Πέμπτη 6 Μαΐου 2010

Οι Προτάσεις και παρατηρήσεις των Ενεργών Πολιτών Για το νομοσχέδιο ΑΝΑΣΑ για τον Αμβρακικό και η νέα σύνθεση του Δ/Σ

Συνεδρίασαν την Τρίτη 04 Μαϊου 2010 ώρα 20.30 τα νεοεκλεγέντα μέλη του Δ/Σ των Ενεργών Πολιτών Περιοχής Αμβρακικού στην Αρτα για την κατανομή καθηκόντων αλλά και για να γίνουν προτάσεις και παρατηρήσεις επί του νομοσχεδίου του Υπουργείου Ανάπτυξης ΑΝΑΣΑ για τον Αμβρακικό Κόλπο εν όψει των διαβουλεύσεων που πρόκειται να γίνουν τις αμέσως επόμενες μέρες στη Περιφέρεια Ηπείρου.
Η σύνθεση του νέου Δ/Σ είναι η ακόλουθη:
Πρόεδρος Χαραλάμπους Παύλος
Αντιπρόεδρος Σκούρας Βαγγέλης
Γραμματέας Θοδωρής Λάμπρος
Ταμίας Λούσιας Νίκος
Μέλος Κιτσαντά Λίτσα
Μέλος Ντάλας Ζώης
Μέλος Πανέλλης Νίκος
Ο νεοεκλεγείς πρόεδρος αφού ευχαρίστησε τα μέλη του Δ/Σ για την ψήφο εμπιστοσύνης, παρουσίασε το νομοσχέδιο του ΥΠΟΙΑΝ για τον Αμβρακικό και τέθηκε προς συζήτηση αν το εργοστάσιο επεξεργασίας ζωϊκών αποβλητων και φλούδας πορτοκαλιού, που προβλέπεται μέσα από αυτό το νομοσχέδιο, πρέπει να λειτουργεί από κρατικό φορέα (ΤΕΔΚ ΑΡΤΑΣ), η ιδιωτικό φορέα. Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε ότι θα είναι πιο αποτελεσματικό αν λειτουργεί υπό δημόσιο φορέα, διότι ο ιδιώτης στην προσπάθεια να κερδίσει περισσότερα θα παραβιάζει περιβαλλοντικούς όρους επειδή δεν υπάρχει αποτελεσματικό σύστημα ελέγχου από την Πολιτεία στην περιοχή μας και η καλύτερη θέση είναι στο ΧΥΤΑ.
Ακολουθεί στη συνέχεια η επιστολή με τις προτάσεις για το ΑΝΑΣΑ.
ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ
471 00 Ανέζα – ΑΡΤΑ
Τηλ./Φαξ 2681042271
Site: www.amvrakikos-sos.blogspot.com Email:amvrakikos@gmail.com

Αρ. Πρ. 05/05.05.10

Προς Περιφέρεια Ηπείρου – Γραφείο κας Γενικής Γραμματέως
Βορείου Ηπείρου 20 , 454 45 Ιωάννινα, Φαξ 2651031224

Κοιν.: - ΥΠΟΙΑΝ – Γενική Δ/νση Αναπτυξιακού Προγρ. Περιφερειακής. Πολιτικής
Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων
- Βουλευτές Άρτας και Πρέβεζας
- Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού Κόλπου
- Μ.Μ.Ε.

Θέμα: Απόψεις, προτάσεις και παρατηρήσεις επί του νομοσχεδίου ΥΠΟΙΑΝ
«ΑΝΑΣΑ» για τον Αμβρακικό Κόλπο.

Κυρία Γενική Γραμματέα σας ευχαριστούμε για την αποστολή του σχεδίου νόμου του ΥΠΟΙΑΝ για την Αειφορική ΑΝάπτυξη στον Αμβρακικό (ΑΝΑΣΑ), στα πλαίσια της διαβούλευσης με τους Φορείς της περιοχής.
Το οικοσύστημα του Αμβρακικού Κόλπου με το παραπάνω νομοσχέδιο πρέπει να αντιμετωπισθεί στο σύνολό του ως ενιαίο, όπου στόμιο Ακτίου-Πρεβέζης, θαλάσσια λεκάνη, λιμνοθάλασσες, ποταμοί, τάφροι απορροής και παράκτιες περιοχές βάσει της θεωρίας των συγκοινωνούντων δοχείων υφίστανται περιβαλλοντικές αλληλοεπιδράσεις.
Μέσα σ αυτό το ενιαίο οικοσύστημα και κλειστό κόλπο, όπου πρόσφατες μελέτες απέδειξαν ότι η θαλάσσια λεκάνη καταλαμβάνεται κατά 70-80% από ανοξικές μάζες εξ αιτίας των πολλών οργανικών φορτίων και οι οποίες προκάλεσαν τους μαζικούς θανάτους των ψαριών ιχθυοκαλλιεργειών το 1998, 1999 και 2008 με όλες τις τραγικές συνέπειες τόσο για τους ιχθυοκαλλιεργητές όσο και για το περιβάλλον, δεν μπορεί να γίνεται μνεία για ανάπτυξη εντατικών υδατοκαλλιεργειών και ιχθυοκαλλιεργειών, πρόκειται για «αυτοκτονία».
Τα οργανικά φορτία που προέρχονται από την χαμένη τροφή που δεν προλαβαίνει να καταναλωθεί, τα περιττώματα των ψαριών, τα αντιβιοτικά και τις χαλκούχες ενώσεις που χρησιμοποιούνται για την πλύση των διχτυών είναι πάρα πολλά.
Ετσι 20 μονάδες (και όχι 13 που αναφέρονται στο νομοσχέδιο) και παραγωγή 9.000,0 τόνων ψαριών το χρόνο, επιβαρύνουν άμεσα τη θαλάσσια λεκάνη με 6.300,0 τόνους οργανικό φορτίο ήτοι την τελευταία 20ετία 126.000,0 τόνοι οργανικής ύλης επικάθεται στο βυθό του Αμβρακικού, η οποία όταν αποσυντίθεται – σαπίζει με την βοήθεια μικροβίων μετατρέπεται σε διοξείδιο του άνθρακα, άζωτο, υδρόθειο, μεθάνιο, φωσφορούχο υδρογόνο, λιπαρά οξέα ή αρωματικά και φαινόλες. Σε αυτές τις βιοχημικές διεργασίες καταναλώνεται σημαντική ποσότητα οξυγόνου. Το δε υδρόθειο παράγεται από το σάπισμα ζωϊκής ύλης και όχι φυτικής και τέτοια ύλη είναι τα ιχθυάλευρα-ζωάλευρα και ιχθυέλαια που περιέχονται στις ιχθυοτροφές. Επί πλέον αυτή η δραστηριότητα βρίσκεται σε αντίφαση με οικοτουριστικές δραστηριότητες, κολύμβηση και καταδύσεις που προτείνονται μέσα από το νομοσχέδιο.
Προτείνουμε λοιπόν μέσα από το νομοσχέδιο να δοθούν οικονομικά κίνητρα μετεγκατάστασης στους ιχθυοκαλλιεργητές για να μεταφερθούν σε ανοιχτή θάλασσα εκτός Αμβρακικού και έτσι μειώνουμε γρήγορα και άμεσα τα οργανικά φορτία του Κόλπου αλλά και οι ιχθυοκαλλιεργητές δεν θα κινδυνεύουν να καταστραφούν οικονομικά από ξαφνικούς μελλοντικούς θανάτους ψαριών.
Για την αύξηση των ιχθυοαποθεμάτων του Κόλπου μπορεί να αναπτυχθεί ο ιχθυογενετικός σταθμός Πωγωνίτσας Πρεβέζης με ενδημικά είδη, τόσο για τον εμπλουτισμό της θαλάσσιας λεκάνης όσο και των λιμνοθαλασσών και έτσι να αυξηθούν και οι θέσεις απασχόλησης στους συνεταιρισμούς και ελεύθερους αλιείς.
Το στόμιο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του οικοσυστήματος και έτσι πρέπει να ενταχθεί στις ζώνες προστασίας του Εθνικού Πάρκου και παράλληλα μέσα από το ΑΝΑΣΑ ή άλλα προγράμματα ληφθούν μέτρα αποκατάστασης του θαλάσσιου χώρου από τις υφιστάμενες παράνομες κατασκευές και των προσχώσεων στη θέση Πούντα.
Η μελέτη υδρολογικού ισοζυγίου λεκάνης Αμβρακικού (master plan) έγινε βάσει της υφιστάμενης κατάστασης που επικρατεί στο στόμιο και πρέπει οι προτάσεις αποκατάστασης να είναι τολμηρές (ακόμη και γκρέμισμα εγκαταστάσεων σε λιμάνι και μαρίνες) για την καλύτερη κυκλοφορία και ανακύκλωση των νερών του Κόλπου.
Μέσα από την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων όπου θεωρεί τους ποταμούς Άραχθο και Λούρο αναπόσπαστο τμήμα του οικοσυστήματος, πρέπει να αναδεικνύονται οι σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την κατασκευή άλλων φραγμάτων και να αυξάνονται οι ποσότητες απορροής από την κατάντη των υπαρχόντων φραγμάτων για την αποκατάσταση του υδρολογικού ισοζυγίου του Κόλπου.
Οι δεξαμενές καυσίμων αποτελούν μια βραδυφλεγή βόμβα που είναι έτοιμη ανα πάσα στιγμή να σκάσει και για αυτό πρέπει να απομακρυνθούν πριν να είναι αργά. Τα δεξαμενόπλοια που εισέρχονται πρέπει να είναι διπύθμενα και να υπάρχει σταθμός ελέγχου για να μη αδειάζουν σεντίνες και απόβλητα μέσα στον Κόλπο.
Πρέπει να δοθεί προσοχή στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων για να μην γίνει το οικοσύστημα βορά του επιχειρηματικού κέρδους.
Οσον αφορά τις ΑΠΕ πρέπει να δοθούν κίνητρα για οικιακά φωτοβολταϊκά στους κατοίκους των προστατευομένων ζωνών και να αποφευχθούν τα αιολικά συστήματα καθώς ο κόλπος βρίσκεται στη διαδρομή των μεταναστευτικών πουλιών και μπορούν να προκληθούν θανατηφόρα ατυχήματα.
Μέσα από αυτό το πρόγραμμα μπορούν να αναδειχθούν περιοχές φυσικής ομορφιάς και εμείς προτείνουμε να ανακηρυχθεί το δάσος με το λόφο της Σαλαώρας ως περιοχή ωραίου κάλους και να κηρυχθεί προστατευόμενη, καθώς υπάρχουν σ αυτό παράνομες τσιμεντοκατασκευές σταυλισμού ζώων. Επίσης το Κέντρο Πληροφόρησης Σαλαώρας είναι εδώ και 5 χρόνια κλειστό και χρήζει άμεσης συντήρησης επειδή έχουν σαπίσει τα πορτοπαράθυρα και γίνει επισκέψιμο για το περιηγητικό κοινό.
Τέλος θεωρούμε την αμοιβή του τεχνικού συμβούλου 10.000.000,00 ευρώ σε περίοδο λιτότητας και οικονομικής κρίσης υπερβολική.
Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία και διαθέσιμοι να παραστούμε στην σύσκεψη που πρόκειται να οργανώσετε στη Περιφέρεια Ηπείρου στα πλαίσια της διαβούλευσης.
Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας
Παύλος Χαραλάμπους Λάμπρος Θοδωρής

Δεν υπάρχουν σχόλια: