Παρασκευή 29 Αυγούστου 2008

Ομοσπονδία Αλιευτικών Συλλόγων Ηπείρου

471 00 Ανέζα – Δήμος Αμβρακικού

Τηλ./Φαξ 2681042271

Ηλ. Δ/νση : fishermenfederationofepirus@gmail.gr

Α.Π. 61/29.08.08

Προς

Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού

Κατσιμήτρου & Κομμένου 1

471 00 Άρτα

κοιν.: - Σ.Α.Ε.

- Μ.Μ.Ε.

Θέμα :Διαχειριστικό Σχέδιο Α και Β Ζώνης Εθνικού Πάρκου.

Παρακαλούμε όπως έχουμε το προσχέδιο με τις κατευθύνσεις του παραπάνω διαχειριστικού σχεδίου για να μπορέσουμε να ενσωματώσουμε τις προτάσεις μας, που θα αφορούν την αειφορία του φυσικού πλούτου στην Α και Β ζώνη.

Σας υπενθυμίζουμε δε ότι οποιοδήποτε μέτρο παρθεί αποσπασματικά υπερ ή κατά ενός κλάδου που δραστηριοποιείται στις παραπάνω ζώνες, δεν θα έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα αν δεν ληφθούν υπ όψιν και δεν παρθούν μέτρα για όλες τις δραστηριότητες σε ολόκληρη την λεκάνη απορροής του Αμβρακικού Κόλπου.

Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας

Παύλος Χαραλάμπους Μενέλαος Τσώλης

Δεν υπάρχουν σχόλια: