Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2009

Την μετεγκατάσταση των ιχθυοκαλλιεργειών σε ανοιχτή θάλασσα ζητούν ως πρώτο μέτρο αποσυμφόρησης του Αμβρακικού οι Ενεργοί Πολίτες


Ενεργοί Πολίτες Περιοχής Αμβρακικού Κόλπου
47100 Ανέζα – Δήμος Αμβρακικού, ΑΡΤΑ
Τηλ.Φαξ 2681042271

Αρ. Πρ. /07.11.09

Προς 1.Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κα Κατερίνα Μπατζελή
2.Υπουργό Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής κα Τίνα Μπιρμπίλη
3.Υφυπουργό Περιβάλλοντος κον Θάνο Μωραϊτη

κοιν.: - Γενική Δ/νση Αλιείας – Δ/νση Υδατοκαλλιεργειών
- Δ/νση Γεωργικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου
- Δ/νση Γεωργικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας
- Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας
- Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Ηπείρου
- Δ/νσεις Αλιείας Αιτωλοακαρνανίας, Άρτας και Πρέβεζας
- Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού Κόλπου
- Μ.Μ.Ε.

Θέμα: Αποσυμφόρηση δραστηριοτήτων από τον Αμβρακικό Κόλπο με την μετεγκατάσταση των θαλάσσιων υδατοκαλλιεργειών σε ανοιχτή θάλασσα.

Βάσει των τελευταίων ερευνών και μετρήσεων τόσο του Πανεπιστημίου Πατρών όσο και της Δ/νσης Αλιείας Αιτωλοακαρνανίας, ο Αμβρακικός Κόλπος έχει καταληφθεί από ανοξικές και υποξικές μάζες που καταλαμβάνουν περίπου το 80% του Κόλπου εξ αιτίας των πολλών οργανικών φορτίων που δέχεται καθημερινά. Έτσι φέτος είχαμε ακραία φυσικά φαινόμενα λόγω της υπερφόρτωσης και διατάραξης της ισορροπίας του οικοσυστήματος, όπως πλήθη κορελιών (είδος μεδουσών) καθ όλη τη διάρκεια του Καλοκαιριού και από τις αρχές Σεπτεμβρίου εως και σήμερα υπάρχει ένα είδος γλίτσας που κολλούσε στα σώματα των κολυμβητών και στα δίχτυα των ψαράδων, η οποία προέρχεται από το πολύ φυτοπλαγκτόν που υπάρχει στον Κόλπο. Το φαινόμενο αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά σε τόση μεγάλη έκταση και χρονική διάρκεια που είναι καμπανάκι κινδύνου για το τι μπορεί να επακολουθήσει.
Επειδή μετά το μαζικό θάνατο 900 τόνων ψαριών στις υδατοκαλλιέργειες περιοχής Μενιδίου Αιτωλοακαρνανίας τον Φεβρουάριο του 2008 και τους θανάτους ψαριών σε άλλες υδατοκαλλιέργειες του Αμβρακικού που ευνόητους λόγους αποσιωπούνται, ως επίσης και το περίεργο φαινόμενο να βγαίνουν ψάρια στα ρηχά για να αναπνεύσουν λίγο οξυγόνο ( όπως συνέβει την Τρίτη 13.10.09 στη περιοχή Μαζώματος Πρεβέζης) η προηγούμενη κυβέρνηση δεν πήρε κανένα μέτρο, παρακαλούμε κ.κ. Υπουργοί όπως λάβετε άμεσα μέτρα για την αποσυμφόρηση δραστηριοτήτων από τον Κόλπο με την μετεγκατάσταση όλων των θαλάσσιων υδατοκαλλιεργειών σε ανοιχτή θάλασσα και εντός Π.Ο.Α.Υ. τόσο για το συμφέρον των ιδίων των μονάδων ώστε να αποφευχθούν μαζικοί θάνατοι στο άμεσο μέλλον, όσο και του Αμβρακικού που θα μειωθούν τα οργανικά του φορτία και θα έχει περισσότερο οξυγόνο αλλά και των αλιέων της περιοχής που βρίσκονται σε απελπιστική κατάσταση.
Επίσης πρέπει να αφεθούν ανοιχτά όλα τα φράγματα της ΔΕΗ στον Άραχθο και Λούρο για μια τουλάχιστον πενταετία για να ξεμπουκάρει ο Αμβρακικός και ανανεωθούν τα νερά του, να ενταχθεί όλη η ευρύτερη περιοχή της λεκάνης απορροής του Αμβρακικού σε εντατικό πρόγραμμα απονιτροποίησης, να γίνονται ουσιαστικοί έλεγχοι αποτελεσματικής λειτουργίας των βιολογικών καθαρισμών όλων των μονάδων που βρίσκονται στην ευρύτερη λεκάνη απορροής και ιδιαίτερα των ποτάμιων και χερσαίων υδατοκαλλιεργειών οι περισσότερες των οποίων δεν λειτουργούν τους βιολογικούς τους (απουσία ελέγχων) και να γίνει αναπροσαρμογή των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας των που να ανταποκρίνονται στην υφιστάμενη κατάσταση του οικοσυστήματος.
Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας
Παύλος Χαραλάμπους Γεώργιος Χασκής


Δεν υπάρχουν σχόλια: