Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2009

Οι θέσεις της ΣΑΕ για τη μεταρρύθμιση της ΚΑλΠ

Μεσολόγγι 03/09/09
Ανακοίνωση

Στην Θεσσαλονίκη, από 30/08/09 έως 01/09/09, οργανώθηκε από το ΥΠΑΑΤ συνέδριο με θέμα «Ε.Π Αλιείας 2007-2013 – Πράσινη Βίβλος για τη μεταρρύθμιση της ΚΑλΠ»
Εκ μέρους της Σ.Α.Ε συμμετείχαν ο πρόεδρος της Σ.Α.Ε Κοτσόργιος Δημήτριος ,ο γραμματέας Θεόδωρος Παγώνης, καθώς επίσης και αντιπροσωπεία του Δ.Σ της ομοσπονδίας αλιευτικών συλλόγων Κεντρικής Μακεδονίας.
Κατά την εισήγηση των υπηρεσιών του ΥΠΑΑ&Τ δεν παρουσιάστηκε καμία πρόταση για συζήτηση σχετικά με τις προτάσεις και τα ερωτήματα που θέτει ως προς τα κράτη-μέλη και τους συλλογικούς φορείς η Επιτροπή, πράγμα το οποίο εντοπίστηκε από τον πρόεδρο της Σ.Α.Ε και ετέθει σοβαρό ζήτημα λέγοντας ότι το ΥΠΠΑ&Τ στερείτε θέσεων για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα. Η υπηρεσία αρκέσθει απλώς να αναγνώσει απλώς το κείμενο της Επιτροπής.
Η απουσία θέσεων βέβαια έχει να κάνει με την έλλειψη εθνικής αλιευτικής στρατηγικής που υπάρχει στη χώρα μας.
Ο πρόεδρος της Σ.Α.Ε στην εισήγηση του με θέμα την επίδραση της ΚΑλΠ στην αλιεία της Μεσογείου αναφέρθηκε στα εξής:
Ότι δεν αρκούν τα χρήματα οι Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί, οι κοινοτικές οδηγίες και τα συνέδρια για να σωθεί η αλιεία αλλά χρειάζεται απαραιτήτως η ύπαρξη πολιτικής βούλησης, η οποία σήμερα δεν υπάρχει.
Εν συνεχεία ανέφερε ότι πριν φτάσουμε στα σημεία που αφορούν τις 5 ελλείψεις της ΚΑλΠ θα πρέπει να σταθούμε στην μέχρι σήμερα ΚΑλΠ εξετάζοντας τη στάση της χώρας μας στην χάραξη της, στην εφαρμογή της και τον έλεγχό της εφαρμογής της.
Όσον αφορά τη μέχρι σήμερα χάραξη της ΚΑλΠ τόνισε ότι ήταν ένα προϊόν πολιτικής συμφωνίας που δεν λάμβανε καθόλου υπόψη του την κοινωνική και περιβαλλοντική διάσταση αλλά μόνο τα λίγα και μεγάλα οικονομικά συμφέροντα στον τομέα της αλιείας τα οποία ενέχονται για τη σημερινή κακή κατάσταση των οικοσυστημάτων, των ιχθυοπληθυσμών και του αλιευτικού κλάδου.
Υπενθύμισε ότι ήταν καταστροφικός για τη χώρα μας ο τρόπος με τον οποίο έγινε η απογραφή της ιπποδύναμης και της χωρητικότητας του αλιευτικού στόλου γιατί η χώρα μας αποποιήθηκε σημαντικών δικαιωμάτων της λόγω της ανικανότητας των υπηρεσιών και της έλλειψης πολιτικής σε αντίθεση με άλλες χώρες οι οποίες έπραξαν τον ακριβώς αντίθετο από εμάς. Το ίδιο ακριβώς η χώρα μας έκανε και για τις ποσοστώσεις του τόνου με αποτέλεσμα να χάσουμε σημαντικό κομμάτι της δυναμικής μας σε αντίθεση με τους Ισπανούς, τους Γάλλους και τους Μαλτέζους.
Εν συνεχεία αναφέρθηκε στο ότι η χώρα μας έδωσε ένα πακτωλό χρημάτων για επιστημονικές έρευνες προκειμένω με «σχέδια διαχείρισης» να τεκμηριώσει τη συνέχιση της δραστηριότητας των επιβαρυντικών αλιευτικών πρακτικών.
Κατήγγειλε τις υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ ότι κατά παράβαση των ευρωπαϊκών κανονισμών 1281/2006, 26/2004 και 1005/2008 επιτρέπουν να εργάζονται παράνομα τα βοηθητικά σκάφη των συγκροτημάτων γρι γρι χωρίς η χωρητικότητα του και η ιπποδύναμη τους να είναι δηλωμένα στο ΚΑΜ χρησιμοποιώντας μάλιστα την ίδια άδεια για δύο σκάφη κατά παράβαση κάθε έννοιας νομιμότητας.
Για το ΔΣΚΣ δήλωσε ότι βρίσκεται υπό κατάρρευση με σοβαρές δυσλειτουργίες λόγω μεθοδευμένης έλλειψης συντήρησης και αναφερόμενος στην άρνηση του ΥΕΝ να χορηγεί τα στοιχεία των σκαφών που ασκούν παράνομη αλιευτική δραστηριότητα σε ενδιαφερόμενους την χαρακτήρισε ως ωμή συγκάλυψη παράνομων δραστηριοτήτων.
Στάθηκε στα διαχειριστικά σχέδια καταγγέλλοντας τις υπηρεσίες ότι από έλλειψη σοβαρής πολιτικής χρησιμοποίησαν αθέμιτα μέσα για να τεκμηριώσουν τις προτάσεις τους δίνοντας ψεύτικά στοιχεία στην κοινότητα και με έγγραφα του ΟΓΑ, του ΥΠΕΧΩΔΕ, του ΥΠΑΑΤ και του ΥΕΝ απέδειξε την παραπολιτική που επί της ουσίας ασκούν τα δύο αυτά υπουργεία και τα ψεύδη που μεταφέρονταν στην Ε.Ε.
Κατήγγειλε την έξω από κάθε έννοια νομιμότητας ενέργεια του ΥΠΑΑΤ και του ΥΕΝ να χορηγήσουν ψεύτικο κωδικό στο αλιευτικό εργαλείο βιντζότρατας τον «SB» ο οποίος στον Ε.Κ 1281/2006 και 26/2004 ανταποκρίνεται στην πεζότρατα που έχει καταργηθεί στη χώρα μας.
Αναφέρθηκε στην αλιεία και εμπορία υπομεγεθών που κατά κόρον διενεργείται. Επίσης κατήγγειλε ότι η χώρα μας δεν έχει προβεί σε καμία ενέργεια και δεν έχει πάρει κανένα μέτρο που να έχει σχέση με τη βιολογική ποικιλότητα και για το θαλάσσιο περιβάλλον που απορρέουν από τη Σύμβαση της Βαρκελώνης, από τη Σύμβαση 93/626/ΕΟΚ, από την οδηγία 2008/56/ΕΟΚ και μια σειρά άλλων συμβάσεων Ευρωπαϊκών και διεθνών των οποίων είναι μέλος.
Κατήγγειλε το ΥΠΑΑΤ και το ΥΕΝ ότι δεν εφαρμόζουν τον Ε.Κ 1967/2006 και ούτε καν έχουν προβεί σε καταγραφή των προστατευόμενων ενδιαιτημάτων ώστε να μπορούν να εφαρμοστούν οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί που έχουν περιορισμούς για αυτά τα εργαλεία σε αυτές τις περιοχές.
Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι οι ψαράδες της Ομοσπονδίας Στερεάς Ελλάδας & Εύβοιας προχώρησαν από μόνοι τους με το ΕΛΚΕΘΕ στην χαρτογράφηση μιας θαλάσσιας περιοχής από Ιτέα μέχρι Ναύπακτο πληρώνοντας τα έξοδα οι ίδιοι και ενώ έχουν ενημερώσει σχετικά το Υπουργείο και έχουν απαιτήσει την εφαρμογή του Κανονισμού οι υπηρεσίες του ΥΠΑΑ&Τ αρνούνται να τον εφαρμόσουν.

Όσον αφορά τα 5 σημεία που προσδιορίζει η Επιτροπή για την αναμόρφωση της ΚΑλΠ, ο πρόεδρος της Σ.Α.Ε αναφέρε τα εξής:
· Αντιμετώπιση της πλεονάζουσας αλιευτικής ικανότητας του στόλου
Η ΚΑλΠ στηρίζεται στην προσέγγιση της αλιευτικής ικανότητας του στόλου με βάση την χωρητικότητα και την ιπποδύναμη, όμως αυτό είναι μια λάθος προσέγγιση διότι η αλιευτική ικανότητα ενός σκάφους δεν έχει καμία σχέση με το μέγεθός του ή την ιπποδύναμη του κινητήρα του αλλά με την καθαυτή δυναμική των αλιευτικών εργαλείων που χρησιμοποιεί συμπεραίνοντας ότι όλη η κοινή αλιευτική πολιτική στηρίζεται σε ένα σαθρό υπόστρωμα εξαιτίας αυτής της λαθεμένης προσέγγισης.
Για τα μεταβιβάσιμα δικαιώματα ανέφερε ο πρόεδρος ότι είναι μια πολύ επικίνδυνη κατεύθυνση γιατί με αυτόν τον τρόπο θα εμβολίσουν την κοινωνική βάση της αλιείας και θα συγκεντρώσουν αυξημένες αλιευτικές δυνατότητες σε λίγους.
· Εστίαση πολιτικών στόχων
Είπε ότι οι Ευρωπαϊκοί κανονισμοί και οι οδηγίες με τις παρεκκλίσεις, τους πολιτικούς συμβιβασμούς και τις παρεμβάσεις οδηγούν σε αποπροσανατολισμό από τον βασικό στόχο της ΚΑλΠ που πρέπει να είναι η διατήρηση και η διαχείριση των υπηρεσιών που παρέχουν τα θαλάσσια οικοσυστήματα προς τον άνθρωπο, η διατήρηση του αλιευτικού κλάδου καθώς επίσης η διαρθρωτική πολιτική που πρέπει να είναι κοινωνικά δίκαιη και φιλικά προσκείμενη στο φυσικό περιβάλλον και τον έλεγχο της εφαρμογής της.
Τόνισε ότι ΚΑλΠ πρέπει να είναι προϊόν συμμετοχικής διαδικασίας για να γίνει αποδεκτή και εύκολα ελέγξιμη.
· Λήψη αποφάσεων
Αναφέρθηκε ότι πρέπει να υπάρχει ουσιαστική εμπλοκή και συμμετοχή των άμεσα ενδιαφερομένων.
Αναφερόμενος στο ΠΓΣΜ και την ΣΕΑΥ είπε ότι ο ρόλος δεν είναι τόσο καθαρός διότι σε αυτές δεν συμμετέχει η συντριπτική πλειοψηφία του κλάδου αλλά συμμετέχουν αυτοί που για λόγους εξυπηρέτησης μεγάλων οικονομικών συμφερόντων στην αλιεία προσπαθούν να τα ελέγχουν.
· Ενθάρρυνση του κλάδου για να αναλάβει περισσότερες ευθύνες για την εφαρμογή
Ζήτησε τη στήριξη των συλλογικών οργανώσεων των αλιέων για ουσιαστική συμμετοχή και ενεργή εμπλοκή στη χάραξη την εφαρμογή και τον ‘έλεγχο
Τόνισε τη δημιουργία ευρωπαϊκών δομών με τη συμμετοχή των θεσμικών εθνικών οργανώσεων με αιρετές διοικήσεις και όχι διορισμένες με πολιτικές συντεχνιακές συμφωνίες.
· Ανάπτυξη μιας κουλτούρας συμμόρφωσης
Τόνισε ότι θα πρέπει η χώρα μας θα πρέπει να ζητήσει τον προσδιορισμό της παράκτιας αλιείας με βάση τα χαρακτηριστικά των εργαλείων και όχι τα μεγέθη των σκαφών.

Ο πρόεδρος της Σ.Α.Ε κατήγγειλε την έξω από κάθε έννοιας νομιμότητας παρέμβαση της Δ/νσης Συνεργατισμού το ΥΠΑΑ&Τ και ιδιαίτερα του κ. Σωφρονά και όσων κρύβονται πίσω από αυτόν οι οποίοι επιχειρούν να δημιουργήσουν κρατικό συνδικαλισμό στην αλιεία για να ελέγχουν τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των ψαράδων.
Ο υπουργός αρνήθηκε να απαντήσει σε αυτό το κομμάτι δίνοντας την εντύπωση ότι το υπουργείο γνωρίζει και πιθανόν συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία και την προσπάθεια που γίνεται για κρατικό έλεγχο των συνδικαλιστικών οργανώσεων των ψαράδων.

Οι ψαράδες θα καταδικάσουν την πολιτική αυτή που τα τελευταία χρόνια τους καταδίκασε στην εξαθλίωση και στο μαρασμό εξυπηρετώντας υμετέρους καταστρέφοντας το περιβάλλον και τη συντριπτική πλειοψηφία του αλιευτικού κλάδου.

Για το Δ.Σ
Ο πρόεδρος
Κοτσόργιος Δημήτριος
Ακολουθεί Δελτίο Τύπου της ΣΑΕ
Μεσολόγγι 03/09/09
Δελτίο Τύπου

Στην Θεσσαλονίκη, από 30/08/09 έως 01/09/09, οργανώθηκε από το ΥΠΑΑΤ συνέδριο με θέμα «Ε.Π Αλιείας 2007-2013 – Πράσινη Βίβλος για τη μεταρρύθμιση της ΚΑλΠ».
Εκ μέρους της Σ.Α.Ε συμμετείχαν ο πρόεδρος της Σ.Α.Ε Κοτσόργιος Δημήτριος ,ο γραμματέας Θεόδωρος Παγώνης, καθώς επίσης και αντιπροσωπεία του Δ.Σ της ομοσπονδίας αλιευτικών συλλόγων Κεντρικής Μακεδονίας.
Σε σχέση με το συνέδριο η Συνομοσπονδία κάνει τις εξής παρατηρήσεις:
· Η εισήγηση των υπηρεσιών του ΥΠΑΑ&Τ δεν εμπεριείχε καμία πρόταση σχετικά με τα ερωτήματα τις επιτροπής.
Η έλλειψη θέσεων οφείλεται στην έλλειψη πολιτικής από το Υπουργείο και σαν συνέπεια της έλλειψης πολιτικής έχουμε την απουσία εθνικής αλιευτικής στρατηγικής. Ο πρόεδρος της Σ.Α.Ε ανέφερε ότι απαραίτητη προϋπόθεση για να σωθεί η αλιεία είναι η ύπαρξη πολιτικής βούλησης ικανής να προβεί σε ρίξεις με τις δομές εκείνες που στηρίζουν τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα εις βάρους του περιβάλλοντος και της συντριπτικής πλειοψηφίας του κλάδου
· Καταδίκασε την πολιτική άρνησης της εφαρμογής νομιμότητας από το ΥΠΑΑ&Τ και το Υ.Ε.Ν.
· Κατήγγειλε όλα τα συναρμόδια Υπουργεία που δεν έχουν κάνει τίποτα για την διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας στο θαλάσσιο περιβάλλον παρά τις δεσμεύσεις της χώρας μας από τη σύμβαση της Βαρκελώνης, την σύμβαση 93/626/ΕΟΚ και την οδηγία 56/2008/ΕΟΚ.
Όσον αφορά τα 5 σημεία της ΚΑλΠ ο πρόεδρος τοποθετήθηκε ως εξής:
Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποδοχή της ΚΑλΠ είναι η ουσιαστική εμπλοκή στη διαδικασία της χάραξης της καθώς επίσης και η ύπαρξη διαφάνειας στην επιστημονική γνώση και στις δομές που ελέγχουν την εφαρμογή της.
Επίσης τονίστηκε το σαθρό υπόβαθρο πάνω στο οποίο στηρίζεται η ΚΑλΠ εξαιτίας της λαθεμένης προσέγγισης της αλιευτικής ικανότητας του στόλου με βάση τη χωρητικότητα και την ιπποδύναμη.
Διαφώνησε με τα μεταβιβάσιμα αλιευτικά δικαιώματα γιατί με αυτόν τον τρόπο θα εμβολιστεί η κοινωνική βάση της αλιείας και θα συγκεντρωθούν αυξημένες αλιευτικές δυνατότητες σε λίγους.
Ως προς τους πολιτικούς στόχους της ΚΑλΠ ανέφερε ότι δεν μπορέσουν να είναι άλλοι εκτός από πολιτικούς στόχους κοινωνικά δίκαιους και φιλικά προσκείμενους στο φυσικό περιβάλλον.
Ζήτησε την ουσιαστική συμμετοχή των φορέων στη χάραξη της πολιτικής και τη δημιουργία ευρωπαϊκών δομών με την συμμετοχή θεσμικών οργανώσεων με αιρετές διοικήσεις και όχι διορισμένου με πολιτικές συντεχνιακές συμφωνίες.
Τέλος κάλεσε τους ψαράδες να καταδικάσουν την πολιτική εκείνη που τόσα χρόνια τους καταδίκασε στο μαρασμό και την εξαθλίωση εξυπηρετώντας υμετέρους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: