Τρίτη 11 Μαρτίου 2008

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΙΣ 8/03/2008 ΣΤΗΝ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΗΣ 8ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 ΣΤΗΝ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟ ΚΟΛΠΟ
Αγαπητοί Ψαράδες, Αγρότες, Ενεργοί Πολίτες, κάτοικοι των παράκτιων περιοχών του Αμβρακικού, Ολοι εσείς που σήμερα αφήσατε τον καναπέ για να έλθετε να διαδηλώσετε για την απομάκρυνση ΟΛΩΝ των δεξαμενών καυσίμων από τον Αμβρακικό σας καλωσορίζουμε στην σημερινή συγκέντρωσή μας.

Ο Α Μ Β Ρ Α Κ Ι Κ Ο Σ Ε Κ Π Ε Μ Π Ε Ι S. O. S.

Το οικοσύστημα του Αμβρακικού αποτέλεσε ένα ιδανικό καταφύγιο για την ανάπτυξη μιάς πλούσιας ορνιθοπανίδας, χλωροπανίδας και ιχθυοπανίδας. Ενας ανεξάντλητος φυσικός πλούτος που ήταν και εξακολουθεί να είναι η αειφόρος πηγή ήπιας οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής. Ενας επίγειος παράδεισος που κινδυνεύει ανα πάσα στιγμή να γίνει κόλαση εξ αιτίας των παρακάτω προβλημάτων :

1ον. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ.

Μετά την κατασκευή και λειτουργία των φραγμάτων ΔΕΗ στον Λούρο αρχικά και στον Αραχθο μετέπειτα, δημιουργήθηκε πρόβλημα στην ανακύκλωση των νερών του κόλπου, - πρόβλημα που διαπιστώθηκε και από τις μετρήσεις που έχει κάνει το Πανεπιστήμιο Πατρών - και μαζί με την αλλαγή των κλιματολογικών συνθηκών και ανομβρία, αύξησε την αλατότητα των νερών του. Σε πολλές παράκτιες περιοχές έχει υποχωρήσει ο υδροφόρος ορίζοντας και έχουν καταληφθεί από υπόγεια αλμυρά νερά. Η κατασκευή του νέου λιμανιού της Πρέβεζας μίκρυνε ακόμη πιο πολύ το άνοιγμα στο στόμιο του κόλπου και έχουν γίνει παρεμβάσεις μπαζώνοντας θαλάσσιο χώρο για την κατασκευή μαρίνας στην πλευρά του Ακτίου. Όλα τα παραπάνω συντελούν στην μεγαλύτερη επιβράδυνση ανανέωσης των νερών του.

Στις ΗΠΑ και στη Ρωσία γκρεμίζουν τα φράγματα των ποταμών που εκβάλλουν σε κλειστούς Κόλπους γιατί διαπιστώσανε εκ των υστέρω ότι οι επιπτώσεις των ήταν δυσανάλογες των ωφελειών που προσέφεραν. Η ΔΕΗ έχει υπογράψει συμβάσεις για συνεχή και επαρκή ροή στα δύο ποτάμια αλλά δεν υπάρχει καμία υπηρεσία για να ελέγχει τις συμβατικές της υποχρεώσεις. Στερούν το κάμπο της Άρτας και της Πρέβεζας και τον Αμβρακικό γενικότερα από το πολυτιμότερο αγαθό, το νερό των ποταμών ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες.

2ον. ΡΥΠΑΝΣΗ

Η ρύπανση είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα για τον Αμβρακικό καθώς και λόγω της προβληματικής ανακύκλωσης, οι επιπτώσεις στο οικοσύστημα αυξάνονται ραγδαίως. Από τις πηγές των ποταμών Αράχθου και Λούρου εως τις εκβολές τους και δίπλα σε τάφρους και χείμαρρους, λειτουργούν πολλές βιομηχανικές επιχειρήσεις, χοιροστάσια, πτηνοτροφεία, τυροκομεία, σφαγεία και ελαιοτριβεία , οι βιολογικοί καθαρισμοί των οποίων υπολειτουργούν ή δεν λειτουργούν με αποτέλεσμα τα λύματά τους να καταλήγουν άμεσα ή έμμεσα ή με by Bus σε παρακείμενους τάφρους και ποτάμια και να καταλήγουν στον Αμβρακικό Κόλπο. Επίσης δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο που να οριοθετεί την εγκατάσταση των μονάδων αυτών στις περιοχές περιξ του Αμβρακικού, σε συνδυασμό με την επιβάρυνση ή μη του περιβάλλοντος καθώς και των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων από την λειτουργία τους. Ετσι οι Νομάρχες και οι Περιφερειάρχες δίδουν άδειες εγκατάστασης, μετεγκατάστασης ή επέκτασης σε χοιροτροφικές μονάδες, πτηνοτροφικές, σφαγεία και ιχθυοκαλλιέργειες, χωρίς να προηγούνται μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων ουσίας, μετά δε την εγκατάσταση και λειτουργία της επιχείρησης ουδέποτε εφαρμόζονται καθώς δεν υπάρχει τακτικός αποτελεσματικός έλεγχος από τις Νομαρχίες οι οποίες δεν διαθέτουν την ανάλογη υποδομή, δηλ. εργαστήρια και προσωπικό. Τέσσερα χρόνια ζητούμε από την Περιφέρεια Ηπείρου και Νομάρχες τακτικούς και εκτάκτους ελέγχους αποτελεσματικής λειτουργίας βιολογικών καθαρισμών όλων των μονάδων που τα απόνερά τους καταλήγουν άμεσα ή έμμεσα στον Αμβρακικό και δυστυχώς «κτυπούμε στου κωφού την πόρτα».

Οι δήμοι και οι οικισμοί πέριξ του Αμβρακικού δεν διαθέτουν αποχετευτικά δίκτυα με επακόλουθο να μην υπάρχουν βιολογικοί καθαρισμοί, διαθέτουν όμως πολλές παράνομες χωματερές, με αποτέλεσμα τα λύματά των να καταλήγουν είτε μέσω του υδροφόρου ορίζοντα είτε μέσω των τάφρων και ποταμών στον Κόλπο.

Η έλλειψη ενημέρωσης για τις επιπτώσεις από την ανεξέλεγκτη χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων από τους καλλιεργητές της περιοχής αποτελούν ένα ακόμη σημαντικό παράγοντα ρύπανσης. Εχουν γίνει ήδη μετρήσεις από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων το 1999 και το 2006 όπου διαπιστώνεται το μέγεθος της ρύπανσης σε όλο το οικοσύστημα.

Η θολούρα των νερών προέρχεται από την ίλη που δημιουργείται από τα αστικά λύματα, χοιροτροφικά λύματα και λύματα ιχθυοκαλλιεργειών. Στα δε απορρίμματα των ιχθυοκαλλιεργειών ευδοκιμεί ένα τοξικό φύκι το COLLEPRE ASSEMOSA το οποίο εκτοξεύει τοξικό υγρό που σκοτώνει όλους τους ζώντες οργανισμούς στον περίγυρό του και παίρνει την θέση του φυκιού ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ το οποίο καθαρίζει την θάλασσα παρακρατώντας βλαβερές ουσίες οπως υδράργυρο, μόλυβδο και κάδμιο. Στον Αμβρακικό σήμερα λειτουργούν παράνομα πάνω από 30 μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας, και δεν έχει γίνει ΠΟΤΕ έλεγχος επιβάρυνσης του υδάτινου περιβάλλοντος από την λειτουργία των μονάδων αυτών. Με την υπάρχουσα νομοθεσία δίδονται άδειες μετεγκατάστασης ή επέκτασης, ως επίσης άδειες εγκατάστασης για νέα είδη, οπότε ο Αμβρακικός Κόλπος από ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΑΡΚΟ ΙΧΘΥΟΚΛΩΒΩΝ.

Τρεις βδομάδες μετά τον μαζικό θάνατο ψαριών, και δεν ε΄χει τελειώσει ακόμη η απομάκρυνσή τους από τον Κόλπο.

Οι Ειδικοί Επιθεωρητές Περιβάλλοντος ακόμη περιμένουν τις άδειες λειτουργίας των 2 εκ των 3ων μονάδων που είναι αγκυροβολημένες στη παράκτια περιοχή του Μακρυνόρους.

Πως είναι δυνατόν να λειτουργούν μέσα σ ένα προστατευόμενο Κόλπο και να μη ελέγχονται από κανένα όργανο της Πολιτείας;

Γιατί η Πολιτεία καταστρέφει ενσυνείδητα ένα ΦΥΣΙΚΟ ΠΛΟΥΤΟ στο βωμό της άναρχης ανάπτυξης και της πλουτοκρατίας;

Ως πότε θα ανεχόμαστε να μας αρπάζουν τον φυσικό αυτό πλούτο μέσα από τα χέρια μας;

Μήπως πρέπει να γίνουμε και εδώ μια κοινωνία ΖΩΝΙΑΝΩΝ για να ταρακουνήσουμε όλους αυτούς τους ΧΑΡΤΟΓΙΑΚΑΔΕΣ που μας κυβερνούν ;

ΚΑΛΟΥΜΕ τους Κυβερνώντες σε τοπικό και εθνικό επίπεδο να σταματήσουν εδώ και τώρα αυτό το ΕΓΚΛΗΜΑ που γίνεται στον Κλειστό Αμβρακικό Κόλπο.

Να σταματήσει η κοροϊδία με την ανάπτυξη των Ιχθυοκαλλιεργειών μέσα στον Κόλπο.

Ανάπτυξη δεν είναι οι επενδύσεις στη καταστροφή αυτού του σπάνιου οικοσυστήματος ΑΛΛΑ οι επενδύσεις ΣΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ.

Ξυπνήστε τώρα κύριοι Κυβερνώντες, πριν να είναι ΑΡΓΑ.

3ον. ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Η συνεχής είσοδος πετρελαιοφόρων στον Κόλπο μαζί με τις δεξαμενές καυσίμων στην Αμφιλοχία και Πρέβεζα αποτελούν μια βραδυφλεγή βόμβα που είναι έτοιμη ανα πάσα στιγμή να σκάσει. Την τελευταία πενταετία είχαμε 7 προσαράξεις και μάλιστα σε μια από αυτές το πλοίο μετέφερε υγρή πίσσα και από θαύμα δεν προκλήθηκε διαρροή και οικολογική καταστροφή.

Να φύγουν αμέσως όλες οι δεξαμενές καυσίμων.

Το Ν.Σ. Αιτωλοακαρνανίας αν σέβεται τον εαυτό του και τους ψηφοφόρους τους να ανακαλέσει την απόφαση επέκτασης - εκσυγχρονισμού - όπως θέλετε πέστε την - της 27ης.12.07, γιατί άλλη μια φορά μέσα στο 2003 πήρε παρόμοια απόφαση για άλλη εταιρεία. Αν θέλετε Κύριοι, να γίνεται «ΕΜΙΡΗΔΕΣ» πέστε το μας να το ξέρουμε.

Ακόμη και τα 300 κ.μ. ήτοι 300.000 λίτρα δεξαμενές καυσίμων που επιτρέπει η ΚΥΑ είναι υπερ αρκετά για να κάνουν τη ζημιά στο οικοσύστημα του Αμβρακικού.

Οι δεξαμενές αυτές δεν λειτουργούν προς όφελος του καταναλωτή καθώς τα καύσιμά τους είναι πιο ακριβά απ αυτά που έρχονται οδικώς από Αθήνα. Δέστε τις τιμές των πρατηρίων τους και ΚΑΝΤΕ τη σύγκρισή σας.

Τα μεγάλοσυμφέροντα μόνο μια λέξη καταλαβαίνουν ΜΠΟΫΚΟΤΑΡΙΣΜΑ.

4ον. ΥΠΕΡΑΛΙΕΥΣΗ

Σήμερα οι επαγγελματίες αλιείς είναι περισσότεροι, χρησιμοποιούν περισσότερα δίχτυα, πιο σύγχρονους μεθόδους αλιείας και τα ψάρια λόγω των κλιματολογικών συνθηκών και ρύπανσης είναι λιγότερα

Μεγαλύτερη όμως καταστροφή προκαλούν τα παράνομα συρόμενα εργαλεία, τα οποία απαγορεύονται με Β.Δ. του 1966. Τα εργαλεία αυτά καταστρέφουν τον γόνο και τις φωλιές των ψαριών και πετούν ξανά στην θάλασσα πάνω από το 50% των ψαριών που αλιεύουν ως μη εμπορεύσιμα Επίσης στα διβάρια παγιδεύεται μικρή γαρίδα, 60 – 80 στο κιλό, η οποία πωλείται στο εμπόριο, ενώ θα μπορούσε να εμπλουτισθεί η θάλασσα και να αλιευθεί όταν θα μεγαλώσει και θα ζυγίζει 30 – 40 στο κιλό. Τα νταούλια και οι ιχθυοπαγίδες που λειτουργούν παράνομα κάνουν επίσης μεγάλη καταστροφή. Εχει επίσης αυξηθεί ο αριθμός των αδειών ερασιτεχνικής αλιείας και πολλές φορές αλιεύουν μικρές σουπιές και σε μεγαλύτερες ποσότητες από τις επιτρεπόμενες, με αποτέλεσμα να έχουμε υπεραλίευση και σ αυτό το είδος. Στο στόμιο στο Άκτιο, που είναι πέρασμα, πρέπει να απαγορευτεί η αλιεία σε επαγγελματίες και ερασιτέχνες και να απομακρυνθούν οιαδήποτε ιχθυοπαγίδες ή νταλιάνια υπάρχουν.

5ον ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΤΩΝ

Η Δ/νση Περιβάλλοντος της Ε.Ε. έκανε συστάσεις στην Ελλάδα και στο αρμόδιο υπουργείο ΥΠΕΧΩΔΕ το Δεκέμβριο του 2004 για να πάρει μέτρα για την ποιότητα των υδάτινων πόρων του Αμβρακικού Κόλπου. Είμαστε στο 2008 και η Ελλάδα προσάγεται στο ευρωπαϊκό δικαστήριο για τη μη λήψη μέτρων.

Η περιβόητη ΚΥΑ, - ο από μηχανής θεός -, που έγινε για να λύσει ΟΛΑ τα προβλήματα του Αμβρακικού θα αποδειχθεί και αυτή μια «ΦΟΥΣΚΑ». Το νομοθετικό πλαίσιο που θα λειτουργεί ο Φορέας θα έχει μόνο γνωμοδοτικό χαρακτήρα και θα μπορούν τα μεγαλοσυμφέροντα να προσβάλλουν ανα πάσα στιγμή στο Συμβούλιο Επικρατείας, μη αρεστές αποφάσεις.

Πρέπει ο Φορέας να λειτουργεί με Π.Δ. και να έχει θέληση και εξουσία να επιβάλλει κυρώσεις σε όσους ρυπαίνουν ή με ενέργειές τους καταστρέφουν το οικοσύστημα, γιατί τώρα όπως λειτουργεί έχει αρμοδιότητες «ΠΟΝΤΙΟΥ ΠΙΛΑΤΟΥ».

Αλλά έστω και ΕΤΣΙ να υπογραφεί επιτέλους, για να γίνει μια ΑΡΧΗ.

Η ΦΥΣΗ ΠΑΝΤΑ ΕΚΔΙΚΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΜΑΣ ΣΤΕΛΝΕΙ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ.

ΕΜΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΥΤΗ ΤΟ ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ΞΑΝΑ ΣΤΟΥΣ ΚΥΒΕΡΝΩΝΤΕΣ.

- Να φύγουν ΟΛΕΣ οι δεξαμενές καυσίμων από τον Αμβρακικό

- Να αποκατασταθεί η θαλάσσια περιοχή στο Άκτιο από το μπάζωμα για την κατασκευή μαρίνας

- Να φύγουν ΟΛΕΣ οι ιχθυοκαλλιέργειες από τον κλειστό Κόλπο

- Να ληφθούν μέτρα για την ποιότητα των υδάτινων πόρων

- Άμεση χρηματοδότηση για την δημιουργία βιολογικών καθαρισμών σε όλους τους παράκτιους δήμους

- Να εξασφαλισθεί σταθερή και επαρκής ροή νερού από τα φράγματα του Αράχθου και Λούρου για να επανέλθει πάλι η ζωή στο σπάνιο αυτό οικοσύστημα

ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΑΔεν υπάρχουν σχόλια: