Σάββατο 7 Ιουνίου 2008

Αποτελέσματα χημικής εξέτασης νερών Τάφρου Ο

Από το εργαστήριο Χημικής Υπηρεσίας Πρέβεζας δόθηκαν τα αποτελέσματα χημικής εξέτασης των δειγμάτων επιφανειακών νερών της τάφρου Ο (Σαλαώρας), του Δήμου Αμβρακικού, εκεί όπου την Μεγ. Παρασκευή βρέθηκαν πολλά νεκρά ψάρια.

Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής :

Β.Ο.D 16 mg/l

C.O.D 33 mg/l

Αμμώνιο (NH4) 5,ο mg/l

Νιτρικά <ο,ο2 mg/l

Φωσφορικά 2,4 mg/l

Η ποσότητα του αμμώνιο δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,5 mg/l. Από ότι διαπιστώνεται ήταν 10 φορές πάνω και ευθύνεται για το θάνατο των ψαριών.

Η δικαιοσύνη αναζητεί τώρα τους υπεύθυνους της ρύπανσης. Ευχόμαστε να ανεβρεθούν και υποστούν τις κυρώσεις του νόμου για να μη επαναλαμβάνονται τέτοιες οικολογικές καταστροφές.

Παύλος Χαραλάμπους

Δεν υπάρχουν σχόλια: