Σάββατο 18 Ιουλίου 2009

Παρανομίες Ιχθυοκαλλιεργητών Αμβρακικού


Να ψάξει για παραβάσεις καθηκόντων ζητούν από τον εισαγγελέα Πρέβεζας οι ψαράδες του Αμβρακικού, για να ξέρουν σε περίπτωση που χαθεί ζωή από ναυτικό ατύχημα, ποιόν να καθήσουν στο "σκαμνί."


Ομοσπονδία Αλιευτικών Συλλόγων Ηπείρου
471 00 Ανέζα – Δήμος Αμβρακικού
Τηλ./Φαξ 2681042271

Αρ.πρ. 29/18.07.09

Προς κον Εισαγγελέα Πρέβεζας

Θέμα :Καταγγελίες μας για παρανομίες Ιχθυοκαλλιεργητών.

Σε συνέχεια της συνάντησης της 17ης.07.09 που είχαμε στο γραφείο σας, σας επισυνάπτουμε τις υπ αρ. 15/17.04.07, 48/03.06.08, 23/23.06.09 και 25/08.07.09 επιστολές μας ως και τις υπ αρ. 450/05.02.09 και 486/28.04.09 επιστολές συλλόγου Ελευθέρων Αλιέων Πρέβεζας που αφορούν έγγραφες καταγγελίες μας για μη τήρηση των περιβαλλοντικών όρων και αδειών λειτουργίας μονάδων Ιχθυοκαλλιέργειας που βρίσκονται στα διοικητικά όρια του νομού Πρέβεζας, απουσία ελέγχων και τυχόν παραβάσεων καθηκόντων υπηρεσιών που έχουν ως αποτέλεσμα :
να κινδυνεύουν ζωές των μελών μας από ναυτικά ατυχήματα
την απώλεια εισοδήματος των μελών μας από παράνομη αλιεία και εμπορία ελευθέρων ψαριών
επιβάρυνση του θαλάσσιου περιβάλλοντος από τη χρήση χημικών για το ξέπλυμα και καθάρισμα των διχτυών με συνέπεια την αύξηση των ανοξικών μαζών του Αμβρακικού Κόλπου
την καταστροφή θαμνώδους και δασώδους έκτασης για την κατασκευή χερσαίων εγκαταστάσεων τους.
Η χωροθέτησή τους κοντά στο στόμιο και στο στενό από Βαθύ ως τη Λασκάρα παρεμποδίζει την διακίνηση του γόνου και των ιχθυοπληθυσμών στα ενδότερα του Αμβρακικού Κόλπου, καθώς τα ψάρια αυτά περιφέρονται στα κλουβιά για να βρουν τροφή, όπου αλιεύονται παράνομα από τους ιχθυοκαλλιεργητές και δεν κάνουν τον φυσιολογικό τους κύκλο εντός του Αμβρακικού για να βρούν τροφή με όλες τις οικονομικές επιπτώσεις για τα μέλη μας και το οικοσύστημα του Αμβρακικού Κόλπου.
Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας
Παύλος Χαραλάμπους Μενέλαος Τσώλης

Συνημμένα : -υπ αρ. 15/17.04.07, 48/03.06.08, 23/23.06.09, 25/08.07.09, 450/05.02.09, 486/28.04.09 καταγγελίες
- υπ.αρ. 51/12.06.08 επιστολή μας «Οι επιπτώσεις των
ιχθυοκαλλιεργειών στη ρύπανση του Αμβρακικού Κόλπου.
- υπ. αρ. 986/26.06.09 επιστολή «Αποτελέσματα μετρήσεων στον Αμβρακικό κόλπο».

Δεν υπάρχουν σχόλια: