Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2011

Με στοιχεία Μ.Π.Ε. "μαϊμού" οι άδειες ιχθυοκαλλιεργειών στην Ελλάδα!Greek statistic και στις παραγόμενες ποσότητες οργανικών φορτίων απο τα απόβλητα των ιχθυοκαλλιεργειών για να αποκρύπτονται οι σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις των στο θαλάσσιο περιβάλλον. Διαβάστε το παρακάτω άρθρο και βγάλτε τα δικά σας συμπεράσματα.
ΤΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΤΩΝ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Επειδή έχω ασχοληθεί πάρα πολύ, σε καθαρά επιστημονικό επίπεδο ιδίως τα τελευταία δέκα τουλάχιστον χρόνια, με το θέμα της ρυπάνσεως που προκαλούν οι Μονάδες Ιχθυοκαλλιέργειας (Μ.Ι.) στο θαλάσσιο Περιβάλλον και επειδή έχω διαβάσει δεκάδες "μελέτες" Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για Μ.Ι. μπορώ να καταθέσω με αδιάσειστη επιστημονική τεκμηρίωση, που είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων, τα ακόλουθα :

Σ' όλες τις δεκάδες Μ.Π.Ε. που εδιάβασα, τα φορτία ενώσεων του Φωσφόρου και του Αμμωνιακού και Ολικού Αζώτου είναι κατά 20 ΕΩΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΦΟΡΕΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΑ από τα φορτία που προβλέπονται από τις αδιάσειστα αξιόπιστες εργασίες της διεθνούς Βιβλιογραφίας!!! Σε καμμία Μ.Π.Ε. δεν θα δείς να αναφέρουν το φορτίο BOD των αποβλήτων των Μ.Ι., εκτός βέβαια από σε κάποιες λίγες παληές Μ.Π.Ε. που περιορίζονται να αναφέρουν .... <<το φορτίο BOD της Μ.Ι. είναι 2,1 mg BOD/Λίτρο σύμφωνα με την Conides et al 1993>>, παραπέμποντας στην εργασία των Conides et al.(1993), μια εργασία που το ΥΠΕΧΩΔΕ θεωρεί σαν πρότυπο για την ρύπανση της θάλασσας με φορτίο BOD από τις Μ.Ι., μια εργασία που έχει τόσα και τέτοια λάθη, που δεν θα έκανε ούτε μαθητής Χημείας Β’ Λυκείου και που το ΥΠΕΧΩΔΕ και ΥΠΕΚΑ .. «κάνουν πως δεν τα βλέπουν» !!

Tο φορτίο BOD ενός αποβλήτου είναι ο αναμφισβήτητα πιό αξιόπιστος δείκτης του μεγέθους της ρυπάνσεως, που προκαλεί αυτό το απόβλητο και αυτός είναι ο λόγος, που επιβάλλει αυτό το φορτιο να αναφέρεται πάντα στις Μ.Π.Ε. και αυτός είναι και ο λόγος, που υπάρχουν τόσο λυσσώδεις αντιδράσεις, των «επιστημόνων», που αντιδρούν στην αναφορά του πραγματικού φορτίου BOD στις ΜΠΕ των Μονάδων Ιχθυοκαλλιέργειας!!.

Με άλλα λόγια, οι αρμόδιες κρατικές μας υπηρεσίες προσπαθούν πάση θυσία να υπάρχει μία απαράδεκτα θολή εικόνα ως προς το μέγεθος της ρυπάνσεως, που προκαλεί η λειτουργία των ιχθυοτροφείων. Αυτή η συμπεριφορά των κρατικών μας υπηρεσιών είναι με επιστημονικά και με ηθικά κριτήρια απαράδεκτη.

Είναι απαράδεκτο να διατηρούν σαν πρότυπο για το φορτίο BOD των αποβλήτων των Μ.Ι. μιά εργασία, που έχει λάθη, που δεν θα έκανε μαθητής της Β’ Λυκείου.!!

Είναι απαράδεκτο οι κρατικές μας υπηρεσίες να εγκρίνουν Μ.Π.Ε. με είκοσι ή και τριάντα φορές υποβαθμισμένα φορτία Φωσφόρου και Αζώτου!!

Στις 31.03.05 είχα δημοσιεύσει στην εφημερίδα «Ο ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ» του Αργοστολίου Κεφαλονιάς μια επιστολή στην οποία κατήγγειλα ότι στις εγκριθείσες από το ΥΠΕΧΩΔΕ Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), που είχαν υποβληθεί στο Νομαρχιακό Συμβούλιο Κεφαλονιάς για την αύξηση της παραγωγής των δύο Μονάδων Ιχθυοκαλλιέρ-γειας (Μ.Ι.) στις θέσεις Λιβάδι και Κόκκινος Βράχος του κόλπου Αργοστολίου από τους 700 στους 1.260 τόννους ετησίως, τα φορτία Φωσφόρου και Αζώτου στα απόβλητα των δύο Μ.Ι. είναι έως και τριάντα φορές υποβαθμισμένα.

ΟΙ ενώσεις Φωσφόρου και Αζώτου από τα απόβλητα των Μ.Ι. και από τα αστικά απόβλητα, επειδή δρουν σαν λιπάσματα (Nutrients) μπορεί να προκαλέσουν σε έναν κλειστό κόλπο, όπως του Αργοστολίου το φαινόμενο του Ευτροφισμού, δηλαδή μια εκρηκτική ανάπτυξη των φυκιών, όπως επίσης οι ενώσεις Φωσφόρου παρουσία και οργανικού φορτίου, μπορεί να προκαλέσουν εκρηκτική ανάπτυξη τοξικού Φυτοπλαγκτού,

Το Νομ. Συμβούλιο Κεφαλονιάς στη συνεδρίαση του της 20.05.2004 παρά τις ενστάσεις μας είχε δεχθεί να αυξηθεί η παραγωγή αυτών των δύο Μ.Ι. και μάλιστα είχε αποφασίσει να εκπονηθεί και μία… Μελέτη Οικοχωρητικότητος, για να διερευνηθεί αν…. αντέχει ο κόλπος Αργοστολίου τα νέα ρυπαντικά φορτία!!!!

Δεν είναι αστείο, που πρώτα έδωσαν την άδεια για την αύξηση της παραγωγής και μετά θα εξετάσουν αν ….αντέχει ο κόλπος τα νέα ρυπαντικά φορτία? Και ενώ όλοι περιμέναμε, το πότε θα εκπονηθεί αυτή η Μελέτη ....Οικοχωρητικότητος, τότε ήταν, που μας προέκυψε μια μελέτη, που απεδείχθη ....«μελέτη Μαϊμού»!!!! Ιδού το πως!!!

Το 2004 κάποιοι Αργοστολίτες διεμαρτυρήθησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) για την ρύπανση, που προκαλούν τα ιχθυοτροφεία στον κόλπο Αργοστολίου και η ΕΕ εζήτησε από την Ελληνική Κυβέρνηση να εξετάσει το θέμα και να αναφέρει στην ΕΕ.

Η τότε κυβέρνηση ανέθεσε στο τότε Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να εκπονήσει μία μελέτη και το τότε Υπ. Αγροτ. Ανάπτυξης ανέθεσε στο ΕΛΚΕΘΕ με συγχρηματοδότηση από την ΕΕ να εκπονήσει μία μελέτη, που εστάλη στην ΕΕ και η ΕΕ την έστειλε στους διαμαρτυρηθέντας Αργοστολίτες, οι οποίοι μου έδωσαν ένα αντίγραφό της.

Εγώ εμελέτησα την μελέτη του ΕΛΚΕΘΕ 2006 και συνέταξα μία μελέτη-κριτική της μελέτης του ΕΛΚΕΘΕ 2006, την οποία έχω υποβάλλει επενειλημμένως στις αρμόδιες αρχές, στον πρώην και στον νυν Πρωθυπουργό, που μου απαντούν ... «άλλα αντ’ άλλων»!!!

Επειδή ήθελαν «πάση θυσία» να παρουσιάσουν, ότι τα ρυπαντικά φορτία από τις ιχθυοκαλλιέργειες του κόλπου Αργοστολίου είναι τα μικρότερα ρυπαντικά φορτία από όλα τα άλλα ρυπαντικά φορτία, που δέχεται ο κόλπος Αργοστολίου, στην μελέτη του ΕΛΚΕΘΕ 2006, την οποίαν εγώ την έχω χαρακτηρίσει επανειλημμένως «Μελέτη Μαϊμού», έκαναν την ακόλουθη εξωφρενικά κουτοπόνηρη παραδοχή :

Η πηγή του φωσφόρου (Ρ) είναι μόνον οι απώλειες τροφής.!!
(άρα αφήνεται να εννοηθεί από τον αναγνώστη της ότι

τα κόπρανα των ψαριών ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ενώσεις Φωσφόρου)!!!

Μόνον με μία τόσο εξωφρενικά κουτοπόνηρη παραδοχή, οι συντάκτες της μελέτης του ΕΛΚΕΘΕ 2006 θα μπορούσαν να παρουσιάσουν το φορτίο Φωσφόρου μηδαμινό, δηλαδή

2,58 τόννοι Φωσφόρου, ενώ το πραγματικό είναι τουλάχιστον 41,85 tn P/έτος,

Για παραγωγή 1000 τόννων ψαριών ετησίως

... δηλαδή να υποβαθμίσουν κατά περίπου 17 φορές το φορτίο Φωσφόρου στην μελέτη του ΕΛΚΕΘΕ 2006!!! Και μόνον έτσι μπόρεσαν οι συντάκτες αυτής της «μελέτης» να κατατάξουν τα ιχθυοτροφεία του κόλπου Αργοστολίου τελευταία στην λίστα των ρυπαντών του κόλπου Αργοστολίου!!

Δυστυχώς, η ανωτέρω εξωφρενική παραδοχή της μελέτης του ΕΛΚΕΘΕ 2006 δεν είναι το μόνον λάθος αυτής της «μελέτης», επειδή έχουν έχουν υπολογίσει λάθος :

(α) και την ποσότητα του θαλασσινού νερού, που εισέρχεται στον κόλπο κατά την πλημυρίδα, με αποτέλεσμα να την βρούν 157 φορές μεγαλύτερη της πραγματικής!!!!

(β) και τον όγκο του θαλασσινού νερού, που περιέχει ο .... κόλπος Αργοστολίου!!!

Και παρ’ όλα αυτά, το τότε ΥΠΕΧΩΔΕ όχι δεν ετόλμησε να πετάξει στον κάλαθο των αχρήστων την μελέτη Μαϊμού του ΕΛΚΕΘΕ 2006, αλλά ενέκρινε την ....«μελέτη Μαϊμού» του ΕΛΚΕΘΕ,2006, αλλά και το νυν ΥΠΕΚΑ αποφάσισε να την ενσωματώσει στις προδιαγραφές για τις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την αδειοδότηση των νέων Μονάδων Ιχθυοκαλλιέργειας!!, αφού στην ... «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη Μετεγκατάσταση λειτουργούσας μονάδας πάχυνσης θαλασσινών ψαριών από την θέση Κόκκινος Βράχος κόλπου Αργοστολίου σε θέση νότια της υφισταμένης» Φεβρουάριος 2009. Και μάλιστα στη σελίδα 54 της ανωτέρω ΜΠΕ που έχει ελεγχθεί και εγκριθεί στις 30-11-2010, αναφέρονται τα εξής για τον υπολογισμό του φορτίου Φωσφόρου στα απόβλητα της παραγωγής 570 τόνων ψαριών ετησίως :

Αντίστοιχα ο Φωσφόρος Ρ υπολογίζεται ότι περιέχεται μόνον στις απώλειες της τροφής, δηλαδή 1.813,39 x 5%= 90,66 τόνοι χαμένων τροφών, που περιέχουν 1,5% Φώσφορο, δηλαδή 90,66x1,5%=1,36 τόνοι Φωσφόρου διαφεύγουν στο περιβάλλον.

Το θέμα δεν είναι αν μιά κρατική υπηρεσία, όπως το ΕΛΚΕΘΕ, συνέταξε ή όχι μιά «μελέτη Μαϊμού», αλλά ένα πολύ μεγαλύτερης ηθικής τάξεως θέμα, δηλαδή …..το θέμα όχι μόνον της εγκρίσεως μιάς «μελέτης Μαϊμού» από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες ελέγχου, αλλά και της εφαρμογής του μοντέλου της «μελέτης Μαϊμού» στις επόμενες Μ.Π.Ε. παρά τις αναπάντητες επισημάνσεις των λαθών της !!

Επειδή, για να συντάξει κάποιος ένα χωροταξικό ιχθυοκαλλιεργειών πρέπει πρώτα αυτός για να μπορέσει να πιστοποιήσει ότι στον τάδε κλειστό κόλπο μπορεί να προστεθεί στη Μ.Ι., που λειτουργεί ήδη, άλλη μία ή άλλες δύο Μονάδες Ιχθυοκαλλιέργειας χωρίς να δημιουργηθεί π.χ. πρόβλημα Ευτροφισμού στα νερά του κόλπου, αυτός πρέπει να ξέρει με την μεγίστη δυνατή ακρίβεια τι φορτία Φωσφόρου και τι φορτία Αζώτου απορρίπτονται από την ετήσια παραγωγή των ιχθυοτροφείων, όπως επίσης και τις άλλες πιθανές πηγές (λύματα, γεωργία κ.λπ.).

Έπειτα από όλα τα ανωτέρω παρακαλείται θερμώς ο Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Αναπτύξεως Καθηγητής Dr. Λουδοβίκος Βασενχόβεν να ενεργήσει τα δέοντα, ώστε να απαντηθεί το κατωτέρω ερώτημα μου :

Ερώτημα προς τον Καθηγητή Dr. Λουδοβίκο Βασενχόβεν

Στις μελέτες που εκπονήθηκαν για τον χωροταξικό σχεδιασμό των Μονάδων Ιχθυοκαλλιέργειας στην χώρα μας : Τι φορτία Φωσφόρου, Αζώτου και Αμμωνιακού Αζώτου ελήφθησαν για τα απόβλητα της ετήσιας παραγωγής ενός τόνου ψαριών ετησίως ? Μήπως τα στοιχεία της «μελέτης Μαϊμού» του ΕΛΚΕΘΕ 2006 ?

Συνεπώς, όταν το ελληνικό κράτος επιμένει να χρησιμοποιεί «Μαϊμού» στοιχεία και μην αποκαλύπτει τα πραγματικά ρυπαντικά φορτία των Μονάδων Ιχθυοκαλλιέργειας ανά τόνο παραγομένων ψαριών, ΤΟΤΕ κάθε ενέργεια ή ακόμη και σκέψη για χωροθέτηση Μονάδων Ιχθυοκαλλιέργειας στο ελληνικό θαλάσσιο Περιβάλλον αποτελεί ΒΑΝΑΥΣΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ!!

Γεώργιος Ευθ. Κάρλος

Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ 1963

Γιαννοπούλου 1

157 73 ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Τηλ. : 210 77 86 743

E-mail: g.e.karlos @ tee.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: