Δευτέρα 2 Ιουνίου 2008

Ημερίδα για την Ανάπτυξη- Προστασία του Αμβρακικού Κόλπου της 17.05.08 στη Κόπραινα.
Έγινε με επιτυχία η ημερίδα της Ομοσπονδίας Αλιευτικών Συλλόγων Ηπείρου το Σάββατο 17.05.2008 στην Κόπραινα.
Πρώτος εισηγητής, ο καθηγητής Χημείας και Πρόεδρος Χημικού Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κύριος Αλμπάνης Τριαντάφυλλος, ο οποίος παρουσίασε τις μετρήσεις που έγιναν στους ποταμούς Λούρο και Άραχθο, και τις λιμνοθάλασσες Λογαρού, Τσουκαλιώ και Ροδιά το 1998-1999, ως επίσης τις μετρήσεις που έγιναν στον ποταμό Άραχθο το 2005-2006. Παρουσίασε δε και τις μετρήσεις για τις επιπτώσεις των Ιχθυοκαλλιεργειών στον Αμβρακικό Κόλπο και Ιόνιο Πέλαγος, που έγιναν το 2007. Κλείνοντας την εισήγησή του τόνισε ότι σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία ερευνητικών έργων που έχουν υλοποιηθεί στον Αμβρακικό Κόλπο από διάφορες ομάδες, οι κυριότερες πηγές ρύπανσης του Κόλπου είναι :
α) τα γεωργικά και βιομηχανικά απόβλητα
β) τα κτηνοτροφικά απόβλητα ιδιαίτερα στις εκβολές του Λούρου
γ) τα αστικά απόβλητα παράκτιων αστικών περιοχών
δ) τα απόβλητα των μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας
Όλοι οι πίνακες των μετρήσεων ως και ολόκληρη η εισήγηση είναι καταγεγραμμένη στα 2 DVD που σας επισυνάπτουμε.
Δεύτερος εισηγητής, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αλιευτικών Συλλόγων Ηπείρου, οικονομολόγος Χαραλάμπους Παύλος, ο οποίος παρουσίασε ένα εναλλακτικό σχέδιο Ανάπτυξης του Αμβρακικού Κόλπου, ένα σχέδιο που έχει στόχο την ήπια ανάπτυξη της περιοχής σε συνδυασμό με την αειφορία και προστασία του φυσικού πλούτου του Αμβρακικού Κόλπου. Η εισήγηση είναι καταγεγραμμένη στο DVD και σας την αποστέλλουμε και γραπτώς.
Τρίτος εισηγητής, ο καθηγητής Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών κύριος Κουτσικόπουλος Κωνσταντίνος, η εισήγηση του οποίου είναι στο DVD και ο οποίος μεταξύ των άλλων επεσήμανε ότι ο πλούτος και πλεονέκτημα του Αμβρακικού Κόλπου ήταν οι 12 Λιμνοθάλασσες και τα δύο ποτάμια.
Δυστυχώς, αυτό το πλεονέκτημα του Αμβρακικού σήμερα έχει γίνει μειονέκτημα, καθώς οι μεν λιμνοθάλασσες με τα έργα εκσυγχρονισμού έχουν γίνει κλειστές και αποκόπτονται από το οικοσύστημα, τα δε ποτάμια με τα φράγματα από την μία και την ρύπανση από την άλλη αντί να αναζωογονούν, επιβαρύνουν περισσότερο τον Κόλπο και πιθανόν να αυξάνουν την ανοξική μάζα του βυθού και έτσι μπορεί να έχουμε επαναλαμβανόμενα συμβάντα μαζικού θανάτου ψαριών Ιχθυοκαλλιεργειών.
Το πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Βιολογίας με την μελέτη Καταγραφής Αλιευτικής Δραστηριότητας στον Αμβρακικό ανέλαβε για λογαριασμό της Ομοσπονδίας μας και την Δ/νση Θαλάσσιας Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, να καταγράψει όλα τα θετικά και αρνητικά και να προτείνει ενέργειες και λείψει μέτρων για την βοήθεια των ψαράδων.
Ο Αναπληρωτής Δ/νσης Αλιείας Αιτωλοακαρνανίας, καθηγητής κύριος Δημητρίου Ευάγγελος ανέφερε ότι παρότι έστειλε έκθεση για το μαζικό θάνατο των 1.000 τόνων ψαριών στις ιχθυοκαλλιέργειες του Αμβρακικού που έγινε στις 18.02.08, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος από τις 03.04.2008, όπου επισημαίνει την σοβαρότητα της κατάστασης και ζητά να δοθούν κατευθύνσεις για λείψει μέτρων καθώς το φαινόμενο θα επαναλαμβάνεται, δεν έχει πάρει καμία απάντηση.
Στη συνέχεια, το λόγο πήρε ο Βουλευτής Άρτας κύριος Παπασιώζος Κώστας, ο Βουλευτής Πρέβεζας κύριος Τρυφωνίδης Γεώργιος, οι εκπρόσωποι των Περιφερειών Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδος, η Αντινομάρχης Άρτας, ο Δήμαρχος Αμβρακικού, Αράχθου, Μενιδίου, εκπρόσωποι Δήμου Πρεβέζης και Άρτας, ο Πρόεδρος κοινότητας Κομμένου, ο Πρόεδρος Φορέα Διαχείρισης, Νομαρχιακοί και Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι προτάσεις των οποίων είναι καταγεγραμμένες στα DVD.
Μετά την παρουσίαση των στοιχείων και μετρήσεων, κοινή διαπίστωση όλων ήταν ότι ο Αμβρακικός έχει σοβαρό πρόβλημα ρύπανσης και χρήζει λείψει άμεσων μέτρων.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή επί πλέον στοιχεία, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Ομοσπονδία Αλιευτικών Συλλόγων Ηπείρου ή στους κ.κ. καθηγητές για να σας αποστείλουμε όσον αφορά τις εισηγήσεις της παραπάνω ημερίδας.

Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας

Χαραλάμπους Παύλος Τσώλης Μενέλαος

Δεν υπάρχουν σχόλια: