Πέμπτη 23 Ιουλίου 2009

ΝΑΙ ΣΕ ΗΠΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΧΙ ΣΤΗ ΔΙΑΦΑΙΝΟΜΕΝΗ ΜΑΡΙΝΑ

Έγγραφο Πρωτοβουλίας Πολιτών Πρέβεζας για το έργο «Λιμενικό-Αλιευτικό Καταφύγιο Παντοκράτορα Πρέβεζας»

Η Πρωτοβουλία πολιτών Πρέβεζας αναλύοντας με επιχειρήματα όλο το θέμα σχετικά με το έργο “Λιμενικό-Αλιευτικό Καταφύγιο Παντοκράτορα Πρέβεζας”, που ενέκρινε το Νομαρχιακό Συμβούλιο στο Θεσπρωτικό στις 15-6-2009, καταθέτει τα τελικά της συμπεράσματα και τις προτάσεις της.

Διαπιστώνει ότι η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση δεν έλαβε υπόψη της και τη γνώμη των τοπικών φορέων, Συλλόγων, Δημοτικού Συμβούλιου και πολιτών και ενεργούσε ερήμην τους τα τελευταία πεντέμισι χρόνια για να ολοκληρωθεί η μελέτη του παραπάνω έργου, ώστε να είναι σήμερα στην Περιφέρεια έτοιμο προς χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ.

Πρώτο σκέλος επιχειρημάτων και συμπερασμάτων.

Από τη Μελέτη Σκοπιμότητας και από τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Όρων, τις οποίες ενέκριναν τόσο η Νομαρχία, όσο και η Περιφέρεια στις 20-4-2005 και στις 13-3-2009 με σχετική τροποποίηση που αφορούσε το δρόμο πρόσβασης του έργου, απορρέουν τα ακόλουθα:

 1. Η Νομαρχία Πρέβεζας και η Περιφέρεια βασίστηκαν αποκλειστικά σε μια Μελέτη Περιβαλλοντικών Όρων, η οποία εκπονήθηκε από ιδιωτικό γραφείο της Αθήνας, χωρίς να λάβει υπόψη της τις σημαντικές ωκεανογραφικές μελέτες του Πανεπιστημίου Πατρών, οι οποίες δίνουν σημαντικές πληροφορίες για το θαλάσσιο περιβάλλον της περιοχής.
 2. Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Όρων δεν έλαβε υπόψη τη, βαρύτατης σημασίας, μελέτη του Εθνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών για το θαλάσσιο οικοσύστημα και τη φορά των ρευμάτων στη συγκεκριμένη περιοχή του Παντοκράτορα.
 3. Η παραπάνω μελέτη στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, επιμελώς δεν αναφέρει και δεν λαμβάνει υπόψη της την καταστροφή της ιχθυοπανίδας, τόσο στο πέρασμά της, όσο και στη μόνιμη θαλάσσια κατοικία της στην περιοχή κατασκευής του έργου, εκεί όπου η φύση επί αιώνες μέχρι σήμερα την έχει προστατεύσει.
 4. Η μελέτη παραβλέπει επιμελώς την αναπαραγωγή του γόνου που συντελείται στα βράχια και τις πλάκες της περιοχής του Παντοκράτορα. Η κατασκευή του έργου θα καταστρέψει αυτό ακριβώς το φυσικό καταφύγιο του γόνου, γιατί η μελέτη προβλέπει εκβραχισμούς και εκβαθύνσεις λιμενολεκάνης υδάτινης επιφάνειας 4.700 τ.μ., μέχρι 3 μ. βάθος, όπως επίσης εκσκαφές μεγάλου διαύλου ναυσιπλοΐας μέχρι 4 μ. βάθος. Ακόμα το, ογκώδες για την περιοχή, λιμενικό έργο προβλέπει να τσιμεντάρει το θαλάσσιο χώρο με μπετόν μέχρι και πάνω από 10 μ. βάθος, ώστε να στηρίξει κρηπίδωμα μήκους 122 μ., το οποίο θα προεκτείνεται με τη μορφή τσιμεντένιας προβλήτας άλλα 40 μέτρα. Όσο για τους κυματοθραύστες, αυτοί θα έχουν μήκος 165 μ. και ύψος από τη θαλάσσια επιφάνεια 3,50 μέτρα. Είναι προφανές λοιπόν ότι η κατασκευή ενός τέτοιου έργου θα αφανίσει όλο το γόνο της περιοχής και μάλιστα σημαντικών ειδών, όπως κουτσομούρα, μπαρμπούνι κ.ά. Δυστυχώς, ούτε ο ιδιώτης μελετητής, αλλά ούτε και οι αρμόδιοι (Νομαρχία, Περιφέρεια) είχαν ενδοιασμούς να εγκρίνουν τη μελέτη αυτή, η υλοποίηση της οποίας θα οδηγήσει στον βέβαιο αφανισμό χλωρίδας και πανίδας, προβάλλοντας ως ανάγκη σκοπιμότητας του έργου το “καλό” των ψαράδων της πόλης.
 5. Από την εμπειρία τέτοιων έργων, είναι γνωστό σε όλους το πού πηγαίνουν όλοι οι ρύποι των σκαφών από ορυκτέλαια κλπ και το πόσο μολύνουν και επιβαρύνουν αθροιστικά νερά και περιβάλλον.
 6. Η χωρητικότητα του έργου προβλέπει ογδόντα περίπου αλιευτικά σκάφη, ακόμα και τράτες. Η μελέτη σκοπιμότητας στηρίζεται στο επιχείρημα, ότι πρέπει να γίνει το έργο, γιατί θα εξυπηρετήσει τα αλιευτικά σκάφη σε ακτίνα 70 χιλιομέτρων.

Αυτό είναι ένα ψευδές στοιχείο, γιατί τα σκάφη της Πρέβεζας έχουν πολλά αλιευτικά καταφύγια να ελλιμενιστούν, όπως στο πρόσφατα εγκαινιασμένο καταφύγιο στην πόλη, στο λιμάνι της πόλης, στην περιοχή Βαθύ και Άγιου Θωμά, στο Μύτικα και άλλα αλιευτικά καταφύγια που υπάρχουν σε ακτίνα 70 χλμ.

 1. Η μελέτη σκοπιμότητας προβάλλει επίσης το επιχείρημα της διάσωσης των σκαφών στο σημείο εκείνο της εισόδου προς το δίαυλο.

  Το επιχείρημα αυτό δεν στέκει σε καμία περίπτωση, γιατί σ’ όλη την ιστορία της Πρέβεζας τα μοναδικά σκάφη που βυθίστηκαν στην περιοχή ήταν αυτά της ναυμαχίας του Ακτίου το 31 π.Χ.

 1. Ένα ακόμα στοιχείο κατά της μελέτης σκοπιμότητας είναι το εξής:

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, όλα αυτά τα χρόνια εκπόνησης της μελέτης, δεν δέχτηκε ΠΟΤΕ κανένα έγγραφο από τους Συλλόγους Επαγγελματιών Αλιέων αι Ερασιτεχνών Αλιέων με αίτημα για το συγκεκριμένο έργο. Επίσης η Ν.Α. καθ’ όλο το παραπάνω διάστημα δεν έστειλε κανένα έγγραφο να τους ενημερώσει σχετικά και να ζητά τη σύμφωνη γνώμη και τις προτάσεις τους επ’ αυτού. Όλοι οι αλιείς της πόλης μας, μέχρι και το φετινό Ιούνιο, δεν γνώριζαν και ούτε ποτέ ρωτήθηκαν για το έργο αυτό.

Παρόλα αυτά η μελέτη σκοπιμότητας του έργου χρησιμοποιεί τους αλιείς ως λόγο για την κατασκευή του και δεν αναφέρεται πουθενά στο αίτημα των κατοίκων του Παντοκράτορα που ζητούσαν από χρόνια ένα αγκυροβόλι για τα λιγοστά σκάφη τους σε απάγγειο σημείο της περιοχής τους.

Γιατί λοιπόν η μελέτη σκοπιμότητας καλύπτεται πίσω από το συμφέρον των αλιέων, αφού μέχρι χθες αυτοί δεν είχαν ιδέα για το συγκεκριμένο έργο;

Πού αποσκοπεί η μεταφορά των ψαράδων στη θέση «Παργινόσκαλα» του Παντοκράτορα, όταν σε όλη αυτή την περιοχή τα θεριά της φύσης μαίνονται και χρειάζονται κάστρα απόρθητα για να αναχαιτιστούν;

Γιατί δεν ρωτήθηκαν οι ψαράδες για όλα αυτά που άμεσα τους αφορούν;

Γιατί να δαπανηθούν, τουλάχιστον, τριάμισι εκατομμύρια ευρώ σε περίοδο οικονομικής κρίσης για ένα λιμενικό έργο, ένα αγνοία κατοίκων και Συλλόγων, σε μια περιοχή που τα στοιχεία της φύσης είναι πολύ πιο δυνατά απ’ τους κυματοθραύστες των 3,50 μέτρων;

  Δεύτερο σκέλος επιχειρημάτων και συμπερασμάτων


Από τους χάρτες του Γενικού Πολεοδομικού, το Γενικό Χωροταξικό, τα έγγραφα των αρμοδίων Υπουργείων και Υπηρεσιών και από το οικονομικό πλαίσιο, προκύπτουν τα ακόλουθα:

 1. Το γενικό Χωροταξικό για τη συγκεκριμένη περιοχή δεν προβλέπει πουθενά ένα τέτοιο λιμενικό έργο, ούτε συνάδει με τη μελέτη κατασκευής του, που στηρίζεται στη ρίψη τόνων μπετόν μέσα στη θάλασσα και στην κατασκευή τσιμεντένιου δρόμου πρόσβασης μέσα στον αιγιαλό και την παραλία της περιοχής, για να διέρχονται οχήματα και σκάφη.
 2. Όλο το έργο δε συνάδει επίσης με το Γενικό Πολεοδομικό, που θεωρεί την περιοχή Παντοκράτορα ως περιοχή ελέγχου και περιορισμένης οικιστικής ανάπτυξης και εξάπλωσης και κατατάσσει το χώρο του πεδίου βολής (πρώην Στρατόπεδο Τσακαλώτου), ως περιοχή προστασίας δάσους.

Πώς λοιπόν μια τέτοια περιοχή προορίζεται για λιμενικό έργο αυτού του μεγέθους και πώς δικαιολογείται ο δρόμος οχημάτων, που παραπλανητικά η μελέτη τον βαφτίζει πεζόδρομο των τριών μέτρων.

 1. Η Κτηματική Υπηρεσία Πρέβεζας στις 18-2-2008 έλαβε έγγραφο (υπ’ αριθ. πρωτ.Τ.Υ.686) από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση με θέμα: Διαβίβαση σχεδίου γενικής διάταξης έργων, για το έργο: «Λιμενικό- Αλιευτικό καταφύγιο Παντοκράτορα Πρέβεζας».

Η Κτηματική Υπηρεσία Πρέβεζας προκειμένου να χορηγήσει στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση την απλή χρήση αιγιαλού και θαλάσσιου χώρου (μετά την τροποποίηση της μελέτης σχετικά με το δρόμο), ζητά με έγγραφο της (υπ’ αριθμ.πρωτ. 524) στις 30-5-2008 τις γνωμοδοτήσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του Υπουργείου Πολιτισμού.

Στο έγγραφο της η Κτηματική Υπηρεσία παραλείπει τον όρο «Λιμενικό» και ονομάζει το έργο απλώς «Αλιευτικό Καταφύγιο Παντοκράτορα Πρέβεζας». Έτσι όλα τα συναρμόδια Υπουργεία γνωμοδοτούν θετικά στην παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και θαλάσσιου χώρου για εκτέλεση έργου «Αλιευτικό Καταφύγιο Παντοκράτορα Πρέβεζας».

Ο όρος όμως «Αλιευτικό Καταφύγιο» υποβαθμίζει τον χαρακτήρα και το μέγεθος του έργου. ‘Έτσι εάν γνώριζαν τα παραπάνω Υπουργεία ότι πρόκειται για Λιμενικό-Αλιευτικό Καταφύγιον, πιθανόν να έδιναν αρνητική γνωμοδότηση για το συγκεκριμένο έργο.

 1. Ο Παντοκράτορας αποτελεί μία από τις δύο μοναδικές παραλίες της πόλης. Το έργο έρχεται σε αντίθεση με το αναφαίρετο δικαίωμα των κατοίκων της πόλης και των τουριστών να κολυμπούν και να απολαμβάνουν την παραλία, αφού θα καταστρέφει πάνω από τη μισή έκταση αιγιαλού και παραλίας προκειμένου να ελλιμενίσει πληθώρα σκαφών ανάμεσα στους λουόμενους.
 2. Αισθητικό κριτήριο.

Ο Παντοκράτορας χαρακτηρίζεται απ’ όλους, ως περιοχή ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, με ένα σπάνιο θαλάσσιο πάρκο και οικοσύστημα. Οποιαδήποτε παρέμβαση με τόνους μπετόν θα καταστρέψει όλη αυτή την ομορφιά, που διασώζεται αιώνες τώρα και η ζημιά θα είναι ανεπανόρθωτη.

 1. Οικονομικό Κριτήριο.

Θα δαπανηθούν, τουλάχιστον, τριάμισι εκατομμύρια ευρώ για το έργο. Τα έσοδα από τη λειτουργία του θα αποτελούν ελάχιστο μέρος των τόκων του κεφαλαίου που θα δαπανηθεί για την κατασκευή του. Έτσι ακόμα και οικονομικά το συγκεκριμένο έργο είναι ασύμφορο.

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ-ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η Πρωτοβουλία Πολιτών στηριζόμενη στα παραπάνω επιχειρήματα και στοιχεία, που αναλύθηκαν διεξοδικά, καταθέτει τις τελικές της θέσεις και προτάσεις:

 1. Να μη γίνει κανένα λιμενικό έργο και καμία παρέμβαση στη θέση Παργινόσκαλα του Παντοκράτορα σε όλη την έκταση της συγκεκριμένης θαλάσσιας περιοχής και του αιγιαλού της.
 2. Να κατασκευαστεί από φυσικά υλικά πλωτό αλιευτικό καταφύγιο σε άλλη απάγγεια θέση του οικισμού, που θα εξυπηρετήσει το χρόνιο αίτημα των Παντοκρατοριτών να ελλιμενίσουν τα λίγα σκάφη τους.
 3. Να μη διωχθούν σε καμία περίπτωση οι ψαράδες από το λιμάνι της πόλης μας, και να μην γίνει καμιά ιδιωτικοποίηση της χρήσης της από το Λιμενικό Ταμείο.
 4. Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση να απαιτήσει χρηματοδότηση, ώστε να κάνει έργα αντιστήριξης στην προβλήτα του παλιού λιμένα της πόλης και να ολοκληρώσει τα έργα στο νέο αλιευτικό καταφύγιο, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις προτάσεις των αλιέων.
 5. Η Ν.Α. να προβεί σε άμεσα μέτρα, τα οποία θα αποσκοπούν

α) Στην αποσυμφόρηση του Αμβρακικού από τις πηγές μόλυνσης που δρουν ανεξέλεγκτα,

β) Στη μείωση και εξάλειψη του τοξικού ιζήματος του πυθμένα του,

γ) Στη μη κατασκευή λιμενικών έργων, που δυσχεραίνουν τη ροή των ρευμάτων, που καταστρέφουν την ιχθυοπανίδα και επιπλέον συντελούν στην καταστροφή του περιβάλλοντος στην περιοχή μας.

 1. Να βελτιωθούν άμεσα οι συνθήκες πρόσβασης σε όλη τη θαλάσσια περιοχή του Παντοκράτορα από τις αρμόδιες Αρχές και να οργανωθεί η παραλία με τα απαραίτητα (ψάθινες ομπρέλες, ντους, κάδους απορριμμάτων κλπ) , ώστε να διατηρείται καθαρό το περιβάλλον.

Η Πρωτοβουλία Πολιτών Πρέβεζας, με βάση όλα τα παραπάνω, καλεί τον Γ.Γ. Περιφέρειας Ηπείρου να μην εντάξει το έργο στο ΕΣΠΑ. Επίσης, κοινοποιώντας το παρόν έγγραφο, ΚΑΛΕΙ όλους τους Συλλόγους, τοπικούς φορείς, κινήσεις, επιτροπές Κομμάτων, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, Δήμο και Περιφέρεια να τοποθετηθούν και να πλαισιώσουν τον αγώνα μας, ώστε να αναπτυχθεί ένα μαζικό κίνημα, που θα εμποδίσει και θα αναστρέψει την επερχόμενη καταστροφή του Αμβρακικού και του περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής, στο όνομα μιας αμφισβητούμενης ανάπτυξης.

Είμαστε αποφασισμένοι σε περίπτωση πρότασης της Περιφέρειας για δέσμευση κονδυλίου από το ΕΣΠΑ για το συγκεκριμένο έργο, να αγωνιστούμε και μέσω της δικαστικής οδού, με ευρεία συμμετοχή πολιτών και φορέων.

Για τις τοποθετήσεις σας παρακαλούμε να σας απαντήσετε εγγράφως στη διεύθυνση μας.

Οι υπογραφές των πολιτών είναι στη διάθεσή σας.

Για την Επιτροπή Πρωτοβουλίας Πολιτών

Σαπφώ Αλφαντάκη

Ξανθή Κοντοχρήστου

Όλγα Γενιά

Νίκος Λιβιεράτος

Δεν υπάρχουν σχόλια: