Πέμπτη 8 Μαΐου 2008

ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΗΝ ΤΑΦΡΟ ΣΑΛΑΩΡΑΣ ΣΤΙΣ 25/04/08
ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ

47100 - Πολύδροσο - Δήμου Αμβρακικού

Τηλ./Φαξ 2681041643

Πολύδροσο 05.05.08

Προς

Κον Εισαγγελέα Άρτας

Κοιν.: - Γραφείο κου Νομάρχη Άρτας

Γραφείο κου Δημάρχου Αμβρακικού

Δ/νση Κτηνιατρικής Υπηρεσίας Άρτας

Δ/νση Υγείας Άρτας

Δ/νση Περιβάλλοντος Άρτας

Δ/νση Αγροφυλακής Άρτας

Μ.Μ.Ε.

Θέμα : Καταγγελία οικολογικής καταστροφής στη τάφρο Ο στο Δήμο

Αμβρακικού.

Δια της παρούσης καταγγέλουμε ότι άγνωστοι διοχέτευσαν απόβλητα στη τάφρο Ο κοντά στη διασταύρωση Ανέζας Λεωφόρου Αμβρακικού, η οποία καταλήγει μετά από 5 χιλιόμετρα στον Αμβρακικό Κόλπο.

Αποτέλεσμα της ρύπανσης αυτής η οποία διαπιστώθηκε την Μεγ. Πέμπτη 24.04.08, ήταν να πεθάνουν όλοι οι ζώντες οργανισμοί, ήτοι ψάρια και χέλια και να αλλάξουν χρώμα από πιθανόν χημικά τα φύκια. Βρέθηκαν επίσης νεκρά ψάρια στις εκβολές της τάφρου στη θάλασσα.

Για το παραπάνω περιστατικό ενημερώσαμε τον κον Νομάρχη Άρτας, τον κον Δήμαρχο Αμβρακικού, την Κτηνιατρική Υπηρεσία η οποία πήρε και δείγματα νερών και νεκρών ψαριών και χελιών και τον κον Αγρονόμο Άρτας όπου διαπίστωσαν οι ίδιοι επι τόπου το μέγεθος της καταστροφής.

Επειδή και στο παρελθόν είχαμε παρόμοιο κρούσμα στη τάφρο Τ3 Φιδοκάστρου στο Δήμο Άράχθου και παρά το μέγεθος της καταστροφής δεν τέθηκε καμία κύρωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες, παρακαλούμε όπως ενεργήσετε τα δέοντα για να αποκαλυφθούν όλοι οι υπεύθυνοι της οικολογικής καταστροφής, υποστούν τις προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις και ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα από τις αρμόδιες υπηρεσίες ώστε να μη επαναληφθούν παρόμοια κρούσματα στο μέλλον, τα οποία υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής στο περιβάλλον το οποίο ζούμε και τον Αμβρακικό Κόλπο γενικότερα.

Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας

Παύλος Χαραλάμπους Γεώργιος Χασκής


Δεν υπάρχουν σχόλια: