Τετάρτη 11 Μαρτίου 2015

Διαβούλευση για το Λιμάνι ΠρέβεζαςΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ
Ανέζα 11.03.2015
Προς 1.Λιμενικό Ταμείο Πρέβεζας
            2.Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού

ΘΕΜΑ  : ΛΙΜΑΝΙ ΠΡΕΒΕΖΑΣ   MASTER PLAN
Στα πλαίσια της διαβούλευσης για την επικυροποίησης   του master plan του λιμανιού της Πρέβεζας  θέλουμε να σας επισημάνουμε τα παρακάτω:  
1.      Το στόμιο στην είσοδο του Κόλπου  αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του οικοσυστήματος του Αμβρακικού Κόλπου, πρέπει να ενταχθεί τις ζώνες προστασίας του οικοσυστήματος, και ως τέτοιο θα πρέπει να αξιολογείται σε κάθε μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
2.      Στο πιο στενό σημείο του στομίου κατασκευάστηκε το υπάρχον λιμάνι-μαρίνα και εξ αιτίας περιβαλλοντικών επιπτώσεων ακυρώθηκε η επέκταση του εμπορικού προβλήτα του λιμανιού μετά από προσφυγή περιβαλλοντικών οργανώσεων. Παρότι οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων του υπάρχοντος λιμανιού προέβλεπαν την κατασκευή μεγάλων γεφυρών για να μη παρεμποδίζεται η ταχύτητα της ροής των ρευμάτων [ κυρίαρχο στοιχείο για την ανακύκλωση και καλή κυκλοφορία των νερών του Κόλπου] οι υπάρχουσες αυτές κατασκευές είτε καταργήθηκαν ειτε δεν υπάρχουν μετά την κατασκευή και του σημερινού αλιευτικού καταφυγίου.
3.      Το υπάρχον master plan, το οποίο  έχει χρηματοδοτηθεί από το ΧΜ-ΕΟΧ 1999-2003  με το ποσό των 390.300,00 με φορέα εκτέλεσης την Νομαρχία  Πρέβεζας, καταγράφει αποσπασματικά την υφιστάμενη κατάσταση, δεν εισηγείται λύσεις για την καλύτερη κυκλοφορία και ανανέωση των νερών του κόλπου, δεν λαμβάνει υπ όψιν το τεράστιο πρόβλημα έλλειψης οξυγόνου που έχει ο Αμβρακικός και δεν αναφέρει πουθενά τις αρνητικές επιπτώσεις του υπάρχοντος λιμανιού και της μαρίνας ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ στη ροή των ρευμάτων και την ανακύκλωση των νερών του Αμβρακικού.   
4.      Οιαδήποτε παρέμβαση στο υπάρχον λιμάνι και μαρίνες στο στόμιο του Αμβρακικού πρέπει να λαμβάνει σοβαρά υπ όψιν τόσο την απρόσκοπτη ανανέωση των νερών όσο και την απρόσκοπτη κυκλοφορία των ιχθυοαποθεμάτων του Αμβρακικού Κόλπου.
Ευχαριστώ,
Παύλος Χαραλάμπους

Δεν υπάρχουν σχόλια: