Πέμπτη 29 Μαρτίου 2012

Πλαστικά βαρέλια μυδοκαλλιεργειών


ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ

47100 Ανέζα – Δήμος Αρταίων

Ηλ. Δ/νση amvrakikos@gmail.com

Ανέζα 28/03/2012

Προς 1. Δ/νση Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας

2. Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού

Κοιν. - Εισαγγελία Άρτας και Πρέβεζας

- Μ.Μ.Ε

Θέμα: Πλαστικά βαρέλια μυδοκαλλιεργειών

Συνέχεια των υπ αρ. 4463/15.06.11 και 4550/15.06.11 έγγράφων σας και παρότι έχουν περάσει 10 μήνες από την έγγραφη καταγγελία μας της 30ης.05.2011, τα μπλέ πλαστικά βαρέλια εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται ως πλωτήρες σε όλες τις μυδοκαλλιέργειες του Αμβρακικού Κόλπου, με όλους τους κινδύνους που ενέχουν για το θαλάσσιο περιβάλλον αλλά και την υγεία των κατοίκων.

Επειδή οι επιχειρήσεις αυτές παραβιάζουν κατάφωρα την υφιστάμενη νομοθεσία και ειδικά τον 1650/86, παρακαλούμε για άμεσες ενέργειές σας διαφορετικά θα αναγκαστούμε να προσφύγουμε σε ένδικα μέσα.

Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας

Παύλος Χαραλάμπους Λάμπρος Θοδωρής

Δεν υπάρχουν σχόλια: