Κυριακή 18 Νοεμβρίου 2007

Η ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟ ??

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟ ΚΟΛΠΟ

Μετά τις καταγγελίες του συλλόγου μας για τα προβλήματα ρύπανσης του Αμβρακικού, κλιμάκιο της ειδικής υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ από την Αθήνα ήρθε και έκανε ελέγχους σε βιομηχανικές μονάδες, σφαγεία, χοιροστάσια και ιχθυοκαλλιέργειες πέριξ του Αμβρακικού, από τις 05 ως 09 Νοεμβρίου 2007. Όταν συνταχθεί η σχετική έκθεση θα τη δημοσιεύσουμε στην ιστιοσελίδα μας.

Οσον αφορά το μπάζωμα του θαλασσίου χώρου στο Άκτιο για την κατασκευή μαρίνας, θέλουμε να ενημερώσουμε τα μέλη μας, ότι σε καταγγελίες μας οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος βρήκαν το μπάζωμα της θάλασσας σύννομο βάσει της ( παρ.. 5.2. της υπ αρ 106046/6.11.2000 απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ) και εδώ γεννάται το ερώτημα ΠΩΣ είναι δυνατόν να μπαζωθεί θαλάσσιος χώρος 4.800 τ.μ. για την κατασκευή βοηθητικών εγκαταστάσεων της μαρίνας, μικραίνοντας κατ αυτόν τον τρόπο περισσότερο το στόμιο και η παραπάνω έγκριση περιβαλλοντικών όρων να αναφέρει στη σελίδα 6 παρ. ε1 ότι δεν υπάρχουν ευαίσθητα στοιχεία περιβάλλοντος στην περιοχή, και στην ευρύτερη περιοχή υπάρχει ο Αμβρακικός Κόλπος (περιοχή προστασίας από τη συνθήκη Ramsar ) .

Εδώ βέβαια πρόκειται για καθαρή κοροϊδία. Αν το στόμιο του Αμβρακικού στο Άκτιο δεν είναι ευαίσθητο σημείο για το υδάτινο ισοζύγιο του Κόλπου, δεδομένης και της ήδη προβληματικής ανακύκλωσης εξ αιτίας των φραγμάτων της ΔΕΗ στον Άραχθο και Λούρο και του νέου λιμανιού της Πρέβεζας, ΤΟΤΕ ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ;

Διαβάστε στην ιστιοσελίδα μας την τελευταία καταγγελία της Ομοσπονδίας Αλιευτικών Συλλόγων Ηπείρου, η οποία όπως και οι προηγούμενες κοινοποιήθηκαν και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος Ε.Ε. και την απάντηση του ΥΠΕΧΩΔΕ .

Δεν υπάρχουν σχόλια: