Πέμπτη 30 Ιουλίου 2009

Η Π.Ε.Π. λέει ΟΧΙ για το λιμενικό καταφύγιο στον Παντοκράτορα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
(Π.Ε.Π.) Πρέβεζα 30 Ιουλίου 2009
Ανακοίνωση
Η Περιβαλλοντική Εταιρία Πρέβεζας μετά από σύσκεψη που αφορούσε στο θέμα της κατασκευής και λειτουργίας «Λιμενικού-αλιευτικού καταφυγίου στον Παντοκράτορα Πρέβεζας» κατέληξε στα ακόλουθα :
1. Μετά από σχετική ενημέρωση της ΠΕΠ από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πρέβεζας και με βάση τα στοιχεία του φακέλου του έργου έχει να παρατηρήσει τα ακόλουθα :
- Υπάρχουν σοβαροί λόγοι ανησυχίας και αντίθεσης στο έργο γιατί η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου δεν έχει λάβει υπόψη της κρίσιμα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε ωκεανογραφικές μελέτες της περιοχής και αφορούν στην αναπαραγωγή και μετακίνηση των ιχθυοπληθυσμών, στην κίνηση των ρευμάτων, στο θαλάσσιο οικοσύστημα της περιοχής κ.α. Επισημαίνεται ότι η ευρύτερη περιοχή του έργου συμπεριλαμβάνεται στους τόπους αναπαραγωγής συγκεκριμένων ειδών ψαριών, που τροφοδοτούν τα ιχθυοαποθέματα του Αμβρακικού.
- Δεν πείθει το επιχείρημα ως προς την σκοπιμότητα του έργου, ότι δηλαδή θα εξυπηρετηθούν οι αλιείς σε ακτίνα 70 χιλιομέτρων. Αντίθετα ο συνδυασμός της θέσης και του υπερβολικού όγκου του έργου, είναι αποχρώσες ενδείξεις για μελλοντική του λειτουργία ως μαρίνα τουριστικών σκαφών (οι οποίες τελικά παραχωρούνται σε ιδιώτες).
- Έργο τέτοιου μεγέθους δεν προβλέπεται για την περιοχή από το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, ούτε και από το Γ.Π.Σ. Δήμου Πρέβεζας. Το δε Πεδίο Βολής προτείνεται (Γ.Π.Σ.) ως χώρος πρασίνου.
- Η κατασκευή ενός ακόμη λιμενικού έργου στην ευρύτερη περιοχή του στομίου του Αμβρακικού κρίνουμε ότι θα επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την όλη κατάσταση, λειτουργώντας αθροιστικά με τις πολλές και σημαντικές παρεμβάσεις στην ευρύτερη περιοχή του στομίου του κόλπου. Επισημαίνεται έντονα ότι ο κόλπος σήμερα βρίσκεται σε οριακό σημείο επιβίωσης. Οι αιτίες για την κατάσταση αυτή θα πρέπει να αναζητηθούν στον υπερβολικά μεγάλο αριθμό των εγκατεστημένων ιχθυοκαλλιεργειών, στα ανεξέλεγκτα ρυπαντικά φορτία (γεωργικά, κτηνοτροφικά, αστικά κλπ. λύματα) που καταλήγουν στο σύστημα του κόλπου, στο στένεμα του διαύλου επικοινωνίας του με το Ιόνιο λόγω σειράς έργων (λιμάνι Πρέβεζας, μαρίνες, βραχίονες Κυανής Ακτής, υποθαλάσσια σήραγγα, κλπ), στην αλλοίωση της τροφοδοσίας του με γλυκά νερά λόγω φραγμάτων κ.α.
2. Με βάση τα παραπάνω η ΠΕΠ συμπαρατάσσεται με την πρωτοβουλία πολιτών Πρέβεζας κατά της κατασκευής και λειτουργίας του συγκεκριμένου καταφυγίου, εκφράζοντας την αντίθεση της σχετικά με την χωροθέτηση, σκοπιμότητα και τον όγκο του.
Καλούμε την Ν.Α. Πρέβεζας, η οποία προωθεί το έργο προς ένταξη στο ΕΣΠΑ, αντί τέτοιων έργων, να προωθήσει, σε συνεργασία και με όλους τους αρμόδιους φορείς, συγκεκριμένα έργα και μέτρα, που στόχο θα έχουν την αναστροφή της πορείας θανάτου του Αμβρακικού κόλπου. Ενός οικοσυστήματος που κανείς δεν αμφισβητεί τη ζωτική του σημασία για την ευρύτερη περιοχή.
Η αλλαγή πορείας και η απεμπλοκή από παρωχημένα και αντιπεριβαλλοντικά μοντέλα ανάπτυξης είναι σήμερα, περισσότερο από ποτέ, επιτακτική.
Για την Π.Ε.Π.
Η Διαχειριστική Επιτροπή

Δεν υπάρχουν σχόλια: