Πέμπτη 20 Μαΐου 2010

ΔΡΟΥΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΑ


Η έλλειψη ελέγχων από την Πολιτεία στις ιχθυοκαλλιέργειες του Αμβρακικού Κόλπου έχει αποθρασύνει του ιχθυοκαλλιεργητές. Έτσι μονάδες μετά την άλωση του φυσικού του πλούτου εγκαταλείπουν τον Κόλπο χωρίς να αποκαταστήσουν και καθαρίσουν το θαλάσσιο περιβάλλον. Μυδοκαλλιέργειες παρατημένες εδώ και χρόνια και κανείς δεν συγκινείται. Πλυντήρια με τοξικά ρίχνουν τα απόβλητα μέσα στον Κόλπο. Προβολείς μεγάλης ισχύος κάνουν την νύχτα μέρα και τυφλώνουν τους επαγγελματίες ψαράδες με κίνδυνο να προκληθεί ατύχημα.. Δεν τους αρκούν τα ψάρια που εκτρέφουν αλλά αλιεύουν παράνομα και τα ελεύθερα σύμφωνα με καταγγελίες Πρεβεζιάνων ψαράδων.
Ο μοναδικός έλεγχος είναι η προσκόμιση των τιμολογίων αγοράς γόνου και ιχθυοτροφών για σφράγιση στις Δ/νσεις Αλιείας. Το τι γίνεται μετά, πόσο γόνο έχουν μέσα στα κλουβιά, τι τροφές τα ταϊζουν, τι κάνουν τα ψόφια ψάρια ένας «θεός ξέρει» καθώς δεν γίνονται τακτικοί έλεγχοι πάνω σε κάθε μονάδα. Γι αυτό και στις μονάδες Μενιδίου όπου είχαμε τους μαζικούς θανάτους, ενώ οι υπηρεσίες είχαν στα χαρτιά τους 150 τόνους για κάθε μονάδα προέκυψαν 300 τόνοι για την κάθε μία, με όλες τις επιπτώσεις στον Αμβρακικό αλλά και εθνική οικονομία. Όταν έχεις 150 τόνους στα χαρτιά ,πώς διακινείς στην αγορά τους υπόλοιπους 150; Πεδίο έρευνας για το ΣΔΟΕ.
Όχι μόνο δεν «πλήρωσε» κανένας τους αλλά αποζημιώθηκαν και από την Πολιτεία.
Σε μελέτη που έγινε το 2007 στο νομό Πρέβεζας , στις 10 μονάδες οι δύο είχαν θετικά αποτελέσματα, οι άλλες 8 αρνητικά. Πως είναι δυνατόν να λειτουργείς μια επιχείρηση με ζημιές; Μήπως η παραοικονομία ζεί και βασιλεύει;
Ένα σταθμό μέτρησης εδέησε να τοποθετήσει η Νομαρχία Άρτας στη θέση Παναγιά κοντά σε κάποια μονάδα και πήγαν να τον καταστρέψουν. Ζημιά 10.000,00 ευρώ.
Σε μια εποχή που οι ψαράδες βγάζουν κραυγή αγωνίας εξ αιτίας της υποβάθμισης του Κόλπου και της έλλειψης ιχθυοαποθεμάτων, η Πολιτεία τηρεί «σιγή ιχθύος».
Ακολουθεί επιστολή των ψαράδων προς τις υπηρεσίες.

Ομοσπονδία Αλιευτικών Συλλόγων Ηπείρου
47100 Ανέζα – ΑΡΤΑ

Αρ. Πρ. 10/19.05.10

Προς
1. Νομαρχιακή αυτοδιοίκηση Πρέβεζας
Δωδώνης 37, 48100 ΠΡΕΒΕΖΑ
Φαξ 2682023581
2. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας
Τμήμα Αλιείας Βόνιτσας Φαξ 2631055263

κοιν. - Δ/νση Γεωργικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου Φαξ 2651027631
- Δ/νση Γεωργικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας Φαξ26104386616
- Λιμεναρχείο Πρέβεζας Φαξ 2682028854
- Μ.Μ.Ε.

Θέμα :Παράνομη αλιεία ελευθέρων ψαριών από Ιχθυοκαλλιεργητές.

Παρότι έχουμε απευθυνθεί και στο παρελθόν για το παραπάνω θέμα , οι επαγγελματίες ψαράδες της Πρέβεζας και μέλη της Ομοσπονδίας μας, διαμαρτύρονται ότι ιχθυοκαλλιεργητές της περιοχής εξακολουθούν να αλιεύουν παρανόμως τα ελεύθερα ψάρια που περιφέρονται στα κλουβιά για τροφή και τα πωλούν στην αγορά, ασκώντας κατ αυτόν τον τρόπο αθέμιτο ανταγωνισμό στους ιδίους αλλά και παραβιάζοντας την υπάρχουσα νομοθεσία, που απαγορεύει αυστηρά την αλιεία ελευθέρων ψαριών από ιχθυοκαλλιεργητές.
Επίσης παρότι απευθυνθήκαμε με το υπ αρ.03/10.02.10 έγγραφό μας για την μετεγκατάσταση της μονάδας ΝΗΚΤΙΩΝ και αν έχετε μεριμνήσει για τον καθαρισμό και αποκατάσταση του θαλάσσιου χώρου όπως προβλέπεται στους περιβαλλοντικούς όρους, δεν έχουμε πάρει καμία απάντηση.
Παρακαλούμε όπως ενεργήσετε τα δέοντα για την αποκατάσταση της ευνομίας στο χώρο ευθύνης σας, πριν αναγκαστούμε να προσφύγουμε σε ένδικα μέσα.
Ο Πρόεδρος
Μενέλαος Τσιώλης

Δεν υπάρχουν σχόλια: