Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2010

Συνάντηση Οικολογικών Οργανώσεων, Αλιέων και Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Έπειτα από πρόσκληση του Προέδρου του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού, Καθηγητή Τ. Αλμπάνη, πραγματοποιήθηκε στις 19-2-2010 συνάντηση της διοίκησης του Φορέα, με κοινωνικούς φορείς της περιοχής. Στη συνάντηση έλαβαν μέρος εκτός του προέδρου του Φορέα Διαχείρισης και του Συντονιστή κ. Δ. Μπαρέλου, εκπρόσωποι των:
· Περιβαλλοντική Εταιρεία Πρέβεζας.
· Σύλλογος Προστασίας Αράχθου.
· Ομοσπονδία Αλιευτικών Συλλόγων Ηπείρου.
· Σύλλογος Προστασίας Λούρου.
· Σύλλογος Ενεργών πολιτών περιοχής Αμβρακικού.
Έγινε ενημέρωση από το Φορέα σχετικά με τη λειτουργία, τις δραστηριότητες και τον προγραμματισμό του. Ακολούθησε κύκλος εισηγήσεων από τους κοινωνικούς φορείς και συζητήθηκαν τα βασικότερα περιβαλλοντικά ζητήματα της περιοχής. Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στο ζήτημα των φραγμάτων και του Ιμαρέτ που είναι και επίκαιρο. Άλλα θέματα ήταν η ΚΥΑ για το καθεστώς προστασίας των υγροτόπων του Αμβρακικού, η κατάσταση στο στόμιο του κόλπου, η νιτρορύπανση γεωργοκτηνοτροφικής προέλευσης, η διαχείριση των αστικών λυμάτων, η θήρα, το ανοξικό ίζημα του Αμβρακικού, τα προβλήματα των αλιέων και η κατάσταση των ιχθυοαποθεμάτων, η διαχείριση των λιμνοθαλασσών, οι υδατοκαλλιέργειες, χωροταξικά ζητήματα κλπ.
Επιβεβαιώθηκαν η πρόθεση όλων για συνεισφορά πάνω στα ζητήματα του Αμβρακικού και η συμπληρωματικότητα των ρόλων των εμπλεκόμενων φορέων. Η συνεργασία πρόκειται να συνεχιστεί.
Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού. Σύλλογος Προστασίας Λούρου.
Σύλλογος Προστασίας Αράχθου. Ομοσπονδία Αλιευτικών Συλλόγων Ηπείρου.
Σύλλογος Ενεργών πολιτών περιοχής Αμβρακικού.
Περιβαλλοντική Εταιρεία Πρέβεζας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: