Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2008

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ

ΑΠ:10/13-10-2008
ΠΡΟΣ: Δήμαρχο Δ. Αμβρακικού
Κοιν.: - Δημοτικό Συμβούλιο
-ΜΜΕ

Θέμα: «Πεπραγμένα 2007-2008 της Δημοτικής Αρχής»

Αξιότιμε κ. Δήμαρχε,
Αξιότιμοι κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι,
Το Δ.Σ Ενεργών Πολιτών Περιοχής Αμβρακικού στα πλαίσια των καταστατικών του υποχρεώσεων και μετά από απαίτηση αρκετών κατοίκων του Δήμου Αμβρακικού θα ήθελε να γνωρίζει τα πεπραγμένα για τα παρακάτω θέματα:
1. Σύμφωνα με το άρθρο 226 Π.Δ 410/95 του Δημοτικού κώδικα ο Δήμαρχος με προκήρυξη του που ανακοινώνεται πριν από 8 τουλάχιστον μέρες καλεί τους κατοίκους σε λαϊκή συνέλευση μέχρι τέλους Ιουνίου σε κατάλληλο χώρο και ώρα και εκθέτει τα πεπραγμένα της Δημοτικής Αρχής για ότι αφορά την οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση του Δήμου γενικά και την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης.
Κάθε δημότης, κάτοικος ή φορολογούμενος από το Δήμο έχει δικαίωμα να διατυπώσει παρατηρήσεις σχετικές με τη λογοδοσία στη συνέλευση αυτή. Τα πρακτικά της λογοδοσίας του Δημάρχου διαβιβάζονται στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας.
Αυτό δεν έγινε ούτε το 2007 ούτε το 2008. Θα θέλαμε να ξέρουμε γιατί δεν έγινε και τι πρακτικά λογοδοσίας διαβιβάσατε στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Ηπείρου.
2. Γιατί δεν συνεχίζονται οι εργασίες αποπεράτωσης του Δημαρχιακού καταστήματος παρόλο ότι τα χρήματα θα έπρεπε να έχουν εκταμιευθεί από την έναρξη του προγράμματος «ΘΗΣΕΑ» και έχουν αφαιρεθεί τα ανάλογα ποσά από τα Δημοτικά διαμερίσματα με απόφαση της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής.
3. Σύμφωνα με τους προϋπολογισμούς των ετών 2007 , 2008 και μόνο από τη ΣΑΤΑ και το ειδικό πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑ» έπρεπε να είχατε εκταμιεύσει και να επενδύσατε 1.630.168 €. Θα μπορούσατε να μας γνωρίσετε σε ποια επενδυτικά έργα τοποθετήθηκαν αυτά τα χρήματα;
4. Με ποιο δικαίωμα και βάση ποιού Νόμου παρακρατείται το 40% της ΣΑΤΑ από τα Δημοτικά διαμερίσματα ; Μέχρι σήμερα τι έργο κάνατε με τα χρήματα αυτά;
5. Επίσης θα θέλαμε να μας γνωρίσετε γιατί σταμάτησαν και δεν συνεχίζονται οι εργασίες για την αναστήλωση του πέτρινου οικοδομήματος δίπλα στην εκκλησία (Παλαιό Δημοτικό Σχολείο)στην Ανέζα και γιατί δεν αποπερατώθηκαν οι εργασίες για την αναστήλωση της Κούλιας στην Κορωνησία.
6. Τι ενέργειες έχετε κάνει για το οργανωμένο μπάζωμα που γίνεται σποραδικά εδώ και καιρό στον αιγιαλό της λιμνοθάλασσας Αγίου Γεωργίου της Βίγλας;
7. Και τέλος, ποια είναι η θέση σας για τον Καποδίστρια ΙΙ και γιατί δεν καλούνται οι δημότες να ενημερωθούν και να αποφασίσουν σε δημοψήφισμα τι θέλουν οι ίδιοι να γίνει για το Καποδίστρια ΙΙ ;


Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας


Παύλος Χαραλάμπους Γιώργος Χασκής

Δεν υπάρχουν σχόλια: