Κυριακή 18 Νοεμβρίου 2007

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ

47 100 Ανέζα – Δήμος Αμβρακικού

Αρ. Πρ. 04/17.01.07

Προς

01. Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος , Λ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα

02. Ν.Α. Αιτ/νίας, Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητος Περιβάλλοντος, Μεσολόγγι

03. Λιμεναρχείο Πρέβεζας

04. Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού Κόλπου

Κοιν.: - Γραφείο Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. κου Γ. ΣΟΥΦΛΙΑ

- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας

- Γραφείο Περιβάλλοντος Ε.Ε.

- Μ.Μ.Ε.

Θέμα : Μπάζωμα θαλάσσιου χώρου στομίου Ακτίου Αμβρακικού Κόλπου για

την κατασκευή Μαρίνας.

Μετά τις υπ αρ. 13/20.03.04 και 80/27.11.05 επιστολές μας περιμέναμε να γίνει έλεγχος από τις υπηρεσίες σας στο παραπάνω έργο, και να μας ενημερώσετε αν είναι νόμιμο το μπάζωμα θαλασσίου χώρου. Αντί αυτού μας διαβιβάσατε την υπ. αρ. 106046/6.11.2000 ΚΥΑ έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του παραπάνω έργου, ενώ η Δ/νση Περιβάλλοντος Περ. Δυτ. Ελλάδας δεν έχει εγκρίνει Περιβαλλοντικούς όρους για το ίδιο ΄εργο.

Στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που έχουμε στα χέρια μας, παράγραφο 5.3 Περιγραφή εγκαταστάσεων, προβλέπονται Πλωτοί Προβλήτες και όχι μπάζωμα της θάλασσας και μάλιστα σε απόσταση 50 περίπου μέτρων εντός του θαλασσίου χώρου και μήκους περίπου 200 μέτρων για την κατασκευή λιμενοβραχίονα..

Η 106046/6.11.2000 ΚΥΑ στη σελίδα 6 παρ. ε1 αναγράφει ότι δεν υπάρχουν ευαίσθητα στοιχεία περιβάλλοντος στην περιοχή, και στην ευρύτερη περιοχή υπάρχει ο Αμβρακικός Κόλπος ( περιοχή προστασίας από τη συνθήκη Ramsar ).

Τώρα ποιος κοροϊδεύει ποιόν ! Αν το στόμιο του Αμβρακικού Κόλπου στο Άκτιο δεν είναι ευαίσθητο στοιχείο για την προστασία του, τότε ποιό είναι;

Αν στενέψει το στόμιο επιβαρύνεται περισσότερο η ήδη προβληματική ανακύκλωση των νερών του Κόλπου και όλοι ξέρουμε ότι σήμερα βρίσκεται σε οριακό σημείο.

Δεν έχουμε αντίρρηση να μη γίνει το παραπάνω έργο αλλά ζητάμε να μη μπαζωθεί θαλάσσιος χώρος και στενέψει περισσότερο το στόμιο, με όλες τις επιπτώσεις στο υδάτινο ισοζύγιο και ανακύκλωση των νερών του Αμβρακικού.

Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας

Δεν υπάρχουν σχόλια: