι να πούνε. Παρευρίσκοταν μόνο ο Νομάρχης και ο Δήμαρχος Πρέβεζας, εκρόσωπος του ΣΥ.ΡΙΖ.Α, η Περιβαλλοντική Εταιρεία Πρέβεζας, εκπρόσωπος της Εταιρείας Προστασίας Αγρίων Ζώων, εκπρόσωπος της Ο.Α.Σ.Αρτας, οι Ενεργοί Πολίτες Περιοχής Αμβρακικού, ο Πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Αλιέων Ελλάδας, το Εργατικό Κέντρο Πρέβεζας και μήνυμα συμπαράστασης έστειλε ο βουλευτής επικρατείας του ΠΑΣΟΚ Σπύρος Κουβέλης. Στη κεντρική ομιλία ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αλιευτικών Συλλόγων Ηπείρου Παύλος Χαραλάμπους ανέφερε γιατί ο Αμβρακικός έχει έλλειψη οξυγόνου και ότι πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα από την Πολιτεία μεταξύ των οποίων είναι και η απομάκρυνση ολων των ιχθυοκαλλιεργειών από τον Αμβρακικό Κόλπο. Ακολουθεί στο τέλος όλη η εισήγησή του. Ο Νομάρχης Πρέβεζας Βασίλης Ιωάννου μίλησε για έλλειψη πόρων, αρμοδιοτήτων και στελέχωσης της νομαρχίας για να μπορεί να ελέγχει τις μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας και κυβερνητική υποκρισία οσον αφορά τον Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού και την άσκηση από τον Περιφερειάρχη των αρμοδιοτήτων του. Ο Δήμαρχος Πρέβεζας Μιλτιάδης Κλάπας ανέφερε ότι η ιδιωτικοποίηση του φυσικού πλούτου δημιουργεί όλα τα προβλήματα και τάχθηκε υπερ της απομάκρυνσης των ιχθυοκαλλιεργειών από τον Αμβρακικό. Ο Πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Αλιέων Ελλάδας Δημήτρης Κοτσόργιος επεσήμανε ότι από την σημερινή διαμαρτυρία λείπουν αυτοί που κινδυνεύουν περισσότερο, οι ιχθυοκαλλιεργητές και τόνισε ότι είναι προς το συμφέρον τους να απομακρυνθούν απο τον Αμβρακικό. Ανέφερε επίσης ότι η υποξική ζώνη επεκτείνεται ραγδαίως στα αβαβή νερά του κόλπου και ότι θα έχουμε φαινόμενα όπως στη βαλτική και στο κόλπο του Μεξικού και πρέπει η Πολιτεία να πάρει άμεσα μέτρα. Ο επρόσωπος της Ο.Α.Σ.Α. Σήφης Γείτονας ανέφερε ότι η Ομοσπονδία ζήτησε απο τον Νομάρχη Αρτας και Περιφερειάρχη Ηπείρου να αρχίσει αμέσως η απονιτροποίηση, αλλά δεν εισακούστηκε.

Μετά τις ομιλίες όλοι οι ψαράδες επιβιβάστηκαν στα σκάφη τους και έκαναν συμβολικό αποκλεισμό του διαύλου Ακτίου - Πρέβεζας.

Ομοσπονδία Αλιευτικών Συλλόγων Ηπείρου
471 00 Ανέζα – Δήμος Αμβρακικού Τηλ./Φαξ 2681042271

ΠΑΝΑΜΒΡΑΚΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ – ΠΡΕΒΕΖΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 04.07.09

Συνάδελφοι Ψαράδες, κύριοι Νομάρχες, κυρίες και κύριοι. Σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μας συγκέντρωση-διαμαρτυρία και σας ευχαριστούμε για τη συμπαράστασή σας.
Πριν 15 μήνες σε αυτή εδώ την παραλία λίγο πιο πέρα είχαμε συγκεντρωθεί ξανά στις 23.03.08 με το σύνθημα ο Αμβρακικός εκπέμπει σήμα κινδύνου και ζητούσαμε από την Πολιτεία να πάρει άμεσα μέτρα για την προστασία του. Βουλευτές απ όλα τα κόμματα πήραν το λόγο και μας είπαν ότι θα κάνουν ενέργειες. Κυβερνητικός βουλευτής πανηγύριζε ότι υπογράφτηκε η ΚΥΑ και ο Φορέας Διαχείρισης Αμβρακικού θα πάρει σάρκα και οστά και τέρμα τα προβλήματα και τα πετρέλαια στον Αμβρακικό, και εως ότου φύγουν τα πετρέλαια θα μπαίνουν δεξαμενόπλοια με διπλά τοιχώματα. Εμείς οι Ψαράδες καλόπιστοι όπως πάντα πιστέψαμε στα λόγια των βουλευτών. Σήμερα όλα αυτά τα ΘΑ αποδείχθηκαν λόγια του αέρα, λόγια για το θεαθήναι και άφησαν τον Αμβρακικό αβοήθητο στη τύχη του.
Ο Φορέας Διαχείρισης που θα έπαιρνε μέτρα για τη προστασία έμεινε χωρίς πρόεδρο και με ελλιπές Δ/Σ εδώ και ένα χρόνο, χωρίς πόρους και επιστημονικό προσωπικό και τώρα τον κλείνουν για να γίνει ένας Φορέας ανα Περιφέρεια.
Η Ομοσπονδία Αλιευτικών Συλλόγων Ηπείρου έχοντας υπ όψη τα προβλήματα του Αμβρακικού με αίσθημα ευθύνης, στεκόμενη στο ύψος των περιστάσεων, παρουσίασε στις 17.05.08 σε ημερίδα που διοργάνωσε στη Κόπραινα, τα αποτελέσματα μετρήσεων που έκανε στον Αμβρακικό, ο καθηγητής του χημικού τμήματος του πανεπιστημίου Ιωαννίνων κος Αλμπάνης όπου ανέφερε ότι οι κυριότερες πηγές ρύπανσης είναι α) τα βιομηχανικά και γεωργικά απόβλητα β)τα αστικά απόβλητα των παράκτιων και παραποτάμιων αστικών περιοχών γ) τα χοιροτροφικά απόβλητα ιδιαίτερα στις εκβολές του ποταμού Λούρου και δ) τα απόβλητα των μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας. Ειδικά για τα απόβλητα των ιχθυοκαλλιεργειών το ποσοστό οργανικής ίλης στο ίζημα κάτω από τις μονάδες το 1993 ήταν 5% και το 2007 ανέβηκε στο 25% δηλαδή 400% παραπάνω.
Στις 07.09.08 παρουσιάσθηκαν στο Κέντρο Πληροφόρησης Σαλαώρας τα αποτελέσματα και μετρήσεις μελέτης που έκανε για λογαριασμό της Ομοσπονδίας το πανεπιστήμιο Πατρών, ο καθηγητής βιολογικού τμήματος κος Κουτσικόπουλος, όπου διαπιστώθηκε ότι οι ανοξικές μάζες άρχιζαν από τα 22 μέτρα βάθος και εκτεινόταν σ όλο τον Αμβρακικό. Μερικοί «γραφικοί καλοθελητές» αμφισβητούσαν το κύρος της. Στις 16.06.09 με πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας μας εξ αιτίας της περίεργης συμπεριφοράς της γαρίδας να μην υπάρχει σε βαθιά νερά, σε συνεργασία με την Δ/νση Αλιείας Αιτωλοακαρνανίας κάναμε μετρήσεις σε 10 σημεία του Αμβρακικού και διαπιστώσαμε ότι η έλλειψη οξυγόνου αρχίζει από τα 10 μέτρα και το φαινόμενο αυτό είναι το ίδιο σε όλον τον Αμβρακικό Κόλπο, επιβεβαιώνοντας κατ αυτόν τον τρόπο τη μελέτη του πανεπιστημίου Πατρών που έγινε πριν ένα χρόνο ότι το φαινόμενο είναι μόνιμο και όχι στιγμιαίο. Οι τελευταίες αυτές μετρήσεις μας ανησύχησαν ιδιαίτερα και αυτές μαζί με την κάθετη μείωση των αλιευμάτων, μας έκαναν να συγκεντρωθούμε εδώ σήμερα.
Αντί να παρθούν άμεσα μέτρα για την απορρύπανση και ανανέωση των νερών του Κόλπου και απομακρύνουν τις ιχθυοκαλλιέργειες , εγκαθιστούν νέες μονάδες μυδοκαλλιεργειών. Αντί να σταματήσουν δραστηριότητες και εντάξουν και το στόμιο στις προστατευόμενες περιοχές του Εθνικού Πάρκου, ιδιωτικοποιούν το λιμάνι της Πρέβεζας το κάνουν μαρίνα και βγάζουν τους ψαράδες απ έξω. Αντί να γκρεμίσουν τις παράνομες εγκαταστάσεις της μαρίνας στο Άκτιο, που έχουν αλλάξει και τα ρέματα στη περιοχή, θέλουν νέο εμπορικό λιμάνι στο Στόμιο. Αντί να απομακρύνουν τις δεξαμενές καυσίμων, τοποθετούν νέα δεξαμενή στις παράνομες εγκαταστάσεις στο Άκτιο. Αντί να μπαίνουν στον Αμβρακικό διπύθμενα δεξαμενόπλοια, μπαίνουν σαπιοκάραβα. Αντί οι νομάρχες και Περιφερειάρχες εφαρμόσουν την νομοθεσία και ελέγχουν την αυστηρή τήρηση των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας των επιχειρήσεων, δίνουν αφειδόν νέες άδειες λειτουργίας χοιροτροφικών και πτηνοτροφικών μονάδων. Επιτέλους μέχρι που θα φθάσει η αναισθησία και αδιαφορία των διοικούντων; Πρέπει πρώτα να πεθάνουμε για να αρχίσουν να παίρνονται κάποια μέτρα; Μα ήδη εμείς οι Ψαράδες είμαστε σχεδόν «πτώματα» από το νυχτομεροκάματο και τον οικονομικό μαρασμό της θάλασσας. Αν ο Αμβρακικός καταλήξει να γίνει χαβούζα τα θύματα δεν θα είναι μόνο οι ψαράδες αλλά όλοι οι κάτοικοι της περιοχής και όλες οι δραστηριότητες που έχουν ως κέντρο αναφοράς τον Αμβρακικό. Κανείς δεν θα αγοράζει τα αγροτοκτηνοτροφικά προϊόντα της περιοχής μας. Ο Αμβρακικός είναι σήμα ποιότητος καταταθέν και έχει διεθνή αναγνώριση.
Έφθασε η ώρα οι Πολιτικοί μας να σταματήσουν τα ωραία λόγια και να πάρουν άμεσα ριζικά μέτρα τώρα. Και αν δεν ξέρουν πώς να ενεργήσουν εμείς έχουμε προτάσεις:
- να παρθεί πολιτική απόφαση να αφεθούν όλα τα φράγματα ανοιχτά για μια τουλάχιστον 5νταετία.
- να διοχετεύσουν με αεροαγωγούς οξυγόνο στο βυθό του Αμβρακικού και αναμοχλεύσουν τον πυθμένα
- να γίνουν βιολογικοί καθαρισμοί σε όλες τις παράκτιες και παραποτάμιες πόλεις και δήμους
- να αρχίσει επιτέλους η περιβόητη απονιτροποίηση
- να γίνονται συχνοί αποτελεσματικοί έλεγχοι λειτουργίας των περιβαλλοντικών όρων όλων των μονάδων και να τολμούν οι Νομάρχες και Περιφερειάρχες να επιβάλλουν τις προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις
- να μετεγκατασταθούν όλες οι μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας εκτός Αμβρακικού
- να σταματήσει κάθε δραστηριότητα που ρυπαίνει άμεσα το υδάτινο περιβάλλον στην ευρύτερη λεκάνη απορροής του Κόλπου.
Η μελέτη χωροθέτησης ιχθυοκαλλιεργειών και οστρακοκαλλιεργειών που έγινε το 2007 για το νομό Πρέβεζας είναι κενού περιεχομένου, καθώς ο μελετητής αντί να ερευνήσει και μετρήσει τις πραγματικές παραμέτρους του Αμβρακικού, επικαλείται μετρήσεις και στοιχεία του ΕΚΘΕ που έγιναν 20 χρόνια πρίν και έγινε κατ εντολή του εργοδότη για να έχει το άλλοθι να εγκαταστήσει και άλλες μονάδες στον Αμβρακικό. Η αλήθεια όμως είναι πικρή και σκληρή. Πέντε μήνες μετα την παρουσίαση της μελέτης, ψόφησαν εξ αιτίας έλλειψης οξυγόνου 900 τόνοι ψάρια μέσα στον Αμβρακικό, εκτός τις φορές που κρύβονται θάνατοι ψαριών για ευνόητους λόγους.
Μη νομίζετε κύριοι Νομάρχες και Περιφερειάρχες ότι δίνοντας «ασυλία» στους ρυπαίνοντες, προστατεύετε την ανάπτυξη της περιοχής. Δίνοντας ασυλία στους ρυπαίνοντες προστατεύετε την διαφθορά και διαπλοκή και υποβαθμίζετε την ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής και των ψηφοφόρων σας. Αν πραγματικά θέλετε την ανάπτυξη και αειφορία της περιοχής πρέπει να προστατέψετε τον Αμβρακικό με έργα και όχι με λόγια. Ανάπτυξη της περιοχής είναι η προστασία του Αμβρακικού και αειφορία του φυσικού του πλούτου.
Μερικοί ιχθυοκαλλιεργητές με το φόβο επανάληψης του μαζικού θανάτου στις μονάδες τους επιθυμούν την μετεγκατάστασή τους εκτός Αμβρακικού, αλλά η Πολιτεία δεν τους υποδεικνύει που να πάνε. Εμείς απορούμε πως οι ιχθυοκαλλιεργητές της Πρέβεζας κοιμούνται ήσυχοι με οξυγόνο 0,2 κάτω από τα κλουβιά τους. Μήπως δεν ενδιαφέρονται για τα εκτρεφόμενα ψάρια, αλλά μόνο για τα ελεύθερα που παγιδεύουν παράνομα γύρω και κάτω από τα κλουβιά τους; Η Πολιτεία να σταματήσει αυτή την παρανομία εδώ και τώρα, πριν μας αναγκάσετε να προβούμε σε ακραίες ενέργειες και πάρουμε το νόμο στα χέρια μας.
Οι βουλευτές απ όλα τα κόμματα και από τους τρεις νομούς, μπορούσαν να αφήσουν για μια στιγμή τις κομματικές και εσωκομματικές κόντρες και να δημιουργήσουν μια ισχυρή ομάδα πίεσης για άμεση λήψη μέτρων, για τον Αμβρακικό μας ρε γαμώτο. Δυστυχώς αποδείχθηκαν κατώτεροι των περιστάσεων. Ποτέ όμως δεν είναι αργά. Κάντε κάτι τώρα, γιατί το ανάθεμα της απραξία σας θα γίνει ο εφιάλτη σας.
Οι Νομάρχες να κάνετε χρήση της υπάρχουσας νομοθεσίας, βάλτε τέρμα στις ανοχές και να μη λειτουργείτε «ψηφοθηρικά». Οι Δήμαρχοι πέριξ του Αμβρακικού είχαν την ευκαιρία να δημιουργήσουν τη δική τους “green team”, το δικό τους μοχλό πίεσης για λήψη άμεσων μέτρων για την προστασία του Αμβρακικού Κόλπου. Αποδείχθηκαν και αυτοί κατώτεροι των περιστάσεων.
Συνάδελφοι Ψαράδες, οργανωθείτε στους συλλόγους σας στις Ομοσπονδίες και Συνομοσπονδία και διαθέστε λίγο χρόνο για να διεκδικήσετε τα αυτονόητα. Τα προβλήματα δεν λύνονται στο καλάρισμα με το ποιος θα πιάσει τον καλύτερο τόπο. Τα προβλήματα λύνονται με αγωνιστικές μαζικές κινητοποιήσεις, με οργάνωση, υπομονή και επιμονή, για να είναι όλοι οι ψαρότοποι παραγωγικοί.
Ο Αμβρακικός αυτή τη στιγμή μοιάζει με ένα ασθενή ο οποίος έχει δύσπνοια και χρειάζεται παροχή οξυγόνου για να αναπνεύσει. Ας αγωνιστούμε όλοι μαζί και πιέσουμε προς κάθε κατεύθυνση να παρθούν άμεσα μέτρα τώρα, να αγωνιστούμε για να δώσουμε μια ανάσα ζωής στον Αμβρακικό μας για να εξακολουθήσει να είναι η πηγή πλούτου και οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής μας.
Ο Πρόεδρος – Παύλος Χαραλάμπους