Δευτέρα 22 Μαρτίου 2010

Οχι άλλα φράγματα στον ΑΡΑΧΘΟ ποταμό

ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ

Οι Ενεργοί Πολίτες Αμβρακικού προσυπογράφουν το 16σέλιδο κείμενο των 30 και πλέον Φορέων και Κινήσεων Πολιτών για το σχέδιο νόμου του ΥΠΕΚΑ για τις ΑΠΕ και καλούμε την κα υπουργό να κάνει τις απαραίτητες διορθώσεις ώστε οι αρχές της βιωσιμότητας και της προστασίας βασικών περιβαλλοντικών και κοινωνικών αγαθών να μην εκτιμώνται ως δευτερεύουσας σημασίας σε σχέση με την προώθηση των ΑΠΕ. Το προτεινόμενο νομοσχέδιο, πολλαπλασιάζει τα εκρηκτικά προβλήματα που δημιουργούνται από την υπερσυγκέντρωση και την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη των εγκαταστάσεων μεγάλης κλίμακας σε δάση, οικοσυστήματα, μοναδικά τοπία, ιστορικές περιοχές, πολύτιμη γη υψηλής παραγωγικότητας. Το νέο νομοσχέδιο αντί να προτείνει λύσεις, ώστε να ελαχιστοποιηθούν τα προβλήματα, επιχειρεί να αμβλύνει τις τοπικές αντιδράσεις προβλέποντας, άμεσο όφελος για τους κατοίκους των περιοχών εγκατάστασης. Οι προβλέψεις αυτές, απογυμνωμένες από την ουσιαστική αντιμετώπιση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αποτελούν στην πραγματικότητα δωροδοκία των τοπικών κοινωνιών για να παραβλέψουν τις τυχόν οχλήσεις.
Η πρόταση για ένταξη της υδραυλικής ενέργειας που παράγεται από υδροηλεκτρικούς σταθμούς με ισχύ μεταξύ 15 και 100 MW στις ΑΠΕ, καταστρατηγεί την αρχή της προστασίας φύσης και των φυσικών πόρων καθώς έχει στην πράξη αποδειχθεί ότι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την λειτουργία ενός μεγάλου υδροηλεκτρικού φράγματος, είναι δυσανάλογες των ωφελειών που προσφέρει ένας μεγάλος υδροηλεκτρικός σταθμός.
Ολοι μας γνωρίζουμε τις μεγάλες περιβαλλοντικές επιπτώσεις των φραγμάτων του Αράχθου στο Πουρνάρι 1 και 2, στο οικοσύστημα του Αμβρακικού Κόλπου. Με το νέο νόμο ανοίγει παράθυρο για την κατασκευή του φράγματος του Αγίου Νικολάου στον Άραχθο, αλλά και για την κατασκευή άλλων φραγμάτων ανα 1 χιλιόμετρο καθ όλο το μήκος του ποταμού. Καθορίζει ως ελαχίστη ροή από τους ταμιευτήρες των φραγμάτων το 30% του μέσου όρου ροής μηνός Σεπτεμβρίου, του μηνός πού έχουμε μηδενικές βροχοπτώσεις στην περιοχή μας, πράγμα που σημαίνει ότι ο Άραχθος τους περισσότερους μήνες του χρόνου θα είναι «ξηροπόταμος», αυξάνοντας κατ αυτόν τον τρόπο τις ανοξικές μάζες και την αλατότητα του Αμβρακικού και του στερούν παράλληλα φερτές ύλες που είναι αναγκαίες για την τροφή των ιχθυοαποθεμάτων.
Στο πλαίσιο του γενικότερου προσδιορισμού του δυναμικού των ΑΠΕ, να προσδιοριστεί, ειδικά για τα μικρά υδροηλεκτρικά, η φέρουσα ικανότητα των αντίστοιχων υδατορευμάτων, ώστε να τεθούν τα αναγκαία όρια στην εκμετάλλευσή τους.
Ο Άραχθος είναι αναπόσπαστο κομμάτι του οικοσυστήματος του Αμβρακικού Κόλπου ο οποίος προστατεύεται από τη σύμβαση Ramsar και ανήκει στις προστατευόμενες περιοχές Natura, εκβάλλει σε ένα κλειστό κόλπο και πρέπει όχι μόνο να μη κατασκευασθούν άλλα φράγματα, αλλά να αναπροσαρμοστούν οι περιβαλλοντικοί όροι λειτουργίας των ήδη υπαρχόντων ώστε να δοθεί μια πραγματική «ΑΝΑΣΑ» στον Αμβρακικό Κόλπο.

Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας
Παύλος Χαραλάμπους Γεώργιος Χασκής

Δεν υπάρχουν σχόλια: